Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Živá knižnica

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 31.05.2019

Literárne stretnutie s úspešnou autorkou kníh pre deti a mládež Andreou Gregušovou a jej novým knižným hitom o veľrybe Gréte v Mestskej knižnici v Banskej Štiavnici. Beseda o knihe na podporu čítania a ekologického cítenia detí predškolského veku v novootvorenom Klube Rubigall .

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 10

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 30.05.2019

Literárny večer

viac o projekte


Knižnica pozýva - PRÍĎ! POZRI! ZOSTAŇ!

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 30.05.2019

Cieľom projektu je cez osobné stretnutia s tvorcami literatúry a živými diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí povzbudiť návštevníkov k čítaniu, literárne formovať ich osobnosť a vybudovať pozitívny vzťah ku knižnici ako k miestu ich kultúrneho a spoločenského rastu. Medzi hlavné projektové aktivity boli naplánované autorské besedy, umelecké dielne, outdoorové aktivity, piknikové čítania, výstavy, multimediálne a interaktívne prezentácie, či storytelling.

viac o projekte


Literárna kaviareň

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 30.05.2019

Literárne rozprávanie o publikácii Maliar s Novohradu s pánom PaedDr. Pavlom Antolovom.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu Miestnej knižnice v Pukanci

Miesto a termín konania: Pukanec, Slovenská republika / 30.05.2019

Projekt Akvizícia knižničného fondu Miestnej knižnice v Pukanci umožnil rozšírenie ponuky knižných titulov pre čitateľov všetkých vekových kategórií. Čitatelia si môžu vybrať výpožičky z rôznych žánrov slovenskej aj svetovej literatúry.

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.05.2019

Prezentácia nových knižných titulov z vydavateľstva DAJAMA o pešom a cyklistickom putovaní po Slovensku. Hostia: Daniel Kollár a Kliment Ondrejka

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 29.05.2019

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom spojené s autogramiádou.

viac o projekte


Projekt čítania detí v Leviciach Čítam,čítaš, čítame - 27. ročník

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 29.05.2019 - 24.12.2019

Projekt určený na podporu čítania detí v Leviciach má formu súťažno-zábavného a vzdelávacieho 10 mesačného cyklu získavania čitateľských kompetencií deti. Má fázu získavania informácií, realizáciou knižnično-informačnej výchovy, fázu verifikácie získaných vedomostí a zručností formou realizovaných kvízov Ako poznám knihy a knižnicu? Fázu ukotvenia získaných vedomostí Čo som čítal v knižnici Vyhodnotenie projektu Čítam, čítaš, čítame. Tvorivé dielne patria k zábavným aktivitám projektu.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.05.2019

Prednáška mladých úspešných športovcov mladým ľuďom o úspechoch v športe, o zdravom životnom štýle.

viac o projekte


Vitajte v knižnici II.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 29.05.2019

Rozvoj komunitných aktivít knižnice organizovaním vzdelávacích a literárno-spoločenských podujatí je hlavným zámerom projektu. Cieľom je realizovať podujatia s dôrazom na zvyšovanie vedomostnej úrovne, propagujúce regionálne osobnosti a udalosti, rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť a podporu čítania. Aktuálne pozývame na besedu so spisovateľkou pre deti Gabikou Futovou nielen o jej najnovšej knižke.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 29.05.2019

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity s osobnosťami literárneho, kultúrneho života, predstaviteľmi vedy, literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí. Kaleidoskop predstavuje pestrú paletu rôznorodých aktivít, zameraných na podporu kreativity, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, informačnej, čitateľskej gramotnosti používateľov, rozvoj sociálnych interakcií a podpory čítania pre rôzne skupiny používateľov.

viac o projekte


Milan Rastislav Štefánik - poznaný i nepoznaný

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 28.05.2019

Projekt je venovaný prezentácii života a činnosti generála Milana Rastislava Štefánika - víťaza ankety "Najväčší Slovák". Cieľovou skupinou projektu je predovšetkým stredoškolská mládež, ale súťaže o najlepšiu esej sa môže zúčastniť aj verejnosť. Taktiež výstava fotografií "Obrazopis sveta" je prístupná širokej verejnosti.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.05.2019

V rámci projektu "Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019" obohatíme znalosti študentov, pedagógov i širokej verejnosti o jednej z osôb našej nedávnej histórie - o Ladislavovi MŇAČKOVI. Jeho životný i trvorivý príbeh vyrozpráva PhDr. Miroslava Poláková, PhD. na pôde Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. Beseda s prednáškou je venovaná 100. výročiu narodenia Ladislava Mňačka.

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.05.2019

Literárny projekt Kniha v srdci, srdce v knihe 2 pozostáva z niekoľkých podujatí, ktorých prioritným cieľom je prezentácia literatúry, snaha o zvýšenie záujmu o čítanie a knihy.

viac o projekte


Vzdelávajte sa s nami!

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.05.2019 - 31.05.2019

Projekt zameraný na vzdelávanie seniorov, dospelých, aj detí a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti detí.

viac o projekte


Otvorená knižnica - 2. ročník

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 25.05.2019

Praktický kurz remesiel pre dospelých - dekorácie mozaikou. Prednáška o pôvode mozaikovej dekorácie a o tradičnej výrobe mozaiky. Praktická ukážka výroby mozaiky na drevený podnos.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 24.05.2019 - 26.05.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Vitajte v knižnici II.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 24.05.2019

Rozvoj komunitných aktivít knižnice organizovaním vzdelávacích a literárno-spoločenských podujatí je hlavným zámerom projektu. Cieľom je realizovať podujatia s dôrazom na zvyšovanie vedomostnej úrovne, propagujúce regionálne osobnosti a udalosti, rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť a podporu čítania. Aktuálne pozývame na besedu so spisovateľkou pre deti Zuzanou Csontosovou nielen o jej najnovšej knižke.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 24.05.2019

Mestá sveta: Petrohrad - skvost na rieke Neve - prednáška s umeleckou maliarkou Annou Mattou. Prednáška bude v ruskom jazyku spojená s premietaním fotografií.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 24.05.2019

Mestá sveta: Petrohrad - skvost na rieke Neve - prednáška s umeleckou maliarkou Annou Mattou. Prednáška bude v ruskom jazyku spojená s premietaním fotografií.

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2019 - kampaň na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 23.05.2019 - 24.05.2019

Workshop na motívy kníh o komisárovi Vrtilabkovi je určený žiakom 5. ročníkov ZŠ.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 23.05.2019 - 24.05.2019

Celoslovenský snem kráľov čitateľov pre najšikovnejších detských čitateľov Slovenska spojený s kultúrnym programom a literárnou besedou s Ľ. Feldekom a Katarínou Feldekovou a sprevádzaním po literárnych pamiatkach mesta.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 23.05.2019 - 24.05.2019

Stretnutie kráľov čitateľov zo všetkých kútov Slovenska v MsK v Banskej Štiavnici

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 23.05.2019

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity s osobnosťami literárneho, kultúrneho života, predstaviteľmi vedy, literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí. Kaleidoskop predstavuje pestrú paletu rôznorodých aktivít, zameraných na podporu kreativity, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, informačnej, čitateľskej gramotnosti používateľov, rozvoj sociálnych interakcií a podpory čítania pre rôzne skupiny používateľov.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 22.05.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Knižnica "dospelákom"

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 22.05.2019 - 31.12.2019

Druhá časť projektu: Autorské stretnutia so súčasnými slovenskými spisovateľmi s podnázvom "Popoludnie so slovenskou knihou". Prvé zo stretnutí bolo s pani Katarínou Gillerovou.

viac o projekte


Povedz mi, či čítaš...II.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 22.05.2019

Propagácia významu čítania a literatúry prostredníctvom atraktívnych stretnutí so zaujímavými osobnosťami, ktorých profesia a oblasť pôsobenia zdanlivo nesúvisí s literatúrou a čítaním. Formou talkšou vyvráti túto domnienku a potvrdí význam čítania pri každej ľudskej činnosti aktuálny hosť: karikaturista a textár Ľubor Benkovič. Talkšou je spojená s celoeurópskym podujatím propagujúcim literatúru Noc literatúry 2019.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 22.05.2019

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala tohtoročnú tretiu jarnú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru.Do našej kuchyne k nám zavíta spisovateľka Kristína Mišovičová. Z jej prvou detskou knihou s názvom "Decká z mesta sa (ne)vedia biť".Je to malé knižné dielo, ktoré pritiahne k čítaniu aj tie deti, pre ktoré bolo čítanie doteraz strašiakom. Je písaná veľmi ľahkým, zrozumiteľným a vtipným štýlom.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 3

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 21.05.2019

Monitoring v knižnici .Vedomostný kvíz pre žiakov 9. ročníkov základných škôl.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 21.05.2019

Litera-túrou k zážitkom z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je zameraný najmä na propagáciu literatúry a knižnej kultúry v rôznych formách, s presahom do rôznych vzdelávacích a umeleckých oblastí.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 21.05.2019

V rámci cyklu podujatí "Poznanie ukryté v knihe" organizujeme prednášku "Milan Rastislav Štefánik - prednáška k 100. výročiu úmrtia" určenú hlavne pre študentov. Podujatie sa koná 21.5.2019 o 9,00 v Renesančnom kaštieli

viac o projekte


Knižnica nás spája

Miesto a termín konania: Krompachy, Slovenská republika / 21.05.2019

Besedy so spisovateľom, spevákom, hudobníkom Branislavom Jobusom.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 20.05.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 20.05.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Planéza Zem pre deti

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 17.05.2019

Spisovateľka Gabika Futová píše angažované knihy s posolstvom. Inak vníma pohľad na svet Malý princ - chlapec a inak Malá princezná – dievča. Ak spisovateľ píše diela pre deti a mládež, musí sa preniesť do detských myslí a duší a vnímať Zem ich očami – inak by príbeh nebol zaujímavý a knihy by sa nečítali. Beseda o dôležitosti pravých ľudských hodnôt, o ochrane našej planéty a živote na nej.

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 17.05.2019

Stretnutie detí s vedeckým publicistom Dušanom Valentom v rámci cyklu Učenie bez školských lavíc

viac o projekte


Prednášky, besedy a tvorivé dielne...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 17.05.2019

Beseda s majstrom sveta v POWERLIFTINGU Stanislavom Močkorom sa uskutoční dňa 17.5.2019 so začiatkom o 10.00 hod. Podujatie z verejných zdrojov podporí fond na podporu umenia.

viac o projekte


Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 16.05.2019

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov prostredníctvom odborných prednášok, seminárov a workshopov, ktorého cieľom je zlepšenie profesionálnych zručnosti knihovníkov v čase meniacich sa potrieb používateľov, zvládnutie komunikačných techník, aktívne počúvanie, motivácia a realizácia konvergencie cieľov knižnice a zamestnancov, zvýšenie spokojnosti používateľov, flexibilita a otváranie sa nevyhnutným zmenám a prevencia vyhorenia z povolania a úľavy zo stresu.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 16.05.2019

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity s osobnosťami literárneho, kultúrneho života, predstaviteľmi vedy, literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí. Kaleidoskop predstavuje pestrú paletu rôznorodých aktivít, zameraných na podporu kreativity, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, informačnej, čitateľskej gramotnosti používateľov, rozvoj sociálnych interakcií a podpory čítania pre rôzne skupiny používateľov.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 16.05.2019

Otvorenie Klubu Rubigall spojené s besedou s Gabrielou Futovou

viac o projekte