Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 30.11.2018

Motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznorodých podujatí organizovaných v knižnici pre rôzne kategórie návštevníkov

viac o projekte


Knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Holíč, Slovenská republika / 30.11.2018

Mesto Holíč a Mestská knižnica Holíč v spolupráci s Klubom autorov a priateľov literatúry Holíč Vás srdečne pozývajú na predvianočné Adventné čítanie, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2018 o 17.00 hod. v priestoroch Zámockej vinárne v Holíči.

viac o projekte


S knihou ma baví svet - 4. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 28.11.2018 - 29.11.2018

Burza detských kníh.

viac o projekte


S knihou ma baví svet - 4. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 28.11.2018 - 29.11.2018

Plagát podujatí na realizáciu celého projektu v dňoch 28. 11. - 29. 11. 2018

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 28.11.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítame, aby sme žili

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 28.11.2018

Beseda spojená s výtvarným workshopom s výtvarníkom Miroslavom Regitkom.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 27.11.2018

Knižnica realizáciou projektu rozmanitými aktivitami reaguje na kultúrne potreby obyvateľstva regiónu, podporuje ich celoživotné vzdelávanie, ponúka nezvyčajné voľnočasové aktivity, predstavuje verejnosti knižnú produkciu slovenských autorov, sprostredkováva poznatky a informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve, podieľa sa na rozvíjaní ich čitateľských zručností.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.11.2018

Mikuláš - tvorivá dielňa - výroba mydielok s vianočnou tématikou.

viac o projekte


Zatraktívnenie knižničného fondu 2018

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 27.11.2018

Cieľom projektu je obnova a rozšírenie knižničného fondu v súlade s poslaním a úlohami mestskej knižnice. Zámerom je podporovať záujem o knihy, čítanie a prehlbovať záujem o kvalitnú literatúru každého žánru v slovenskom a maďarskom jazyku od domácich aj zahraničných autorov. Hlavnou aktivitou projektu je nákup knižných titulov, ktorý sa uskutoční v novembri 2018 a v marci 2019.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 26.11.2018 - 30.11.2018

V rámci projektu Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu pripravujeme pre deti a detské kolektívy i sprievodné podujatia na podporu čítania a rozvoj tvorivosti.

viac o projekte


Vianočná knižka sa otvára

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.11.2018 - 20.12.2018

Zámerom projektu je v adventnom čase ponúknuť deťom, mládeži a celej čitateľskej verejnosti, čítanie a knihy. Pripravili sme odporúčajúci katalóg kvalitných detských kníh, ktoré sú vhodné ako vianočný darček. Projekt smeruje k výchove k literatúre najmä u detského čitateľa. Sprievodným programom bude množstvo aktivít na všetkých pobočkách knižnice.

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 24.11.2018

Náš život - Prednášky, semináre, diskusie . Témy – spokojný život, zdravie, hobby, šport, celoživotné vzdelávanie, o regióne – história a tradície Cieľom je osobnostný rozvoj, osveta a celoživotné vzdelávanie rôznych vekových skupín. Regionálna výchova - celoročný projekt pre deti základnej školy, vedené skúmanie histórie svojho mesta, mapovanie a spracovanie získaných informácii, tvorba dokumentácie a výstupu.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.11.2018

Stretnutie so spisovateľkou Darinou Hamarovou spojené s autogramiádou.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 23.11.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 23.11.2018

Hlavným zámerom projektu Čítačka s písačkou je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Novinkou sú stretnutia so známou slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Stretnutia, ktorých názov je Piatky s Futkou, by mali byť akýmsi "nakopnutím" v ich literárnej tvorivosti.

viac o projekte


Motivačné aktivity s detským čitateľom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 22.11.2018 - 23.11.2018

Zámerom 8. ročníka projektu Motivačné aktivity s detským čitateľom je organizácia medzinárodného odborného seminára určeného knihovníkom Slovenska. Cieľom je ponúknuť knihovníkom tipy na rôzne aktivity a podujatia, ktoré podnecujú záujem o knihu a samotné čítanie. Seminár je zameraný na konkrétne podujatia, ktoré knihovníci realizujú priamo s deťmi.Zborník bude výbornou metodickou pomôckou pre detských knihovníkov a pedagógov.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.11.2018

Stretnutie s vedeckým historikom a spoluautorom monografií o zemplínských obciach PhDr. Václavom Ihnátom

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.11.2018

Kniha v srdci, srdce v knihe je literárny projekt pravidelných stretnutí so slovenskými autorkami a autormi, ktorí sa venujú tvorbe pre deti a mládež i dospelých. Cieľom projektu je podpora čítania, výchova k literárnemu a ilustračnému umeniu a formovanie pozitívneho vzťahu čitateľov k rodnému jazyku. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 22.11.2018

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala ôsmu jesennú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru.Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie s manželmi Liptákovcami. Ich spoločné diela knihy Dierožrút a Chlapec bez mena ilustroval výtvarník a scénograf Fero Lipták a text napísala scenáristka a filmová dramaturgička Slávka Liptáková.

viac o projekte


KOMUNITNÁ KNIŽNICA

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 22.11.2018

Zámerom projektu je realizácia komunitných aktivít v praxi a realizácia celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Cieľom projektu je predstaviť komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú. Čiastkovým cieľom je zmapovať komunitné aktivity verejných knižníc v jednotlivých krajoch a komunitné aktivity v iných typoch knižníc. Dlhodobým trendom verejných knižníc je, že sú kultúrnymi, vzdelávacími a komunitnými centrami miest a obcí.

viac o projekte


Dospievajme s knihou

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 21.11.2018

Hlavným zámerom projektu je vzbudiť záujem o čítanie u teenagerov a poskytnúť im prehľad o tvorbe súčasných autorov. Cieľom projektu je zorganizovanie cyklu 5 autorských besied a workshopu pre dospievajúcich čitateľov knižnice.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 21.11.2018

Stretnutie so spisovateľkou Michaellou Ellou Hajdukovou spojená s autogramiádou

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 21.11.2018

Literárny večer

viac o projekte


Na internete nájdeš všetko, ale vôňu knihy to nenahradí

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 21.11.2018

Výstava kníh zakúpených s finančnou podporou FPU má študentom a pedagógom priblížiť nové knižné tituly, ktoré pribudli do školskej knižnice.

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 20.11.2018

Cestovateľské inšpirácie - cestovateľské prednášky, prezentácie s ľuďmi, ktorí cestujú po celom svete.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 20.11.2018

Zámer a cieľ projektu - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznorodých aktivít - besied, autorských čítaní, workshopov, tvorivých dielní ...

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.11.2018 - 29.11.2018

Adam František Kollár na dvore Márie Terézie

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 20.11.2018

Čítačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti a mládež k čítaniu, písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež vranovského regiónu. Takými sú napríklad stretnutia so spisovateľmi, autorské a zážitkové čítania, či tvorivé dielne.

viac o projekte


Literárne podvečery

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 19.11.2018

Zámerom projektu je realizácia 5 literárno-umeleckých stretnutí dvojíc slovenských spisovateľov a umelcov, ktoré priblížia literárnu tvorbu autorov prostredníctvom čítania úryvkov z kníh. Cieľom projektu je prezentovať tvorbu slovenských autorov, zvýšiť záujem o pôvodnú slovenskú tvorbu, zvýšiť návštevnosť knižnice, propagácia knižnice a jej služieb. Projekt z verejných z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


"Dieťa ktoré číta, sa stane dospelým, ktorý rozmýšľa."

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.11.2018 - 28.06.2019

Akvizícia knižničného fondu Školskej knižnice v Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 19.11.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Pripomíname výročia v budúcom roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 16.11.2018

Odborný seminár pre rodičov, učiteľov a knihovníkov pod vedením PhDr. Ľudmily Hrdinákovej, PhD. sa uskutoční v Ľubovnianskej knižnici 16.11.2018 o 9.30 h.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 16.11.2018

Realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí - to je hlavný zámer projektu. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 16.11.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Projektom pripomíname výročia v tomto roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ po jazykovej, historickej stránke.

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 16.11.2018

Kniha v srdci srdce v knihe je literárny projekt pravidelných stretnutí so slovenskými autorkami a autormi, ktorí sa venujú tvorbe pre deti a mládež i dospelých. Cieľom projektu je podpora čítania, výchova k literárnemu a ilustračnému umeniu a formovanie pozitívneho vzťahu čitateľov k rodnému jazyku. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 16.11.2018

Dňa 16.11.2018 so začiatkom o 17.00 hod. sa uskutoční v Knižnici Palárikovo beseda so spisovateľkou Veronikou Homolovou-Tóthovou.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 16.11.2018

Zámerom projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI je zabezpečovanie poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb obyvateľov regiónu a nášho mesta. Ponúkame priestor pre voľno-časové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, kultúru a kreativitu. Rozvíjanie vzťahov medzi čitateľmi a autormi, propagujeme tvorbu slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu. Dáme priestor deťom,mládeži na vytvorenie komiksových prác, ktoré budú ohodnotené odborníkom.

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 15.11.2018 - 06.12.2018

Stupavské vĺčatá - Prírodovedný krúžok pre deti Cieľom krúžku je prehĺbiť kladný vzťah detí k prírode.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 15.11.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


1 + 1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 15.11.2018

Hosťami novembrového podujatia z cyklu literárnych večerov 1+1 budú stand-up komik Martin Hatala a výtvarník Oleg Šuk. Na stretnutie sa priaznivci môžu tešiť vo štvrtok 15. novembra 2018 o 17:00 v centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) na Hviezdoslavovej ul. 5.

viac o projekte