Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Krátky opis
Projekt je zameraný na predstavenie slovenského národa, Slovenskej republiky v jazykovom a historickom kontexte, a to pre žiakov základnej školy, strednej školy ako i pre ostatnú širokú verejnosť. Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Projektom pripomenieme výročia vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ.
Fotogaléria
Názov podujatia
sprievodná výstava zo zberateľského fondu k 100. výročiu vzniku ČSR

Miesto konania / kraj
Považská Bystrica / Považská Bystrica

Termín konania
15.08.2018 - 31.08.2018

Popis projektu

V rámci sprievodnej výstavy k projektu ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí ponúka zberateľ nadšencom histórie rôzne pohľadnice, plagáty, listiny (aj iné prejavy úžitkového výtvarného umenia) z dejín spoločného štátu Slovákov a Čechov, a to pri vzácnej príležitosti tohtoročného jubilea – storočnice Československa.

Vystavované artefakty sprevádzajú návštevníka jednotlivými obdobiami v histórii života našej spoločnosti, ktoré pripomínajú atmosféru svojich čias – obdobie vzniku samostatnej Československej republiky na troskách v 1. svetovej vojne porazeného Rakúsko-Uhorska, rokov tzv. prvej (medzivojnovej) republiky, obdobia ohrozenia štátu nemeckým fašizmom, existencie samostatnej (vojnovej) Slovenskej republiky – Slovenského štátu, desaťročí budovania socializmu po 2. svetovej vojne i čias nedávno minulých, spojených s úsiliami obrodeného šesťdesiateho ôsmeho roku i roku osemdesiateho deviateho, keď pred štvrťstoročím pokojným rozdelením bývalého spoločného česko-slovenského štátu vznikli dva samostatné štátne celky... 


Informácie o sprievodnej výstave k projektu môžete nájsť na týchto linkoch: 


http://www.kniznicapb.sk/aktuality/podujatia/zberatelsky-fond-milana-belasa-k-100.-vyrociu-vzniku-csr-vystava.html?page_id=3113" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.kniznicapb.sk/aktuality/podujatia/zberatelsky-fond-milana-belasa-k-100.-vyrociu-vzniku-csr-vystava.html?page_id=3113" class="MsoNormal" style="text-align:justify">http://www.kniznicapb.sk/aktuality/podujatia/zberatelsky-fond-milana-belasa-k-100.-vyrociu-vzniku-csr-vystava.html?page_id=3113" class="MsoNormal" style="text-align:justify">http://www.kniznicapb.sk/aktuality/podujatia/zberatelsky-fond-milana-belasa-k-100.-vyrociu-vzniku-csr-vystava.html?page_id=3113" class="MsoNormal" style="text-align:justify">http://www.kniznicapb.sk/aktuality/podujatia/zberatelsky-fond-milana-belasa-k-100.-vyrociu-vzniku-csr-vystava.html?page_id=3113" style="line-height: 115%;" times="" new="" roman",="" serif;"="">Názov prímateľa
Považská knižnica v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
1 600,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €