Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Aktualizácia knižničného fondu 2018

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Cieľom projektu je aktualizácia knižničného fondu Turčianskej knižnice v Martine v zmysle Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 tak, aby sa počet doplňovaných titulov kníh čím viac priblížil odporúčanému štandardu stanovenému Ministerstvom kultúry SR.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.08.2018

Vydanie rozprávkovej a historickej záložky v rámci projektu Krajskej knižnice v Žiline - Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

viac o projekte


Rekonštrukcia náučného oddelenia knižnice

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Skvalitnenie interiérového vybavenia náučného oddelenia knižnice

viac o projekte


Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas

Miesto a termín konania: Dobšiná, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Projekt s názvom „Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas“ bol zameraný na akvizíciu knižného fondu. Pomocou získaných finančných prostriedkov sme doplnili knižničný fond o literatúru rôzneho žánru a pre rôzne vekové kategórie čitateľov.

viac o projekte


Zriadenie samostatnej študovne regionálnej literatúry

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zrekonštruovala a zatraktívnila interiér študovne regionálnej literatúry Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v stredu 17. apríla 2019 o 10,00 hod. slávnostne otvorí zrekonštruované priestory študovne s regionálnou literatúrou. Projekt finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu (2018)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Akvizícia knižničného fondu v Krajskej knižnici v Žiline (2018)

viac o projekte


Detský čitateľ – najlepší čitateľ – akvizícia fondu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.05.2019

Knihy zakúpené z dotácie budú označené nálepkou s logom FPU a vetou „Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. O knihách budeme informovať na webe www.kniznicapetrzalka.sk, facebookovej fanpage stránke MKP, Instagrame, aj na stránke nášho zriaďovateľa: Mestská časť Bratislava-Petržalka www.petrzalka.sk a jeho facebookovej fanpage stránke "Viem byť Petržalčan", v novinách "Petržalské noviny". Novinky formou ponukového listu budeme posielať mailom našim čitateľom.

viac o projekte


Nákup kníh

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Zámerom a cieľom tohto projektu je doplnenie knižničného fondu. Počet obstaraných kníh min. 150 ks.: beletrie pre dospelých, beletrie pre deti a mládež, náučné knihy pre deti a mládež, náučné knihy pre dospelých.

viac o projekte


Rekonštrukcia náučného oddelenia knižnice

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Projekt je zameraný na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia náučného oddelenia knižnice, ktoré nezodpovedá súčasnému modernému trendu. Zámerom projektu je vytvorenie inovovaného prostredia a impulzu pre kreativitu a osobnostný rast používateľov, čím by sa odstránili súčasné technické bariéry, ktorými je nevyhovujúce a zastaralé interiérové vybavenie náučného oddelenia.

viac o projekte


Knihy sú naša najväčšia bašta

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Hlavným cieľom projektu je nákup novej literatúry do knižničného fondu, jeho aktualizácia a skvalitnenie profilu najnovšími titulmi. Zámerom projektu je doplniť knižničný fond o hodnotné dokumenty slovenských a zahraničných autorov z odbornej a krásnej literatúry pre deti, mládež a dospelých s výhradným právom profesijného posúdenia a zhodnotenia konkrétnej požiadavky.

viac o projekte


Obnova knižného fondu

Miesto a termín konania: Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Do obecnej knižnice v Lehote pod Vtáčnikom sme nakúpili knihy pre deti i dospelých.

viac o projekte


Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy!

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Projekt „Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy!“ je cielene zameraný na nákup a dopĺňanie literatúry pre používateľov Hornozemlínskej knižnice. Cieľom projektu je prostredníctvom nových kníh nielen uspokojovať kultúrne potreby čitateľov, ale aj motivovať deti, mládež a dospelých k relaxačnému, či zážitkovému čítaniu vo voľnom čase. Prostredníctvom "dobrých kníh" chceme podporiť kvalitné čítanie, čítanie pre literárny zážitok a rozvíjať tak čitateľskú gramotnosť a zručnosti našich čitateľov

viac o projekte


Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy!

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Projekt „Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy!“ je cielene zameraný na nákup a dopĺňanie literatúry pre používateľov Hornozemlínskej knižnice. Cieľom projektu je prostredníctvom nových kníh nielen uspokojovať kultúrne potreby čitateľov, ale aj motivovať deti, mládež a dospelých k relaxačnému, či zážitkovému čítaniu vo voľnom čase. Prostredníctvom "dobrých kníh" chceme podporiť kvalitné čítanie, čítanie pre literárny zážitok a rozvíjať tak čitateľskú gramotnosť a zručnosti našich čitateľov

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu 2018

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Cieľom projektu je doplniť knižničný fond Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote o aktuálne a hodnotné knižné publikácie rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie používateľov.

viac o projekte


Revitalizácia knižného fondu

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 01.07.2018 - 12.12.2018

Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s FPU, ktoré prispelo na nákup kníh sumu 3000€ nakúpilo a sprístupnilo 303 nových kníh, ktoré sú k dispozícii na všetkých oddeleniach mestskej knižnice v budove na Nám. sv. Trojice č. 3, ako aj na pobočke na sídlisku Drieňová v miestnej ZŠ na ul. L. Svobodu 40. O týchto skutočnostiach sme informovali v miestnej tlači, na miestnej webovej stránke, ako aj internetovej stránke knihovníkov Infolib.

viac o projekte


Všade dobre, v knižnici najlepšie

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 01.07.2018 - 01.06.2019

Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice, vytvorenie moderného a pohodlného prostredia pre používateľov služieb.

viac o projekte


Knižnica plná kníh a informácií

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.04.2019

Zámerom projektu bol nákup nových kníh do všetkých oddelení knižnice vrátane pobočky v Šulekove. Zakúpené knihy boli určené pre všetky vekové kategórie a všetky sociálne skupiny obyvateľstva. Cieľom projektu bola obnova knižničného fondu, pretože je kľúčová pri poskytovaní knižnično informačných služieb. Z nákupu kníh profitovali všetci čitatelia knižnice a návštevníci podujatí, cca. 2 200 čitateľov. Z dotácie FPU sme nakúpili 835 nových kníh.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 29.06.2018

Prednáška o levanduli pre veľký záujem má pokračovanie aj v tomto roku. Prednášať bude Ing. Rita Novosadová, známa z televíznej obrazovky.Podujatie bude mať začiatok o 17.00

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2018

Prezentácia novej odbornej monografie venovanej knižnej kultúre a histórii vydavateľskej a kníhkupeckej praxe, na príklade kníhkupectva, vydavateľstva a tlačiarne bratislavského mešťana Antona Löweho (* 1744 – † po 1814), ktorý úspešne pôsobil na uhorskom knižnom trhu v období osvietenstva.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.06.2018

Účinkujú: prekladateľka a poetka Mila Haugová, vydavateľka Nora Nosterská a ďalší

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 26.06.2018

Cestovateľské prednášky, prezentácie s ľuďmi, ktorí cestujú po celom svete. Svoje zážitky a poznania prinesú domov a podelia sa s návštevníkmi knižnice o kus inšpirácie pre život doma. Tentokrát to bude z ázijskej krajiny Vietnam.

viac o projekte


Vzdelaní a gramotní čitatelia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.06.2018 - 29.06.2018

Projekt na podporu vzdelávania dospelých a seniorov, v rámci ktorého sa realizuje niekoľko druhov vzdelávaní. Jedným z nich je počítačová gramotnosť.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 24.06.2018

Náš projekt má ambíciu prezentovať slovenských a českých tvorcov (spisovateľov, ilustrátorov, vydavateľov, animátorov, hercov). Prostredníctvom kultúrnych, umeleckých a odborných aktivít chceme prezentovať české a slovenské umenie pre deti. Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 22.06.2018

Čitačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti k čítaniu, písaniu,výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii, k podpore a motivácii. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež, akými sú napríklad stretnutia so spisovateľmi a inými významnými osobnosťami, autorské a zážitkové čítania, či tvorivé dielne.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.06.2018

Vaše vedomosti o knihách si môžete odtestovať priamo s promotérom dobrej literatúry Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov!

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 20.06.2018

Projektom chceme podporiť čitateľskú gramotnosť detí a mládeže, zvýšiť ich záujem o literatúru , motivovaťich, aby navštevovali knižnicu a rozvíjali svoje čitateľské návyky prostredníctvom besied so spisovateľmi, ilustrátormi a inými osobnosťami. Chceme ich naučiť akosi správne vybrať knihu pre seba, pri stretnutiach a aktivitách budú môcť rozdávať a prijímať skúsenosti, rozšíria sa obzoryich záujmov a získajú nové zážitky a podnety ako aktívne tráviť svoj voľný čas a v prostredí knižnice.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Holíč, Slovenská republika / 20.06.2018

Mesto Holíč a Mestská knižnica Holíč Vás pozýva na prednášku Historické objekty v Holíči a okolí, ktorá sa uskutoční dňa 20.6.2018 o 9.00, 10.00 a 11.00 hod. v priestoroch Kultúrno-osvetového centra, nachádzajúceho sa v areáli Holíčskeho zámku.

viac o projekte


Nádhera pod zemou i nad zemou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.06.2018

Prezentácia unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok zaradených do zoznamu UNESCO v regióne Gemera

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.06.2018

Autorské čítanie švajčiarsko-slovenskej spisovateľky z novej knihy Postrehy emigrantky, ktorá prináša výber esejí, próz a reportáží z rokov 1981 až 2017. https://www.facebook.com/pg/cervenyrak/events/?ref=page_internal

viac o projekte


Dospievajme s knihou

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 20.06.2018

Hlavným zámerom projektu je vzbudiť záujem o čítanie u teenagerov a poskytnúť im prehľad o tvorbe súčasných autorov. Cieľom projektu je zorganizovanie cyklu 5 autorských besied a workshopu Hravé čítanie pre násť-ročných.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 19.06.2018

Cieľom projektu je prostredníctvom osobných stretnutí a živých diskusií so spisovateľmi, ilustrátormi, či odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života podporiť a pestovať vzťah detí, mládeže i dospelých k literatúre a k čítaniu, podnietiť pozornosť, skrz čítanie formovať a skvalitniť kultúrny život a osobnosť človeka v čom sledujeme celkový prínos projektu pre umeleckú a výchovno-vzdelávaciu oblasť života človeka.

viac o projekte


Nádhera pod zemou i nad zemou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 19.06.2018

Prezentácia unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok zaradených do zoznamu UNESCO v regióne Gemera

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 18.06.2018

Stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom spojená s autogramiádou

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.06.2018

Literárny projekt pravidelných stretnutí so slovenskými autormi a autorkami, ktorí sa venujú tvorbe pre deti a mládež i dospelých. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Cieľom projektu je podpora čítania, výchova k literárnemu a ilustračnému umeniu a formovanie pozitívneho vzťahu čitateľov k rodnému jazyku.

viac o projekte


Knihou k poznaniu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.06.2018 - 15.10.2018

Nákup, spracovanie a evidencia a sprístupnenie nového knižného fondu žiakom, rodičom, pracovnikom školy a verejnosti

viac o projekte


Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami 2.ročník

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 14.06.2018 - 15.06.2018

Projekt "Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami 2.ročník" je zameraný na prezentáciu tradičných remesiel, ktorým sa obyvatelia mesta Moldava nad Bodvou v minulosti venovali a ktorým je venované Etnografické múzeum.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 14.06.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.06.2018

Vaše vedomosti o knihách si môžete otestovať priamo s promotérom dobrej literatúry Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov!

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2.

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 14.06.2018

Kniha môjho srdca Čitateľský maratón pre deti aj dospelých. Čítanie z kníh slovenských a českých autorov.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2.

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 14.06.2018

Beseda s cestovateľom Stanom Kaľavským o jeho ceste po Číne.

viac o projekte