Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 21.03.2019

Prezentácia novej zbierky básní poetky Ruženy Šípkovej. Umelecký prednes: Margaréta Partelová, hudba: Peter Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 21.03.2019

Beseda s Lenkou Šingovskou, autorkou dvojjazyčných publikácií o Slovensku spojená s autorským čítaním a výstavou ilustrácii z kníh

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.03.2019 - 25.05.2019

V rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019 vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti a mládež do 15 rokov "Hviezdy a súhvezdia - udalosti - osobnosti".

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 3

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.03.2019

Beseda určená detským čitateľom so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou o knihe Decká z mesta sa (ne)vedia biť .

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 19.03.2019

Autorské stretnutie so spisovateľkou Lenou Riečanskou

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.03.2019

Litera-túrou k zážitkom z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je zameraný najmä na propagáciu literatúry a knižnej kultúry v rôznych formách, s presahom do rôznych vzdelávacích a umeleckých oblastí.

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.03.2019

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom a výtvarníkom Danielom Pastirčákom v oddelení pre deti Knižnice JF v Trnave o 10.00 hod. a v pobočke Tulipán o 11.30 hod.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 14.03.2019

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity s osobnosťami literárneho i kultúrneho života, predstaviteľmi vedy, literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí. Kaleidoskop predstavuje pestrú paletu rôznorodých aktivít, zameraných na podporu kreativity, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, informačnej, čitateľskej gramotnosti používateľov, rozvoj sociálnych interakcií a podpory čítania pre rôzne skupiny používateľov.

viac o projekte


Knižnica nás spája

Miesto a termín konania: Krompachy, Slovenská republika / 14.03.2019

Beseda so spisovateľkou pre deti Gabrielou Futovou pre žiakov štvrtého ročníka ZŠ.

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 13.03.2019

Stretnutie so Svetozárom Krnom, priekopníkom slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky, ktorý nám porozpráva o svojom putovaní po škandinávskych krajinách

viac o projekte


Prednášky, besedy a tvorivé dielne...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 12.03.2019

Tvorivé dielne s ilustrátorom Mirom Regitkom sa uskutočnia 12.3.2019 so začiatkom o 13.30 v knižnici.Deti na vlastné oči uvidia jeho tvorbu, lebo keď človek vidí jeho ilustrácie, mnohokrát má pocit, že to sa ani nedá nakresliť.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Halič, Slovenská republika / 11.03.2019 - 29.03.2019

Výstava, exkurzie, zážitkové čítania, posedenia, kvíz

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 11.03.2019

Prednášky vedeckého publicistu Dušana Valenta pre deti sa konajú v rámci cyklu Učenie bez školských lavíc

viac o projekte


Nové knihy v školskej knižnici

Miesto a termín konania: Dlhá nad Oravou, Slovenská republika / 11.03.2019 - 29.03.2019

Školská knižnica ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou organizuje od 18. 3. - 29. 3. 2019 zábavné literárne kvízy, prezentácie nových kníh a rovesnícke čítanie.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 11.03.2019 - 31.12.2019

V rámci projektu "Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019" realizujeme výstavu venovanú k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika.

viac o projekte


Nenechajme knihy zapadnúť prachom

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 11.03.2019 - 29.03.2019

Školská knižnica Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove organizuje od 11. 3. 2019 do 29. 3. 2019 projektovú aktivitu pre žiakov pod názvom Moja naj kniha.

viac o projekte


Revitalizácia knižného fondu v Spišskej Teplici

Miesto a termín konania: Spišská Teplica, Slovenská republika / 11.03.2019 - 22.03.2019

Vráťme knihy do škôl. Žiaci druhého stupňa sa zapojili aj do súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorá prebieha práve počas marca, Mesiaca knihy. Keďže je naša knižnica obohatená o nové knihy z Fondu na podporu umenia, tak si ich žiaci prečítali a o hrdinoch, príbehoch a dobrodružstvách, s ktorými sa v nich stretli napíšu. Ich práce sa pošlú do tejto súťaže, kde môžu získať veľa krásnych cien.

viac o projekte


Vranovské knihodni

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 07.03.2019

Beseda s regionálnym autorom Jožkom Jenčom Prezentácia knihy spojená s autorským čítaním.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 07.03.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 07.03.2019

Stretnutie so spisovateľom Arpádom Soltészom a jeho knihou Sviňa moderuje Dado Nagy. Podujatie sa bude konať dňa 7. 3. 2019 o 16.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 05.03.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


"Keď sa začítame..."

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 05.03.2019

Zámerom projektu je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných čitateľov, ale aj širokú verejnosť, deti a mládež. V súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky na r. 2015-2020 chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú a náučnú literatúru.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 04.03.2019

Beseda s obľúbenou detskou spisovateľkou Gabrielou Futovovou spojená s veľkou autogramiádou. V rámci besedy sa bude uvádzať do života jej nová kniha: Rups, šups a hubs

viac o projekte


Deviataci čítajú prvákom

Miesto a termín konania: Spišská Teplica, Slovenská republika / 04.03.2019 - 29.03.2019

Čítame prvákom v školskej knižnici.

viac o projekte


Čítame v školskom klube

Miesto a termín konania: Spišská Teplica, Slovenská republika / 04.03.2019 - 25.03.2019

Čitateľské popoludnia v školskom klube

viac o projekte


Vráťme knihy do škôl

Miesto a termín konania: Spišská Teplica, Slovenská republika / 04.03.2019 - 01.04.2019

Vráťme knihy do škôl

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 04.03.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 04.03.2019

Stretnutie s básnikom Ivanom Štrpkom moderuje Oliver Rehák. Hudba: Imrich Farkas Podujatie sa bude konať 4. 3. 2019 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave

viac o projekte


Revitalizácia knižného fondu v Spišskej Teplici

Miesto a termín konania: Spišská Teplica, Slovenská republika / 04.03.2019 - 28.03.2019

Deviataci čítajú prvákom. Marec patrí knihám, to vedia dobre všetci žiaci našej základnej školy. Preto si 9. A trieda pozve do školskej knižnice prváčikov, kde ich oboznámia s tým, ako si môžu požičiavať knihy, kde sa nachádzajú knihy práve pre ich školský vek a navyše im tam budú dvakrát do týždňa celý marec čítať zaujímavé príbehy z kníh, ktoré sme zakúpili z verejných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. Všetkým prajeme veľa zábavy pri čítaní...

viac o projekte


Revitalizácia knižného fondu v Spišskej Teplici

Miesto a termín konania: Spišská Teplica, Slovenská republika / 04.03.2019 - 28.03.2019

Žiaci ôsmeho ročníka čítajú v školskom klube V knižnici máme knihy, ktoré sme zakúpili z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Z týchto kníh si žiaci ôsmeho ročníka vybrali a navštívia školský klub a tam raz do týždňa predvedú žiakom školského klubu svoje čitateľské zručnosti. Počas mesiaca marec.

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2019 - kampaň na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 04.03.2019 - 05.03.2019

Stretnutie s Braňom Jobusom je určené žiakov II. stupňa ZŠ v meste aj okrese Stará Ľubovňa.

viac o projekte


S láskou k tradíciám

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.03.2019 - 31.12.2019

Harmonogram tvorivých dielní a workshopov

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.03.2019 - 28.03.2019

Výstava obrazov k dvojjazyčným publikáciám o Slovensku

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.03.2019 - 31.12.2019

Cyklus podujatí - besied, prednášok, autorských čítaní, výstav, interaktívnych a multikultúrnych stretnutí, divadelných predstavení

viac o projekte


Literárna Senica Ladislava Novomeského 2019 - XXXIII. ročník

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 01.03.2019 - 31.12.2019

XXXIII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2019. Súťaž je určená neprofesionálnym začínajúcim autorom, je tematicky voľná. Súťaží sa v troch vekových kategóriách.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 28.02.2019

Kult tela - psychologička PhDr. Zuzana Martinková porozpráva o vzniku, vývoji a dôsledkoch kultu tela.

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 28.02.2019

Mladá začínajúca poetka Simona Dolníková a jej knižný debut Polychromatické jablko. Moderátor celého podujatia Pavol Tomašovič bude diskutovať nielen s autorkou, ale i ďalším hosťom, Jánom Tazberíkom. O hudbu sa postará hudobné zoskupenie Family Friend. Umelecký prednes: Tomáš Mosný Podujatie sa koná 28. 2. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 27.02.2019

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity s osobnosťami literárneho, kultúrneho života, predstaviteľmi vedy, literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí. Kaleidoskop predstavuje pestrú paletu rôznorodých aktivít, zameraných na podporu kreativity, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, informačnej, čitateľskej gramotnosti používateľov, rozvoj sociálnych interakcií a podpory čítania pre rôzne skupiny používateľov.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 26.02.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Prednášky, besedy a tvorivé dielne...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 25.02.2019

Prednášky, besedy a tvorivé dielne ...je názov projektu, ktorý bude prebiehať počas roka 2019. V mesiaci február začneme cvičením jogy.Prvé stretnutie bude 25.2.2019 so začiatkom o 16.30 hod.

viac o projekte