Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 20.12.2018

Literárny večer

viac o projekte


Nenechajme knihy zapadnúť prachom

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 19.12.2018

Školská knižnica Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove organizuje 19. 12. 2018 pre študentov Zábavný literárny kvíz.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.12.2018

beseda s Petrom Vítekom

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 17.12.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


Knihy pre Miestnu ľudovú knižnicu v Klenovci

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 17.12.2018 - 28.12.2018

Akvizičný projekt - nákup monografických publikácií pre knižničný fond Miestnej ľudovej knižnice v Klenovci.

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 12.12.2018

Cestovateľské inšpirácie - Bali.Cestovateľské prednášky, prezentácie s ľuďmi, ktorí cestujú po celom svete. Priblíženie čara cestovania, spoznávania nových kútov sveta pre ľudí.

viac o projekte


Nekonečno múdrosti čerpaj z kníh!

Miesto a termín konania: Veľká Lúka, Slovenská republika / 12.12.2018

Cieľom projektu je rozšíriť knižný fond o nové tituly prostredníctvom ktorých chceme ponúknuť čitateľom možnosť zmysluplne tráviť voľný čas a dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.12.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 11.12.2018

Čítačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti a mládež k čítaniu, písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež vranovského regiónu. Takými sú napríklad stretnutia so spisovateľmi, autorské a zážitkové čítania, či tvorivé dielne.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 11.12.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí,mládeže a dospelých

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 11.12.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 10.12.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 10.12.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 10.12.2018 - 12.10.2018

Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu - vlastné podujatia projektu s literátmi, tvorcami detských kníh.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 10.12.2018

Dňa 10.12.2018 o 10.00 hod sa v knižnici uskutoční stretnutie s docentkou Monikou Jankechovou na tému o stravovaní. Názov prednášky bude Desatoro zdravej výživy. Podujatie z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Knihy pre všetkých

Miesto a termín konania: Štítnik, Slovenská republika / 10.12.2018 - 31.12.2018

Cieľom projektu je rozšíriť knižničný fond a prostredníctvom nových titulov poskytnúť čitateľom ešte viac nového, zaujímavého, poučného aj zábavného.

viac o projekte


Poďme s deťmi do knižnice

Miesto a termín konania: Tichý Potok, Slovenská republika / 09.12.2018

Obec Tichý Potok dostala od Fondu na podporu umenia 3100,-- eur na skvalitnenie interiérového vybavenia Obecnej knižnice. Z týchto finančných prostriedkov bolo kúpené zariadenie knižnice - police na knihy , je vytvorený farebný detský kútik a príjemný priestor na posedenie pre rodičov detí. Na tvorivé aktivity pre všetky kategórie obyvateľov je vytvorený priestor s pracovnými stolíkmi a stoličkami.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 08.12.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 08.12.2018 - 14.12.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Literárne podvečery

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 07.12.2018

Stretnutie s novinárom a spisovateľom Arpádom Soltészom, na ktorom bude úryvky z jeho kníh čítať herec Ondřej daniš a moderovať besedu bude novinár Michal Várošík.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 07.12.2018

Adam František Kollár na dvore Márie Terézie

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 07.12.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


Moderná knižnica

Miesto a termín konania: Štítnik, Slovenská republika / 07.12.2018

Cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť knižnice.Vytvoriť moderné kultúrne, vzdelávacie a informačné centrum s príjemným prostredím, ktoré by zodpovedalo požiadavkám 21.storočia.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 06.12.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 06.12.2018

Mikulášska tvorivá dielňa s majsterkou - drotárkou Máriou Porubčanskou-Bárdyovou, niekdajšou múzejníčkou Drotárskej expozície Považského múzea v Žiline

viac o projekte


Dospievajme s knihou

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 06.12.2018

Hlavným zámerom projektu je vzbudiť záujem o čítanie u teenagerov a poskytnúť im prehľad o tvorbe súčasných autorov. Cieľom projektu je zorganizovanie cyklu 5 autorských besied a workshopu pre teenagerov Hravé čítanie pre násť-ročných.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 05.12.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 05.12.2018

Adam František Kollár na dvore Mária Terézie

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 05.12.2018

Motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznorodých podujatí organizovaných v knižnici pre rôzne kategórie návštevníkov

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 05.12.2018

Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila beseda s ilustrátorom Jurajom Martiškom,podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 05.12.2018

Autorská beseda pre dospelých

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 04.12.2018 - 31.12.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 04.12.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.12.2018

Kniha v srdci, srdce v knihe je literárny projekt pravidelných stretnutí so slovenskými autorkami a autormi, ktorí sa venujú tvorbe pre deti a mládež i dospelých. Cieľom projektu je podpora čítania, výchova k literárnemu a ilustračnému umeniu a formovanie pozitívneho vzťahu čitateľov k rodnému jazyku. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami 2.ročník

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 04.12.2018 - 18.12.2018

Projekt "Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami 2.ročník" je zameraný na prezentáciu tradičných remesiel, ktorým sa obyvatelia mesta Moldava nad Bodvou v minulosti venovali a ktorým je venované Etnografické múzeum. Cieľom je zachovať a priblížiť žiakom navštevujúcim miestne školské zariadenia remeslá a cechy, ktoré v 19.storočí pôsobili v našom meste.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 03.12.2018

Inscenované čítania ku knihe Analfabeta Negramotná sa budú konať 3.12.2018 o 9.00 a 10.30 v Ľubovnianskej knižnici s bábkoherečkou Barborou Krajč Zamiškovou pre 4. ročníky ZŠ.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 03.12.2018

Workshop pre učiteľov pod vedením bábkoherečky a pedagogičky na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU doc. Barbory Krajč Zamiškovej, ArtD. sa uskutoční 3.12.2018 o 13.00h v Ľubovnianskej knižnici

viac o projekte


Knižnica - brána do sveta kníh

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 03.12.2018 - 10.12.2018

Implementáciu podporeného projektu: 5.1.3 Akvizícia knižníc sme rozložili na tri etapy. Prvú sme realizovali v mesiaci september 2018. Nakúpili sme 145 KJ. Ďalšiu etapu sme realizovali v mesiaci december 2018 . Nakúpili sme 112 kníh rôzneho zamerania. Poslednú – tretiu etapu budeme realizovať v mesiacoch január – február 2019.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.12.2018 - 24.12.2018

V rámci XII. ročníka festivalu Vianoce s detskou knihou, okrem podujatí vedených tvorcami detských kníh, prinášame celý rad sprievodných akcií, ktoré pre deti pripravili detskí knihovníci Krajskej knižnice v Žiline.

viac o projekte


Novým webom bližšie k používateľom

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.12.2018 - 31.12.2018

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene vytvorila nové webové sídlo, ktoré dizajnovo, esteticky a obsahovo prezentujte aktivity knižnice, skvalitňuje knižnično-informačné služby jej používateľov, zlepšuje možnosti komunikácie a prezentovania digitálneho obsahu knižnice v kvalitnom redakčnom systéme.

viac o projekte