Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 18.07.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Knižnica ako lusk !

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 17.07.2018

Knižnica ako lusk! Projekt revitalizácie pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici v rámci ktorého knižnica svoju komunitnú pobočku na najväčšom sídlisku v Sásovej presťahovala do nových priestorov a vybavila novým knižničným mobiliárom.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 15.07.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 14.07.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.07.2018

Vaše vedomosti o knihách si môžete odtestovať priamo s promotérom dobrej literatúry Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov! Hudobný hosť: Stringbow Trio, hudba inšpirovaná world music a gypsy jazzom: Adam Halás – husle, Rastislav Sumega – gitara, Lukáš Deviatka- kontrabas.

viac o projekte


Čítame, aby sme žili

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 12.07.2018 - 26.07.2018

Júlové prázdninové štvrtky - zážitkové čítania spojené s tvorivými dielňami pre deti od 6 - 15 rokov.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 12.07.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Pripomenieme výročia v roku 2018 vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ. Pre cieľovú skupinu projekt prinesie oboznámenie sa s problematikou niektorých javov v slovenskom jazyku a históriou Slovenska.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.07.2018 - 23.08.2018

Projekt Čítačka s písačkou je zameraný na tvorivosť, čítanie, písanie, výtvarný a literárny prejav, či pochopenie literárneho textu a jeho prezentáciu. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež, akými sú napríklad stertnutia so spisovateľmi, autorské čítania, zážitkové čítania a tvorivé dielne.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.07.2018

Čítačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti a mládež k čítaniu, písaniu, ústnej prezentácii, k výtvarnému prejavu či pochopeniu literárneho textu.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.07.2018 - 26.07.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.07.2018 - 10.12.2018

Propagácia projektu na portáli InfoLib – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax (http://www.infolib.sk/sk/) Portál InfoLib je celoslovenským portálom a centrálnym informačným miestom slovenskej odbornej knihovníckej komunity, ktorý prevádzkuje Spolok slovenských knihovníkov. Zverejnenie na stránke: http://www.infolib.sk/sk/)

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 10.07.2018 - 31.08.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 10.07.2018 - 31.08.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 09.07.2018 - 31.12.2018

Aktualita o riešení projektu na webovom rozhraní MTF STU (mtf.stuba.sk)

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 09.07.2018 - 13.07.2018

Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou, Deti leta - tvorivá dielňa, Hudobná cesta okolo sveta spoločenstvo slobodných výmyselníkov Jurko - (divadielko s propagátorkou detských kníh Kristínou Bertičovou) pre detí z Michaloviec a okolia v rámci detského denného tábora Kniholand.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.07.2018 - 30.07.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Holíč, Slovenská republika / 04.07.2018

Mesto Holíč a Mestská knižnica Holíč pozývajú na podujatie realizované v rámci projektu Knižnica pre všetkých – V Zámku a podzámku – literárny večer s historickou hudbou a tancom, ktorý sa uskutoční dňa 4. júla 2018 o 19.00 hod. v priestoroch Holíčskeho zámku. Účinkujú: KAPL Holíč, Súbor historického tanca FRINGIA a Jozef Šimonovič – literárny prednes.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 04.07.2018 - 22.08.2018

Prázdninový superklub - 26. ročník Téma: Kultúrne dedičstvo nielen mať, ale i do budúcnosti zachovať...

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 04.07.2018 - 22.08.2018

26. ročník prázdninových aktivít pre deti

viac o projekte


Knižnica prináša nezabudnuteľný zážitok

Miesto a termín konania: Štúrovo, Slovenská republika / 02.07.2018

Cieľom tohto komunitného projektu je poskytnúť obyvateľom nášho mesta a okolia hodnotné a cenné programy. V tomto roku knižnica usporiada tradičné marionetové predstavenie pre najmenšiu generáciu, aby ich motivovala k návšteve knižnice a propagovala čítanie. Zámerom pozvania veľmi známeho slovenského spisovateľa je pritiahnuť pozornosť dospelých na našu činnosť. Usporiadaním tradičnej vianočnej tvorivej dielne chceme upevniť vzťahy s klubmi dôchodcov, ktoré sú činní v meste.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 02.07.2018 - 06.07.2018

Týždeň spoločenských hier.

viac o projekte


Nákup nových kníh do obecnej knižnice

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.11.2018

Typ akvizície: Aktuálna beletria a náučná literatúra pre deti a mládež: rozprávky, poviedky, povesti, bájky, dobrodružné romány pre mládež, poézia pre deti, encyklopédie, knihy o zvieratkách. Vo svete internetu ponúkneme a otvoríme mladej generácii dvere do sveta poznania, snívania, vedomostí, lások, spomienok a histórie.

viac o projekte


Knihy - brány k poznaniu

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.06.2019

Doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice Želiezovce novými titulmi.

viac o projekte


Nákup nových kníh

Miesto a termín konania: Breznička, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.05.2019

Zámerom projektu je doplnenie a obnova knižničného fondu obecnej knižnice s cieľom systematicky skvalitňovať univerzálny knižničný fond pre všetky skupiny obyvateľov obce, rozširovanie a skvalitňovanie činností knižnice a oslovenie čo najväčšieho počtu potencionálnych používateľov.

viac o projekte


Aby sme nezabudli na hrôzy vojny

Miesto a termín konania: Mojmírovce, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.06.2019

Doplnením knižničného fondu o knihy s vojnovou tematikou, ktoré si žiaci budú mať možnosť zapožičať a následnými besedami s pedagógmi predpokladáme, že žiaci získajú nový pohľad na túto problematiku a sami si budú môcť na príkladoch z obdobia vojny, utrpení jednotlivcov počas vojnových čias spraviť svoj názor a vyjadriť ho, čím pedagóg získa vedomosti akým smerom sa dieťa vyvíja.

viac o projekte


Novinky pre všertkých

Miesto a termín konania: Šurany, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.01.2019

Zámerom projektu je nákup súčasnej kvalitnej slovenskej a svetovej literatúry pre dospelých, deti a mládež a nákup odbornej literatúry z vedných odborov preferovaných v našom regióne. Takto obohatený fond šurianskej knižnice bude využívaný na individuálne i kolektívne formy práce. Mestská knižnica M.Matunáka Šurany všetky novinky zakúpené z projektu sprístupní svojim čitateľom a používateľom v celom regióne a tým napĺňa svoju základnú funkciu.

viac o projekte


V ústrety čitateľom

Miesto a termín konania: Bohunice, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.05.2019

Akvizícia knižničného fondu - nákup minimálne 100 kníh (výber beletrie, detskej a náučnej literatúry) do Obecnej knižnice Bohunice, čím sa obnoví a zatraktívni knižničný fond.

viac o projekte


Prázdniny v knižnici

Miesto a termín konania: Madunice, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.08.2018

Obecná knižnica Madunice bude počas letných prázdnin 2018 realizovať 33 aktivít pre deti od 7 do 15 rokov.

viac o projekte


Knihy - brány k poznaniu

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.06.2019

Efektívne doplnenie knižničného fondu so zameraním na rozšírenie vzdelanostnej úrovne čitateľov a formovanie čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže. Cieľom je uspokojiť informačné potreby už registrovaných čitateľov, osloviť obyvateľov mesta a blízkeho okolia a motivovať ich k čítaniu a k vzdelávaniu, podieľať sa na čitateľskom rozvoji u detí a mládeže, oboznámiť ich a viesť ich k ceneniu si kultúrnych hodnôt kníh.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.09.2019

Zámerom projektu bola obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove, v rámci čoho sme sa zamerali na náučnú literatúru pre študentov a dospelých, keďže uvedené oddelenie nespĺňalo základné požiadavky čitateľov. Cieľom knižnice je poskytnutie aktuálnych a kvalitných informačných zdrojov.

viac o projekte


Pravidelné doplňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – predpoklad spokojnosti používateľov

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Hlavný cieľ projektu: doplnenie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB o relevantnú odbornú, vedeckú, študijnú a umeleckú literatúru s úmyslom dosiahnuť vyššiu dostupnosť informačných zdrojov a tým aj spokojnosť používateľov Univerzitnej knižnice UMB.

viac o projekte


Svety v knihách ukryté

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Nákup knižničného fondu

viac o projekte


Knižnica v novom šate

Miesto a termín konania: Dobšiná, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Mestská knižnica v Dobšinej sídli v priestoroch Kultúrneho domu. Zariadenie knižnice je značne vekom opotrebované. Pracovisko knihovníčky je vyskladané zo starého nábytku, podlahová krytina (gumolit) je zodratá, prekrytá čiastočne starými vyradenými kobercami. Cestou projektu chceme komplexne zrenovovať priestory knižnice, z priľahlých priestorov vytvoriť priestor pre čitáreň, študovňu a kútik pre verejnosť s pripojením na internet.

viac o projekte


Čítajme viac spolu

Miesto a termín konania: Kláštor pod Znievom, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Projekt s názvom Čítajme viac spolu - Zmluva č. 18-513-04846 na poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu.

viac o projekte


Oddelenie mladých

Miesto a termín konania: Senec, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Našim cieľom je vytvoriť priestor pre mladých používateľov knižnice, kde budú mať priestor na čítanie,štúdium i na voľnočasové aktivity, verejné akcie, tichú čitáreň, kreatívne workshopy, internet, prácu na počítačoch, klubovú činnosť,hry.

viac o projekte


Aktualizácia knižničného fondu 2018

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Cieľom projektu je aktualizácia knižničného fondu Turčianskej knižnice v Martine v zmysle Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 tak, aby sa počet doplňovaných titulov kníh čím viac priblížil odporúčanému štandardu stanovenému Ministerstvom kultúry SR.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.08.2018

Vydanie rozprávkovej a historickej záložky v rámci projektu Krajskej knižnice v Žiline - Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

viac o projekte


Rekonštrukcia náučného oddelenia knižnice

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Skvalitnenie interiérového vybavenia náučného oddelenia knižnice

viac o projekte


Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas

Miesto a termín konania: Dobšiná, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Projekt s názvom „Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas“ bol zameraný na akvizíciu knižného fondu. Pomocou získaných finančných prostriedkov sme doplnili knižničný fond o literatúru rôzneho žánru a pre rôzne vekové kategórie čitateľov.

viac o projekte


Zriadenie samostatnej študovne regionálnej literatúry

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zrekonštruovala a zatraktívnila interiér študovne regionálnej literatúry Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v stredu 17. apríla 2019 o 10,00 hod. slávnostne otvorí zrekonštruované priestory študovne s regionálnou literatúrou. Projekt finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte