Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Doplnenie knižničného fondu

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 04.09.2017 - 15.12.2017

Zámerom projektu je doplnenie knižničného fondu o tituly tlačených neperiodických dokumentov, ktoré sú čitateľmi žiadané. Cieľom projektu je obnova a rozšírenie knižničného fondu v súlade s poslaním a úlohami univerzálnej verejnej knižnice. Prínosom projektu bude adekvátne zabezpečenie vzdelávacích a voľnočasových aktivít používateľov knižnice, čo predstavuje viac ako 2900 čitateľov Galantskej knižnice – od seniorov po najmenšie det

viac o projekte


Doplnenie knižničného fondu

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 04.09.2017 - 15.12.2017

Zámerom projektu je doplnenie knižničného fondu o tituly tlačených neperiodických dokumentov, ktoré sú čitateľmi žiadané. Cieľom projektu je obnova a rozšírenie knižničného fondu v súlade s poslaním a úlohami univerzálnej verejnej knižnice. Prínosom projektu bude adekvátne zabezpečenie vzdelávacích a voľnočasových aktivít používateľov knižnice, čo predstavuje viac ako 2900 čitateľov Galantskej knižnice – od seniorov po najmenšie deti

viac o projekte


Vybavenie Obecnej knižnice vo Veľkom Orvišti

Miesto a termín konania: Veľké Orvište, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.03.2018

Do Obecnej knižnice vo Veľkom Orvišti bolo zakúpené nové interiérové vybavenie (regál, počítače, tlačiareň). Počítače a tlačiareň budú slúžiť výhradne používateľom knižnice. Zabezpečí sa rozvoj a modernizácia knižnice.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu 2017

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.12.2017

Zámerom projektu bolo rozšírenie knižničného fondu o nové zaujímavé a hodnotné dokumenty s prihliadnutím na potreby a požiadavky nielen pre súčasných ale aj potenciálnych používateľov. Cieľom projektu je skvalitniť a zvýšiť záujem o poskytované služby Knižnice Mateja Hrebendu, podporiť informačnú a čitateľskú gramotnosť, všeobecnú rozhľadenosť u všetkých obyvateľov mesta a regiónu. Cieľovými skupinami sú deti, mládež, študenti, ako aj dospelí, bez ohľadu na vek, postavenie, príslušnosť.

viac o projekte


Komunitná knižnica

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.12.2017

Technické vybavenie komunitnej miestnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2017

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.12.2017

Jedenásty ročník projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou je motivácia detí a mládeže k čítaniu, formou živých diskusných stretnutí s literárnymi i výtvarnými tvorcami kníh, zamerané výhradne na pôvodnú slovenskú tvorbu. Výtvarná súťaž - koláže - „Svet kníh mojimi očami 2017“, budú slúžiť ako spätná väzba detí, nadväzujúcich na kontext besied.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 30.08.2017

Prednáška a beseda s ppráp. Davidom Filom z Policajného zboru SR pod názvom,, Bezpečnosť a ochrana pre všetkých..."bola plná podnetných námetov na ochranu svojho majetku, súkromia...

viac o projekte


Obnova a rozšírenie knižničného fondu na SOŠ Púchov

Miesto a termín konania: Púchov, Slovenská republika / 28.08.2017 - 30.06.2018

Cieľom projektu je skvalitnenie knižničného fondu na SOŠ Púchov. Zakúpením nových odborných kníh a beletrie sme dosiahli zvýšenie záujmu o knihu ako o jeden zo základných zdrojov čerpania vedomosti a informácií u študentov a zamestnancov SOŠ Púchov a prispeli sme k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Akvizícia knižnice Porúbka

Miesto a termín konania: Porúbka, Slovenská republika / 28.08.2017 - 12.09.2017

Propagácia akvizície prostredníctvom letákov v rámci obce

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 21.08.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 18.08.2017

Literárno-obrazovo-tanečný program inšpirovaný dielom francúzskeho spisovateľa a pilota Antoina de Saint Exupéryho a bojnickej poetky Veroniky Hoffmannovej.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 03.08.2017 - 24.08.2017

Čítačka s písačkou je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu (2017)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2017 - 31.12.2017

Akvizícia knižničného fondu (2017) v Krajskej knižnici v Žiline.

viac o projekte


Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2017 - 31.12.2017

Projekt s názvom Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov s finančnou podporou Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov vo výške 5 000 EUR € prispel k ochrane knižničného fondu a k zvýšeniu používateľského komfortu pre čitateľov Krajskej knižnice v Žiline, ako i celkovej estetizácii priestorov knižnice (oddelenie náučnej literatúry a beletrie).

viac o projekte


Rozvoj komunitnej knižnice v krajskej knižnici

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2017 - 31.12.2017

Vďaka podpore projektu z Fondu na podporu umenia (z verejných zdrojov: 4000 EUR), vznikol v Krajskej knižnici v Žiline v decembri 2017 nový komunitno-relaxačný priestor.

viac o projekte


Rozvoj komunitnej knižnice v krajskej knižnici

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2017 - 31.12.2017

Vďaka podpore projektu z Fondu na podporu umenia (z verejných zdrojov: 4000 EUR), vznikol v Krajskej knižnici v Žiline v decembri 2017 nový komunitno-relaxačný priestor.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 31.07.2017

Prednáška o bylinkách, ich využití pod názvom L E V A N D U L A.Prednášať bude ing. Rita Novosadová, každý ju pozná aj televíznej obrazovky.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 28.07.2017

Čítanie zo súčasnej francúzskej prózy.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 06.07.2017 - 27.07.2017

Čítačka s písačkou je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 06.07.2017 - 27.07.2017

Počas štyroch júlových prázdninových štvrtkov pozývame deti na stretnutie s knihami Leonardo kocúr z ulice, Priatelia dažďa, Svetozár, Rozprávky.

viac o projekte


S knihou za poznatkami i zážitkami

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 03.07.2017 - 25.01.2018

Zámerom projektu bolo rozšíriť a skvalitniť ponuku nových titulov pre aktívnych čitateľov mestskej knižnice a každou dostupnou formou ich propagácie pritiahnuť do knižnice nových čitateľov, prípadne tých, ktorí z rôznych dôvodov prestali knižnicu navštevovať a tým aj prispievať ku zvyšovaniu úrovne čítania s porozumením. Pri akvizícii sa zakúpili nové tituly krásnej a náučnej literatúry pre deti a mládež ale aj nové tituly kníh pre čitateľov v dospelom a v seniorskom veku.

viac o projekte


Knižnica je dobré miesto pre všetky deti

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 03.07.2017 - 21.11.2017

Detské oddelenie v Záhorskej knižnici v Senici po modernizácii aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia ponúka priestory vhodné na organizovanie väčších i menších čitateľských podujatí rôzneho charakteru. Názov projektu renovácie priestorov - Knižnica je dobré miesto pre všetky deti - je i mottom detského oddelenia knižnice. Slávnostné otvorenie bolo 21. novembra 2017, no projekt ďalej pokračuje organizovaním pravidelných stretnutí s deťmi s knihou a spoločensko-zábavnými aktivitami.

viac o projekte


Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.03.2018

Hlavným cieľom tohto projektu je nákup a dopľňanie knižničného fondu Hornozemlínskej knižnice o širokú škálu žánrov aktuálnej literatúry z rôznych oblastí. Zámerom je uspokojovanie čitateľských potrieb našich používateľov za účelom zvýšenia návštevnosti knižnice. Lebo iba kvalitný knižničný fond vzbudí väčší záujem o čítanie kníh.

viac o projekte


Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.03.2018

Hlavným cieľom projektu „Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov“ je nákup a dopĺňanie knižničného fondu Hornozemplínskej knižnice o širokú škálu žánrov aktuálnej literatúry z rôznych oblastí. Zámerom projektu je uspokojovanie čitateľských potrieb používateľov knižnice, čo sa odrazí v náraste počtu čitateľov, vo vyššej obratovosti fondu a zvýšenej návštevnosti knižnice. Kvalitný knižničný fond vzbudí väčší záujem ľudí o čítanie kníh, lebo kvalitný knižničný fond rovná sa spokojný a verný čitateľ.

viac o projekte


Obnovenie knižného fondu

Miesto a termín konania: Veľké Orvište, Slovenská republika / 01.07.2017 - 01.04.2018

Zámerom projektu je vytvoriť pre čitateľov nový a zaujímavý knižný fond, obnovenie fondu o nové aktuálne tituly a rozšírenie možnosti výberu literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov našej obce. Cieľom projektu je splniť poslanie obecnej knižnice podieľať sa na zvyšovaní vzdelávania našich občanov, na kultúrnom zážitku pri dobrej knihe, oddychu a na zvyšovaní rozvoja osobnosti občanov našej obce.

viac o projekte


Knihy sú nádobami ducha

Miesto a termín konania: Trnovec nad Váhom, Slovenská republika / 30.06.2017 - 31.05.2018

Informácia o získaní dotácie bola zverejnená v obecných novinách aj na webovej stránke obce

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 8

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 22.06.2017

Literárny večer

viac o projekte


„Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice“

Miesto a termín konania: Kovarce, Slovenská republika / 22.06.2017 - 31.05.2018

Obecná knižnica v Kovarciach je vybavená novým a moderným nábytkom v celkovej hodnote 1.634,00 EUR.

viac o projekte


V knihách je znalosť, v čitateľoch budúcnosť

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 15.06.2017 - 29.12.2017

Zámerom projektu bolo doplniť knižničný fond o hodnotné dokumenty slovenských a zahraničných autorov s prihliadnutím na potreby a požiadavky našich používateľov s výhradným právom profesijného posúdenia a zhodnotenia konkrétnej požiadavky. Cieľom projektu je skvalitniť poskytované služby prostredníctvom titulového a exemplárového rozšírenia fondu, podporiť informačnú gramotnosť, všeobecnú rozhľadenosť a záujem o nové informácie u všetkých obyvateľov nášho mesta a regiónu.

viac o projekte


Chill-out Zone / oddychová zóna

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 15.06.2017 - 29.12.2017

Chill-out Zone je vytvorenie priestoru v knižnici, ktorý slúži výhradne čitateľom, pre ich komfortný odpočinok s klasickou alebo elektronickou knihou. Je to miesto pre odbúranie stresu a získanie nových myšlienok na ďalšie projekty vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 14.06.2017 - 16.06.2017

Srdečne pozývame malých i veľkých na Osmijankove inscenované čítania - Mačky vo vreci a s Osmijankom o nerozlučnom kamarátstve.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 14.06.2017

Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou- Džerengovou sa uskutočnila v dvoch termínoch. Dopoludnia bola pre žiakov základnej školy a popoludní bola pre širokú verejnosť v knižnici.Pani spisovateľka bezprostredne odpovedala na všetky otázky, ktoré sa týkali tvorby, rodiny, odkiaľ čerpá námety...Najaktívnejší bol JUDr. Španír, ktorý kládol veľmi zaujímavé otázky,

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.06.2017

Čítačka s písačkou je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.06.2017

Projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenia jazykových zručnosti, prejavu a voľnočasových aktivít. Cieľom projektu je prehlbovať záujem o kvalitnú literatúru, slovenský jazyk a o prezentáciu vlastnej literárnej a výtvarnej tvorby.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 08.06.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 08.06.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Nové knihy

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 05.06.2017 - 31.12.2017

Akvizíciou nových kníh chceme skvalitniť knižničný fond našej knižnice.Skvalitnením rôznorodosti fondu chceme ponúknuť nové informácie v tlačenej podobe nielen pre súčasných, ale aj pre potencionálnych používateľov, uspokojiť ich informačné, kultúrne a vzdelanostné potreby, taktiež ich osobnostný a odborný rast.Cieľovými skupinami majú byť deti, mládež, študenti a dospelí bez ohľadu na vek, postavenie, príslušnosť, vierovyznanie...

viac o projekte


Revitalizácia priestorov mestskej knižnice

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 05.06.2017 - 31.05.2018

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie občianskej vybavenosti revitalizáciou a zlepšením podmienok knižnice s dôrazom na výmenu zastaraného viac ako 40-ročného zariadenia za kvalitné, moderné a účelné interiérové vybavenie.

viac o projekte


S dobrou knihou rýchlo beží čas

Miesto a termín konania: Krompachy, Slovenská republika / 05.06.2017 - 31.12.2017

V súčasnosti sa veľký dôraz v primárnom vzdelávaní kladie na čitateľskú gramotnosť, ktorá je dôležitým predpokladom na život v informačnej spoločnosti. Jej súčasťou sú nesporne moderné informačné a komunikačné technológie, ktoré zásadným spôsobom menia povahu práce aj nášho života. Kniha však zostáva stále primárnym zdrojom informácii.

viac o projekte


Modernizácia priestorov umenovedného oddelenia

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 05.06.2017 - 31.12.2017

Knižnica pristúpila k rozširovaniu svojich služieb, pretože jej poslaním je podporovať záujem o hmotnú a nehmotnú kultúru, uchovávanie tradícií regiónu Gemera a Malohontu pre širokú verejnosť.

viac o projekte