Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.11.2018 - 30.11.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 09.11.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojenú s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.11.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí,mládeže a dospelých

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 08.11.2018 - 09.11.2018

Čítajme spolu

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.11.2018 - 19.12.2018

Séria podujatí určených pre seniorov, zameraných na trénovanie pamäte, koncentrácie, myslenia, úsudku a priestorovej orientácie.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.11.2018 - 19.12.2018

Séria podujatí určených seniorom, ktoré sú zamerané na trénovanie pamäte, koncentrácie, vnímania, myslenia a priestorovej orientácie.

viac o projekte


Vitajte v knižnici

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 07.11.2018

Zámerom projektu je rozvoj komunitných aktivít knižnice prostredníctvom organizovania tradičných, ale aj inovovaných literárno-spoločenských podujatí so zreteľom na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne návštevníkov. Prednáška etnologičky, historičky, autorky monografie Čary a veštby (Mágia v ľudovej kultúre Slovenska) KATARÍNY NÁDASKEJ na tému "Iracionálne príčiny chorôb a prostriedky ľudového liečenia".

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 07.11.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 07.11.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 07.11.2018

Stretnutie s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou bude prebiehať v Ľubovnianskej knižnici formou 2 tvorivých workshopov na motívy najnovšej knihy, ktorú ilustrovala.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018 - 30.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018 - 07.01.2019

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 06.11.2018

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom spojené s autogramiádou

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018 - 07.01.2019

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Poďte s nami čítať všetci

Miesto a termín konania: Sliač, Slovenská republika / 06.11.2018

6. novembra 2018 o 16.30 hodine Vás pozývame do kina Hron pri príležitosti mesiaca úcty k starším na program pripravený deťmi materských škôl a žiakmi ZŠ A. Sládkoviča Sliač spojený s vyhodnotením literárnej a výtvarnej súťaže Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi. Hosť programu Gizka Oňová.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018 - 30.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 05.11.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Projektom pripomíname výročia v tomto roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ po jazykovej, historickej stránke.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 05.11.2018 - 30.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 05.11.2018 - 30.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 05.11.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Vzdelaní a gramotní čitatelia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.11.2018 - 09.11.2018

Projekt na podporu vzdelávania dospelých a detí, súčasťou projektu sú aj podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

viac o projekte


Poďme si čítať

Miesto a termín konania: Smižany, Slovenská republika / 03.11.2018 - 31.01.2019

Propagácia v miestnej tlači

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 02.11.2018 - 28.11.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


KNIHA AKO KĽÚČ K POZNANIU

Miesto a termín konania: Trenčianske Teplice, Slovenská republika / 29.10.2018 - 31.12.2018

Prostredníctvom projektu KNIHA AKO KĽÚČ K POZNANIU Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach zakúpila nové knižné tituly v slovenskom aj anglickom jazyku do oddelenia pre deti a mládež, ale aj do oddelenia beletrie pre dospelých.

viac o projekte


Nové knihy do knižnice...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 29.10.2018

Projekt Nové knihy do knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 27.10.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Dospievajme s knihou

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.10.2018

Autorská beseda so slovenskou spisovateľkou Andreou Gregušovou

viac o projekte


Škultétyho rečňovanky

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 26.10.2018

Zámerom projektu je podporiť záujem detí a mladých ľudí o literárne dianie, rozvoj literárneho cítenia, objavovať nové literárne talenty, napomáhať rozvíjať a propagovať samostatnú literárnu tvorivosť mládeže základných a stredných škôl všetkých typov, ako aj získanie ďalších skúseností, podnetov, odborných usmernení nevyhnutných na zdokonalenie tvorivosti a čitateľských zručností.

viac o projekte


Čítame, aby sme žili

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 26.10.2018

Zábavná, interaktívna show pre deti, v ktorej sa zoznámia s prácou ilustrátora, vyskúšajú si, ako ľahko môžu čokoľvek nakresliť a to prostredníctvom základných geometrických tvarov.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.10.2018

Hlavným zámerom projektu Čítačka s písačkou je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Novinkou sú stretnutia so známou slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Stretnutia, ktorých názov je Piatky s Futkou, by mali byť akýmsi "nakopnutím" v v ich literárnej tvorivosti.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.10.2018

Projekt Čítačka s písačkou je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Hlavným zámerom projektu je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.10.2018

Projekt Čítačka s písačkou je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Hlavným zámerom projektu je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 26.10.2018 - 15.11.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Nové knihy do knižnice...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 26.10.2018

Z projektu Nové knihy do knižnice sme si zakúpili knihy z Bux.sk -internetové kníhkupectvo, ktoré prevádzkuje IKAR.Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Každá kniha po spracovaní je priebežne zaradená do fondu, je v nej odtlačok pečiatky s textom Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 25.10.2018

Kniha v srdci srdce v knihe je literárny projekt pravidelných stretnutí so slovenskými autorkami a autormi, ktorí sa venujú tvorbe pre deti a mládež i dospelých. Cieľom projektu je podpora čítania, výchova k literárnemu a ilustračnému umeniu a formovanie pozitívneho vzťahu čitateľov k rodnému jazyku. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 25.10.2018

Projekt je zameraný na predstavenie slovenského národa, Slovenskej republiky v jazykovom a historickom kontexte. Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy, pripomenieme výročia v budúcom roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 25.10.2018

Stretnutie s ilustrátorom, grafikom a karikaturistom Miroslavom Regitkom sa koná 25.10.2018 o 8.00, 11.00 a 14.30h v Ľubovnianskej knižnici

viac o projekte


Knižné hody 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.10.2018

V rámci projektu Knižné hody bude Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 25.októbra 2018 od 8.00 do 18.00 hod. hodovať spolu so svojimi čitateľmi, návštevníkmi a priaznivcami. Pripravili sme bohatý program, na ktorý sa tešíme spolu s Vami.

viac o projekte