Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knihy pre všetkých

Miesto a termín konania: Štítnik, Slovenská republika / 10.12.2018 - 31.12.2018

Cieľom projektu je rozšíriť knižničný fond a prostredníctvom nových titulov poskytnúť čitateľom ešte viac nového, zaujímavého, poučného aj zábavného.

viac o projekte


Poďme s deťmi do knižnice

Miesto a termín konania: Tichý Potok, Slovenská republika / 09.12.2018

Obec Tichý Potok dostala od Fondu na podporu umenia 3100,-- eur na skvalitnenie interiérového vybavenia Obecnej knižnice. Z týchto finančných prostriedkov bolo kúpené zariadenie knižnice - police na knihy , je vytvorený farebný detský kútik a príjemný priestor na posedenie pre rodičov detí. Na tvorivé aktivity pre všetky kategórie obyvateľov je vytvorený priestor s pracovnými stolíkmi a stoličkami.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 08.12.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 08.12.2018 - 14.12.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Literárne podvečery

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 07.12.2018

Stretnutie s novinárom a spisovateľom Arpádom Soltészom, na ktorom bude úryvky z jeho kníh čítať herec Ondřej daniš a moderovať besedu bude novinár Michal Várošík.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 07.12.2018

Adam František Kollár na dvore Márie Terézie

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 07.12.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


Moderná knižnica

Miesto a termín konania: Štítnik, Slovenská republika / 07.12.2018

Cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť knižnice.Vytvoriť moderné kultúrne, vzdelávacie a informačné centrum s príjemným prostredím, ktoré by zodpovedalo požiadavkám 21.storočia.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 06.12.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 06.12.2018

Mikulášska tvorivá dielňa s majsterkou - drotárkou Máriou Porubčanskou-Bárdyovou, niekdajšou múzejníčkou Drotárskej expozície Považského múzea v Žiline

viac o projekte


Dospievajme s knihou

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 06.12.2018

Hlavným zámerom projektu je vzbudiť záujem o čítanie u teenagerov a poskytnúť im prehľad o tvorbe súčasných autorov. Cieľom projektu je zorganizovanie cyklu 5 autorských besied a workshopu pre teenagerov Hravé čítanie pre násť-ročných.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 05.12.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 05.12.2018

Adam František Kollár na dvore Mária Terézie

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 05.12.2018

Motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznorodých podujatí organizovaných v knižnici pre rôzne kategórie návštevníkov

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 05.12.2018

Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila beseda s ilustrátorom Jurajom Martiškom,podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 05.12.2018

Autorská beseda pre dospelých

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 04.12.2018 - 31.12.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 04.12.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.12.2018

Kniha v srdci, srdce v knihe je literárny projekt pravidelných stretnutí so slovenskými autorkami a autormi, ktorí sa venujú tvorbe pre deti a mládež i dospelých. Cieľom projektu je podpora čítania, výchova k literárnemu a ilustračnému umeniu a formovanie pozitívneho vzťahu čitateľov k rodnému jazyku. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami 2.ročník

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 04.12.2018 - 18.12.2018

Projekt "Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami 2.ročník" je zameraný na prezentáciu tradičných remesiel, ktorým sa obyvatelia mesta Moldava nad Bodvou v minulosti venovali a ktorým je venované Etnografické múzeum. Cieľom je zachovať a priblížiť žiakom navštevujúcim miestne školské zariadenia remeslá a cechy, ktoré v 19.storočí pôsobili v našom meste.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 03.12.2018

Inscenované čítania ku knihe Analfabeta Negramotná sa budú konať 3.12.2018 o 9.00 a 10.30 v Ľubovnianskej knižnici s bábkoherečkou Barborou Krajč Zamiškovou pre 4. ročníky ZŠ.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 03.12.2018

Workshop pre učiteľov pod vedením bábkoherečky a pedagogičky na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU doc. Barbory Krajč Zamiškovej, ArtD. sa uskutoční 3.12.2018 o 13.00h v Ľubovnianskej knižnici

viac o projekte


Knižnica - brána do sveta kníh

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 03.12.2018 - 10.12.2018

Implementáciu podporeného projektu: 5.1.3 Akvizícia knižníc sme rozložili na tri etapy. Prvú sme realizovali v mesiaci september 2018. Nakúpili sme 145 KJ. Ďalšiu etapu sme realizovali v mesiaci december 2018 . Nakúpili sme 112 kníh rôzneho zamerania. Poslednú – tretiu etapu budeme realizovať v mesiacoch január – február 2019.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.12.2018 - 24.12.2018

V rámci XII. ročníka festivalu Vianoce s detskou knihou, okrem podujatí vedených tvorcami detských kníh, prinášame celý rad sprievodných akcií, ktoré pre deti pripravili detskí knihovníci Krajskej knižnice v Žiline.

viac o projekte


Novým webom bližšie k používateľom

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.12.2018 - 31.12.2018

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene vytvorila nové webové sídlo, ktoré dizajnovo, esteticky a obsahovo prezentujte aktivity knižnice, skvalitňuje knižnično-informačné služby jej používateľov, zlepšuje možnosti komunikácie a prezentovania digitálneho obsahu knižnice v kvalitnom redakčnom systéme.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 30.11.2018

Motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznorodých podujatí organizovaných v knižnici pre rôzne kategórie návštevníkov

viac o projekte


Knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Holíč, Slovenská republika / 30.11.2018

Mesto Holíč a Mestská knižnica Holíč v spolupráci s Klubom autorov a priateľov literatúry Holíč Vás srdečne pozývajú na predvianočné Adventné čítanie, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2018 o 17.00 hod. v priestoroch Zámockej vinárne v Holíči.

viac o projekte


S knihou ma baví svet - 4. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 28.11.2018 - 29.11.2018

Burza detských kníh.

viac o projekte


S knihou ma baví svet - 4. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 28.11.2018 - 29.11.2018

Plagát podujatí na realizáciu celého projektu v dňoch 28. 11. - 29. 11. 2018

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 28.11.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítame, aby sme žili

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 28.11.2018

Beseda spojená s výtvarným workshopom s výtvarníkom Miroslavom Regitkom.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 27.11.2018

Knižnica realizáciou projektu rozmanitými aktivitami reaguje na kultúrne potreby obyvateľstva regiónu, podporuje ich celoživotné vzdelávanie, ponúka nezvyčajné voľnočasové aktivity, predstavuje verejnosti knižnú produkciu slovenských autorov, sprostredkováva poznatky a informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve, podieľa sa na rozvíjaní ich čitateľských zručností.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.11.2018

Mikuláš - tvorivá dielňa - výroba mydielok s vianočnou tématikou.

viac o projekte


Zatraktívnenie knižničného fondu 2018

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 27.11.2018

Cieľom projektu je obnova a rozšírenie knižničného fondu v súlade s poslaním a úlohami mestskej knižnice. Zámerom je podporovať záujem o knihy, čítanie a prehlbovať záujem o kvalitnú literatúru každého žánru v slovenskom a maďarskom jazyku od domácich aj zahraničných autorov. Hlavnou aktivitou projektu je nákup knižných titulov, ktorý sa uskutoční v novembri 2018 a v marci 2019.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 26.11.2018 - 30.11.2018

V rámci projektu Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu pripravujeme pre deti a detské kolektívy i sprievodné podujatia na podporu čítania a rozvoj tvorivosti.

viac o projekte


Vianočná knižka sa otvára

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.11.2018 - 20.12.2018

Zámerom projektu je v adventnom čase ponúknuť deťom, mládeži a celej čitateľskej verejnosti, čítanie a knihy. Pripravili sme odporúčajúci katalóg kvalitných detských kníh, ktoré sú vhodné ako vianočný darček. Projekt smeruje k výchove k literatúre najmä u detského čitateľa. Sprievodným programom bude množstvo aktivít na všetkých pobočkách knižnice.

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 24.11.2018

Náš život - Prednášky, semináre, diskusie . Témy – spokojný život, zdravie, hobby, šport, celoživotné vzdelávanie, o regióne – história a tradície Cieľom je osobnostný rozvoj, osveta a celoživotné vzdelávanie rôznych vekových skupín. Regionálna výchova - celoročný projekt pre deti základnej školy, vedené skúmanie histórie svojho mesta, mapovanie a spracovanie získaných informácii, tvorba dokumentácie a výstupu.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.11.2018

Stretnutie so spisovateľkou Darinou Hamarovou spojené s autogramiádou.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 23.11.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 23.11.2018

Hlavným zámerom projektu Čítačka s písačkou je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Novinkou sú stretnutia so známou slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Stretnutia, ktorých názov je Piatky s Futkou, by mali byť akýmsi "nakopnutím" v ich literárnej tvorivosti.

viac o projekte