Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čítačka s písačkou

Krátky opis
Čítačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti a mládež k čítaniu, písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež vranovského regiónu. Takými sú napríklad stretnutia so spisovateľmi, autorské a zážitkové čítania, či tvorivé dielne.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vianočný príbeh. Literárna tvorivá dielňa.

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
11.12.2018

Popis projektu
Názov prímateľa
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
5 295,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €