Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 23.10.2017

Hlavným cieľom projektu je predstaviť osobnosť J. M. Hurbana ako učiteľa, spisovateľa, národovca a obyčajného človeka. Cez neho spoznať históriu Slovákov, napojiť sa na jeho odkaz, že práve Slovensko a jeho život literárny poukazuje na to, že práve literatúra je veľmi dôležitou súčasťou duchovného života národa.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 23.10.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 19.10.2017

Projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zlepšenia jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít. Cieľom je viesť deti a mládež k vlastnej literárnej a výtvarnej tvorbe, prehlbovať záujem o kvalitnú literatúru, slovenský jazyk a o prezentáciu svojej tvorby. Deti a mládež vranovského regiónu tak majú veľkú šancu stretnúť sa s odborníkmi, spisovateľmi či ilustrátormi.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 19.10.2017 - 30.12.2017

Čítačka s písačkou je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít.

viac o projekte


Deti, hurá do čítania 3

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 18.10.2017

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 18. októbra 2017 o 10.00 hod. a o 13.30 hod. uskutoční autorská beseda projektu Deti, hurá do čítania 3, so spisovateľkou Alexandrou Salmelou.

viac o projekte


S knihou v ruke za poznaním

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 18.10.2017 - 31.10.2017

Organizačné a prípravné práce a revitalizácia knižničného fondu - príprava knižného priestoru na uloženie kníh, objednávanie kníh, nalepovanie loga FPU na zakúpené knihy a registrácia kníh do knižničnej agendy.

viac o projekte


Nové knihy - nové obzory

Miesto a termín konania: Dobrá Niva, Slovenská republika / 18.10.2017 - 15.12.2017

Propagácia projektu

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 17.10.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Modernizácia úložného priestoru periodík

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 12.10.2017 - 13.10.2017

Vďaka finančným prostriedkom z projektu "Modernizácia úložného priestoru periodík" mohla Galantská knižnica zaobstarať väčšiu časť úložných priestorov na periodiká, zvyšok bol financovaný z vlastných zdrojov. Úložné priestory umožnili prehľadne, esteticky a hlavne bezpečne uchovávať staršie čísla novín a časopisov pre našich čitateľov a návštevníkov, aj čitateľov iných knižníc v rámci služby MVS.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 12.10.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 11.10.2017

Projekt zameraný na podporu čítania, zvyšovania informovanosti a vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Prostredníctvom autorských stretnutí, zážitkového čítania, vedomostnej súťaže "Perly poznania" prezentovať literárnu tvorbu našich autorov ako zásobáreň informácií a skúseností.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 11.10.2017

Beseda so spisovateľkou pre deti Gabrielou Futovou sa uskutoční 11. októbra 2017 o 11. hod v knižnici .

viac o projekte


Deti, hurá do čítania 3

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 11.10.2017

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 11. októbra 2017 o 10.00 hod. a o 13.30 hod. uskutoční beseda so spisovateľkou a ilustrátorkou Danicou Pauličkovou pre žiakov ZŠ v rámci projektu Deti, hurá do čítania 3.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 11.10.2017

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou sa uskutočnila 11.10.2017, milým prekvapením bolo, že jej pozvanie prijal ilustrátor Miro Regitko, ktorý jej ilustroval niekoľko kníh... Toto podujatie bolo z projektu,, Prednášky a besedy pre každého..." pod názvom Gabriela Futová medzi nami...z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


IMPULZY - VI. ROČNÍK NÁMESTOVSKÝCH AUTORSKÝCH ČÍTANÍ

Miesto a termín konania: Námestovo, Slovenská republika / 09.10.2017

Impulzy VI. ročník Námestovských autorských čítaní chce nadviazať na úspešné predchádzajúce ročníky na ktorých pozvaní spisovatelia propagovali slovenskú literatúru medzi stredoškolskými študentmi a zároveň predstaviť aj autorov z Oravy. Tohto ročníka sa zúčastní napríklad víťazka súťaže Anasoft Litera v roku 2015 Veronika Síkulová, spisovateľ Juraj Šebesta, básnik Marián Milćák a ďalší známi literáti zo Slovenska. Dali sme aj priestor začínajúcim autorom, ako je Vladimíra Martvôňová z Oravy.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 8

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 06.10.2017

Autorská beseda pre deti

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.10.2017

Projekt zameraný na podporu čítania, zvyšovania informovanosti a vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Prostredníctvom autorských stretnutí, zážitkového čítania, vedomostnej súťaže "Perly poznania" prezentovať literárnu tvorbu našich autorov ako zásobáreň informácií a skúseností.

viac o projekte


História na dlani - projekt o holokauste

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 06.10.2017

Chceme upozorniť mladých ľudí na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžu stretnúť i dnes. Hovoriť o holokauste je spôsob, ako sa s touto tragickou udalosťou našich dejín nielen vyrovnať, ale aj pochopiť nezmyselnosť akejkoľvek formy intolerancie v spoločnosti.

viac o projekte


VRANOVSKÉ KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 05.10.2017

Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI sa stal v posledných rokoch neodmysliteľnou súčasťou Vranova a jeho regiónu. Hlavným zámerom je skvalitniť a obohatiť kultúrny život obyvateľov mesta, regiónu a okolitých regiónov, budovať vzťah obyvateľov k čítaniu. Cieľom projektu sú literárne stretnutia spojené s autorským čítaním, čo je osvedčeným spôsobom práce s deťmi a mládežou.

viac o projekte


Deti, hurá do čítania 3

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 05.10.2017

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 5. októbra 2017 o 10.00 hod. a o 13.30 hod. uskutoční ilustračná tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ v rámci projektu Deti, hurá do čítania 3, s manželmi Slavkou a Františkom Liptákovcami.

viac o projekte


Renovácia oddelení krásnej literatúry a elektronických zdrojov

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 02.10.2017 - 30.03.2018

Krajská knižnica postupne realizovala renováciu priestorov oddelení krásnej literatúry a elektronických zdrojov od decembra 2017. Sprístupnila pre čitateľov a návštevníkov vynovené, krajšie a účelovejšie priestory s novými oddychovými miestami. Zakúpila 3 nové počítačové zostavy a vymenila osvetlenie v 3 miestnostiach oddelení.

viac o projekte


Novými knihami k čitateľskej gramotnosti

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 02.10.2017 - 28.02.2018

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra zakúpila v rokoch 2017-2018 v rámci projektu Novými knihami k čitateľskej gramotnosti 1 197 nových kníh vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


RE:kreácia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.10.2017 - 10.10.2017

Hlavným účelom propagácie projektu RE:kreácia bolo informovať verejnosť o prípravach, priebehu, zaujímavostiach a vyhodnotení projektu. Knižnica Ružinov dbala na vizuálnu stránku propagačného materiálu, aby oslovila verejnosť svojim originálnym a pútavým dizajnom, ktorý pripravila grafická dizajnérka. Taktiež knižnica zvolila spôsoby propagácie podujatia tak, aby oslovila súčasné publikum a to cez webovú stránku a sociálne siete Facebook a Instagram.

viac o projekte


Žurnál z našich obcí...

Miesto a termín konania: Hul, Slovenská republika / 02.10.2017 - 29.12.2017

Článok v obecnom žurnály, kde sme informovali čitateľov o rozšírení knižničného fondu prostredníctvom podpory FPU. Tento spomínaný obecný žurnál vychádza pre viaceré obce spoločne (Mojzesovo, Rastislavice, Veľký Kýr, Lipová)

viac o projekte


Informačné tabule obce Hul

Miesto a termín konania: Hul, Slovenská republika / 02.10.2017 - 29.12.2017

Textová správa a plagát ohľadne nákupu nových knižných titulov na oficiálnych informačných paneloch obce Hul

viac o projekte


Deti, hurá do čítania 3

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 29.09.2017

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 29. septembra 2017 o 10.00hod. a o 13.30 hod. uskutoční ilustračná tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ v rámci projektu Deti, hurá do čítania 3, s ilustrátorom Jurajom Martiškom.

viac o projekte


Propagácia na internete a sociálnej sieti

Miesto a termín konania: Hul, Slovenská republika / 29.09.2017 - 29.12.2017

Publikovaná informácia o nákupe nových kníh pre obecnú knižnicu Hul

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 29.09.2017

Viete ako si môžete spríjemniť koniec týždňa? No predsa zábavným kreslením s Adolfom Dudekom. Štvrtáci a šiestaci zo ZŠ Kanianka sa naučia kresliť pre radosť pomocou štyroch základných geometrických tvarov, s humorom a vedomím, že každý vie predsa kresliť... :)

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 28.09.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Knižné hody 2017

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.09.2017

Aktivity projektu sú zamerané na nácvik čítania s porozumením. Čítanie, dramatizácie, kreslenie a vtipné rozprávanie, pesničky, ale aj snívanie s knižkou v náručí, má jediný cieľ - preniknúť hlboko do textu knihy, predstaviť ho deťom zaujímavo, hravo, podnetne, tak aby nielen zvládli čítanie, ale aby čítali so záujmom a nadšením, aby o prečítanom hovorili, rozoberali svoje dojmy a pocity.

viac o projekte


Vrátiť knihu do rúk ľuďom

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 27.09.2017 - 30.03.2018

Zámerom projektu je rozšírenie knižničného fondu o najžiadanejšie tituly beletrie a atraktívne tituly populárno-náučnej a náučnej literatúry. Doplnenie knižničných fondov s dôrazom na súčasnú tvorbu domácich a zahraničných autorov pre deti, mládež a dospelých. Zohľadňujeme požiadavky čitateľov pri doplňovaní knižničného fondu o kvalitné tituly na základe bohatej ponuky knižničného trhu a knižných vydavateľstiev.

viac o projekte


1 + 1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.09.2017

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach po krátkej prázdninovej prestávke pokračuje v organizovaní atraktívneho cyklu literárnych podujatí s názvom „1+1“, počas ktorých vystúpi spisovateľ a jeho hosť z oblasti umenia a kultúry. Najbližšie knižnica pozýva na stretnutie so zaujímavými osobnosťami umeleckého života v stredu 27. septembra 2017 o 17:00 do centrálnej požičovne VKJB na Hviezdoslavovej 5, kde sa predstaví obľúbená slovenská spisovateľka Silvia Bystričanová a herečka Dana Košická.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 26.09.2017

Projekt zameraný na podporu čítania, zvyšovania informovanosti a vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Prostredníctvom autorských stretnutí, zážitkového čítania, vedomostnej súťaže "Perly poznania" prezentovať literárnu tvorbu našich autorov ako zásobáreň informácií a skúseností.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 25.09.2017

Beseda a prednáška s docentkou Monikou Jankechovou pod názvom,,Máme šancu ostať zdraví?"sa niesla v znamení informácií, ako máme predchádzať stresu, čoho sa máme vyvarovať, ako sa máme správať, aby sme čo najmenej ohrozovali svoje zdravie.

viac o projekte


NOVÁ KNIHA - ČERSTVÁ MIAZGA KNIŽNICE A KULTÚRY

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 23.09.2017 - 31.05.2018

Doplnenie knižničného fondu o nové tituly pre deti, mládež a dospelých používateľov knižnice.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.09.2017

Projekt zameraný na podporu čítania, zvyšovania informovanosti a vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Prostredníctvom autorských stretnutí, zážitkového čítania, vedomostnej súťaže "Perly poznania" prezentovať literárnu tvorbu našich autorov ako zásobáreň informácií a skúseností.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 12.09.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Chill-out Zone / oddychová zóna

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 12.09.2017 - 31.05.2018

Chill-out Zone je vytvorený priestor v knižnici, ktorý bude slúžiť výhradne pre čitateľov knižnice. Oddychová zóna bude využívaná pre komfortný odpočinok čitateľov s klasickou alebo elektronickou knihou. Priestor bude slúžiť ako miesto pre odbúranie stresu a získanie nových myšlienok na ďalšie projekty vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

viac o projekte


Podpora komunitných aktivít knižnice

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 07.09.2017

Otváracia beseda jesennej sezóny podujatí organizovaných trenčianskou knižnicou v rámci podporených podujatí z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

viac o projekte


Základy biblioterapie pre knihovníkov

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 05.09.2017 - 30.11.2017

Vzdelávacie podujatie realizované Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene je určené knihovníkom verejných knižníc SR. Zameriava sa na literárne umenie vo výchove a v terapii, poetoterapiu, paremiologickú terapiu, vývin čitateľského záujmu, výber literárnych žánrov, prácu s príbehom a tvorbu biblioterapeutických stretnutí.

viac o projekte