Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nové knihy - noví používatelia

Krátky opis
Nákup knižných noviniek a doplnenie knižničného fondu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Doplnenie knižničného fondu.

Miesto konania / kraj
Komárno / Komárno

Termín konania
14.08.2018 - 31.01.2019

Popis projektu

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia nakúpila a doplnila knižničný fond v hodnote 7000,-€, so spolufinancovaním spolu 7369,-€. Fond sme doplnili o 689 knižných jednotiek, z toho 155 ks náučnej literatúry a 200 ks beletrie pre dospelých používateľov a 52 ks náučnčj literatúry a 282 ks beletrie pre detských používateľov.

Názov prímateľa
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Celkový rozpočet:
7 369,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €