Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 18.10.2018

Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom, priblíženie tvorby a predstavenie najnovších aktivít.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 18.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 17.10.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Podujatia sú rôznorodé a to : autorské čítanie a besedy s predstaviteľmi súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, ale aj pre dospelých používateľov, divadelné predstavenie, odborné prednášky, stretnutie s ilustrátorom.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 17.10.2018

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala šiestu jesennú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Moderátorka podujatia Denisa Fulmeková chce deťom predstaviť autora Róberta Beutelhausera a jeho knihy o dejinách pre deti a mládež: Barbarskí Slovania, Od porážky k porážke – Slovensko v stredoveku a Turci, Habsburgovci a iné pohromy a Za všetko (ne)môže Štúr .

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.10.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí,mládeže a dospelých

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 17.10.2018

Beseda s historikom a spisovateľom Petrom Hubom.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 16.10.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 16.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte


Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 16.10.2018 - 17.10.2018

Vzdelávanie je zamerané na posilňovanie sociálnych kompetencií knihovníkov, zlepšovanie efektivity a efektívnosti práce v knižniciach a projektového riadenia knižníc. Projekt pozostáva zo 4 teoreticko-praktických tréningov: Práca s používateľmi knižnice, Časový a stres manažment, Tvorba a manažment projektov a Úspešné vedenie tímu.

viac o projekte


Čítame, aby sme žili

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 16.10.2018

Knižničná oberačka - oberieme jablká z rozprávkovníkov Veroniky Hoffmannovej a Jozefa Lenharta a pokrstíme novú knihu Lucie Benkovej Paleta života zajačika Čudováčika.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 15.10.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 15.10.2018

Projekt je zameraný na predstavenie slovenského národa, Slovenskej republiky v jazykovom a historickom kontexte. Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy, pripomenieme výročia v budúcom roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 15.10.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 15.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte


Akvizícia školskej knižnice

Miesto a termín konania: Šúrovce, Slovenská republika / 15.10.2018 - 29.03.2019

Projektové aktivity prebiehali na našej škole v 1.polroku školského roka 2018/19, až do marca 2019. Realizovali sme prednášky, besedy,výtvarnú súťaž, tvorivé čítanie, kvízy s názvami : Hodina s literárnymi postavami,Liečime knihám somárske uši ,Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice,, Spoznávame sa v bájkach.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 13.10.2018 - 29.10.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Otvorená knižnica

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 13.10.2018 - 31.12.2018

Mestská knižnica v Šahách otvára v rámci projektu Otvorená knižnica tretí praktický kurz "Vplyv prírodných olejov na ľudský organizmus a výroba prírodného mydla". V rámci kurzu bude účastníkom predstavená aj pôvodná výroba klasického domáceho mydla.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.10.2018

Tibor Hujdič & pán Mrkvička Literárne hádanky Podujatie pre deti zamerané na prezentáciu súčasných kníh pre mládež.

viac o projekte


(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2018)

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 12.10.2018

Stretnutie s ilustrátorom Jurajom Martiškom spojené s vyhodnotením súťaže ČÍTAME S NEZÁBUDNÍKOM.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.10.2018

Beseda so spisovateľkou, priblíženie tvorby a predstavenie najnovšej knihy, autorské čítanie.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 11.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 11.10.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí, mládeže a dospelých

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 10.10.2018

Vzdelávacie podujatie pre deti a mládež pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára, "slovenského Sokrata“

viac o projekte


Nenechajme knihy zapadnúť prachom

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 10.10.2018

Čitateľský maratón - projektová aktivita venovaná osobnosti Milana Rastislava Štefánika.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 10.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 09.10.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Projektom pripomíname osmičkové výročia vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.10.2018

Zámerom projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI je zabezpečovanie poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb obyvateľov regiónu a nášho mesta. Ponúkame priestor pre voľno-časové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, kultúru a kreativitu. Rozvíjanie vzťahov medzi čitateľmi a autormi, propagujeme tvorbu slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 09.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte


Nádhera pod zemou i nad zemou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.10.2018

Prezentácia unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok zaradených do zoznamu UNESCO v regióne Gemera

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.10.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí,mládeže a dospelých

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 08.10.2018 - 17.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 08.10.2018

Stretnutie učiteľov s propagátorom čítania detí Tiborom Hujdičom sa uskutoční dňa 8. októbra 2018 v priestoroch Ľubovnianskej knižnice. Seminár je určený pre učiteľov druhého stupňa na podporu čítania detí.

viac o projekte


Impulzy – VII. ročník Námestovských autorských čítaní s ilustrátorským workshopom

Miesto a termín konania: Námestovo, Slovenská republika / 08.10.2018

Impulzy - autorské čítania sú nové podnety, nápady, ktorými obohacujeme literárno-kultúrny život v Námestove. Chceme aby mladí ľudia otvorene komunikovali o literatúre a inšpirovali sa k písaniu vlastnej literárnej tvorby a prebudili sme v nich záujem aj o vyjadrenie ich vlastného sveta. Literárne impulzy sa tešia veľkej obľube medzi študentami. Tento rok sme pripravili v rámci autorských čítaní aj niečo špeciálne pre študentov, ktorí radi kreslia.

viac o projekte


Knihy pre každého

Miesto a termín konania: Dobrá Niva, Slovenská republika / 05.10.2018 - 31.12.2018

Názov projektu: Knihy pre každého je s podporu dotácie FPU

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 05.10.2018

Hlavným zámerom projektu Čítačka s písačkou je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Novinkou sú stretnutia so známou slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Stretnutia, ktorých názov je Piatky s Futkou, by mali byť akýmsi "nakopnutím" v v ich literárnej tvorivosti.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 05.10.2018 - 31.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 05.10.2018

Detský čitateľ - formotvorné prostredie - interaktívny seminár zameraný na prácu s knihou a detským čitateľom pre knihovníkov a pedagógov II. stupňa ZŠ a 8-ročného gymnázia.

viac o projekte