Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knihy sú nádobami ducha

Miesto a termín konania: Trnovec nad Váhom, Slovenská republika / 30.06.2017 - 31.05.2018

Informácia o získaní dotácie bola zverejnená v obecných novinách aj na webovej stránke obce

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 8

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 22.06.2017

Literárny večer

viac o projekte


„Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice“

Miesto a termín konania: Kovarce, Slovenská republika / 22.06.2017 - 31.05.2018

Obecná knižnica v Kovarciach je vybavená novým a moderným nábytkom v celkovej hodnote 1.634,00 EUR.

viac o projekte


V knihách je znalosť, v čitateľoch budúcnosť

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 15.06.2017 - 29.12.2017

Zámerom projektu bolo doplniť knižničný fond o hodnotné dokumenty slovenských a zahraničných autorov s prihliadnutím na potreby a požiadavky našich používateľov s výhradným právom profesijného posúdenia a zhodnotenia konkrétnej požiadavky. Cieľom projektu je skvalitniť poskytované služby prostredníctvom titulového a exemplárového rozšírenia fondu, podporiť informačnú gramotnosť, všeobecnú rozhľadenosť a záujem o nové informácie u všetkých obyvateľov nášho mesta a regiónu.

viac o projekte


Chill-out Zone / oddychová zóna

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 15.06.2017 - 29.12.2017

Chill-out Zone je vytvorenie priestoru v knižnici, ktorý slúži výhradne čitateľom, pre ich komfortný odpočinok s klasickou alebo elektronickou knihou. Je to miesto pre odbúranie stresu a získanie nových myšlienok na ďalšie projekty vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 14.06.2017 - 16.06.2017

Srdečne pozývame malých i veľkých na Osmijankove inscenované čítania - Mačky vo vreci a s Osmijankom o nerozlučnom kamarátstve.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 14.06.2017

Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou- Džerengovou sa uskutočnila v dvoch termínoch. Dopoludnia bola pre žiakov základnej školy a popoludní bola pre širokú verejnosť v knižnici.Pani spisovateľka bezprostredne odpovedala na všetky otázky, ktoré sa týkali tvorby, rodiny, odkiaľ čerpá námety...Najaktívnejší bol JUDr. Španír, ktorý kládol veľmi zaujímavé otázky,

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.06.2017

Čítačka s písačkou je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.06.2017

Projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenia jazykových zručnosti, prejavu a voľnočasových aktivít. Cieľom projektu je prehlbovať záujem o kvalitnú literatúru, slovenský jazyk a o prezentáciu vlastnej literárnej a výtvarnej tvorby.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 08.06.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 08.06.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Nové knihy

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 05.06.2017 - 31.12.2017

Akvizíciou nových kníh chceme skvalitniť knižničný fond našej knižnice.Skvalitnením rôznorodosti fondu chceme ponúknuť nové informácie v tlačenej podobe nielen pre súčasných, ale aj pre potencionálnych používateľov, uspokojiť ich informačné, kultúrne a vzdelanostné potreby, taktiež ich osobnostný a odborný rast.Cieľovými skupinami majú byť deti, mládež, študenti a dospelí bez ohľadu na vek, postavenie, príslušnosť, vierovyznanie...

viac o projekte


Revitalizácia priestorov mestskej knižnice

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 05.06.2017 - 31.05.2018

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie občianskej vybavenosti revitalizáciou a zlepšením podmienok knižnice s dôrazom na výmenu zastaraného viac ako 40-ročného zariadenia za kvalitné, moderné a účelné interiérové vybavenie.

viac o projekte


S dobrou knihou rýchlo beží čas

Miesto a termín konania: Krompachy, Slovenská republika / 05.06.2017 - 31.12.2017

V súčasnosti sa veľký dôraz v primárnom vzdelávaní kladie na čitateľskú gramotnosť, ktorá je dôležitým predpokladom na život v informačnej spoločnosti. Jej súčasťou sú nesporne moderné informačné a komunikačné technológie, ktoré zásadným spôsobom menia povahu práce aj nášho života. Kniha však zostáva stále primárnym zdrojom informácii.

viac o projekte


Modernizácia priestorov umenovedného oddelenia

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 05.06.2017 - 31.12.2017

Knižnica pristúpila k rozširovaniu svojich služieb, pretože jej poslaním je podporovať záujem o hmotnú a nehmotnú kultúru, uchovávanie tradícií regiónu Gemera a Malohontu pre širokú verejnosť.

viac o projekte


Nové knihy-zdroj inšpirácie, vzdelávania, poučenia i oddychu.

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 02.06.2017 - 31.03.2018

Zámerom projektu je poskytnúť širokú ponuku univerzálneho knižničného fondu, ktorý by eliminoval príčiny úbytkov návštevnosti a výpožičiek, prispel k rastu jej používateľov.

viac o projekte


Obnova a rozšírenie knižničného fondu

Miesto a termín konania: Dolné Vestenice, Slovenská republika / 02.06.2017 - 31.12.2017

Obec Dolné Vestenice vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia zakúpila do Miestnej ľudovej knižnice nové knižné tituly pre všetkých čitateľov od súčasných autorov zo Slovenska aj zahraničia. Zakúpili sme knihy náučné, historické, odborné, beletriu, detektívky, knihy pre deti a mládež. Pri výbere kníh sme siahli predovšetkým na novinky knižných titulov z rokov 2016 a 2017. Každá kniha je označená logom Fondu na podporu umenia s textom "Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia".

viac o projekte


Rozšírenie knižnižničného fondu

Miesto a termín konania: Dlhá nad Váhom, Slovenská republika / 02.06.2017 - 31.05.2018

Zverejnenie oznamu - nákup kníh

viac o projekte


Interiérové vybavenie knižnice

Miesto a termín konania: Dlhá nad Váhom, Slovenská republika / 02.06.2017 - 31.05.2018

Nákup regálov do knižnice

viac o projekte


Vymeňme počítač za knihu

Miesto a termín konania: Poloma, Slovenská republika / 02.06.2017 - 31.12.2017

zverejnená dotácia na obecnej tabuli vyhlásená miestnym rozhlasom propagácia v ZŠ a MŠ na webovej stránke obce Poloma

viac o projekte


Poklady ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 02.06.2017 - 31.05.2018

Zámerom projektu bolo efektívne doplniť knižničný fond Mestskej knižnice Želiezovce titulmi, ktoré budú pre čitateľov najväčším prínosom. Knižnica chcela projektom prispieť k zvýšeniu vzdelanosti čitateľov, motivovať nezamestnaných k ďalšiemu vzdelávaniu pre uplatnenie sa na trhu práce, podporovať čitateľskú gramotnosť, podieľať sa na formovaní čitateľských návykov u detí, osloviť potencionálnych čitateľov, upriamiť pozornosť na samotnú organizáciu.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu

Miesto a termín konania: Sereď, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.05.2018

Nákup nových kníh, beletrie aj náučnej literatúry pre oddelenie dospelých čitateľov a oddelenie pre deti a mládež.

viac o projekte


Kniha namiesto televízie

Miesto a termín konania: Farná, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.05.2018

Hlavným cieľom nášho projektu je hlavne doplnenie nových titulov zo slovenskej a svetovej tvorby hlavne pre deti a mládež. Knižnica sa snaží zabezpečiť každému návštevníkovi knižnice knižné publikácie v slovenskom a maďarskom jazyku. Dlhodobým zámerom našej knižnice je neustále doplňovať poličky našej knižnice stále s novými a novými aktuálnymi knižkami, ktoré vzbudia záujem našich čitateľov. Podľa potreby chceme zrealizovať stále sa opakujúce besedy o knihe, čítanie kníh v priestoroch knižnice.

viac o projekte


Čítajme deťom a s deťmi!

Miesto a termín konania: Rajec, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.03.2018

Cieľom projektu je doplnenie chýbajúcich titulov a knižných noviniek pre deti a mládež vo veku od 6 do 20 rokov a obnova existujúcich kníh doporučených na čítanie v základných a stredných školách. Akvizíciou knižničného fondu pre deti a mládež chceme zatraktívniť knižnicu a čítanie pre deti všetkých vekových kategórii

viac o projekte


Čítajme deťom a s deťmi!

Miesto a termín konania: Rajec, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.03.2018

Akvizícia knižničného fondu pre deti a mládež vo veku od 6 do 20 rokov.

viac o projekte


Akvizícia projektu: Akvizícia knižničného fondu

Miesto a termín konania: Breznička, Slovenská republika / 01.06.2017 - 30.04.2018

Hlavným zámerom projektu bola obnova knižničného fondu v obecnej knižnice v Brezničke s cieľom skvalitniť knižničný fond pre všetky skupiny obyvateľov, rozšíriť a skvalitniť činnosť knižnice a tým osloviť čo najväčší počet potencionálnych používateľov.

viac o projekte


Rozšírenie knižničného fondu v Miestnej knižnici v Pukanci

Miesto a termín konania: Pukanec, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.03.2018

Miestna knižnica v Pukanci vďaka podpore Fondu na podporu umenia rozšírila knižničný fond o knižné publikácie, vhodné pre rôzne skupiny čitateľov. O nových knihách sa čitatelia dozvedajú aj na podujatiach.

viac o projekte


Rozšírenie knižničného fondu v Miestnej knižnici v Pukanci

Miesto a termín konania: Pukanec, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.03.2018

Akvizícia knižničného fondu s podporou Fondu na podporu umenia umožnila nákup pre čitateľov atraktívnych knižných publikácií.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 01.06.2017 - 20.11.2017

Projekt zameraný na podporu čítania, zvyšovania informovanosti a vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Prostredníctvom autorských stretnutí, zážitkového čítania, vedomostnej súťaže "Perly poznania" prezentovať literárnu tvorbu našich autorov ako zásobáreň informácií a skúseností.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého "

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 26.05.2017

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Antalovou, členkou literárneho klubu Janka Jesenského v Nitre,sa uskutoční 26.5.2017 o 17.00 hod. v Knižnici Palárikovo .

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 15.05.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 18.04.2017 - 28.09.2017

Súťaž je vyhlásená k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana - podpore národného povedomia a súdržnosti rodiny - je určená pre študentov gymnázií, SŠ, dospelých a seniorov

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 8

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 06.04.2017

Vzdelávacia beseda pre dospelých

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 01.04.2017 - 30.04.2017

Autorská beseda so slovenskou kráľovnou historických romancí, Janou Pronskou.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 01.04.2017 - 30.04.2017

Zábavné čítanie pána Mrkvičku.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 01.04.2017 - 30.04.2017

Fond na podporu umenia ako hlavný partner a obec Palárikovo-KNIŽNICA pozýva na prednášku ,,ZELEŇ JE ŽIVOT" z projektu,, Prednášky a besedy pre každého..."Prednáška sa uskutoční 27.4.2017 v Knižnici.Fond na podporu umenia z verejných zdrojov finančne podporil podujatie v knižnici

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.04.2017 - 30.04.2017

veľkonočné dekorácie

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.04.2017 - 30.04.2017

nocovanie v knižnici

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 8

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 16.03.2017

Autorská beseda pre dospelých

viac o projekte


VRANOVSKÉ KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 16.03.2017

Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI sa stal v posledných rokoch neodmysliteľnou súčasťou Vranova a jeho regiónu. Hlavným zámerom je skvalitniť a obohatiť kultúrny život obyvateľov mesta, regiónu a okolitých regiónov, budovať vzťah obyvateľov k čítaniu. Cieľom projektu sú literárne stretnutia spojené s autorským čítaním, čo je osvedčeným spôsobom práce s deťmi a mládežou.

viac o projekte