Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Vitajte v knižnici II.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 25.04.2019

Rozvoj komunitných aktivít knižnice organizovaním vzdelávacích a literárno-spoločenských podujatí je hlavným zámerom projektu. Cieľom je realizovať podujatia s dôrazom na zvyšovanie vedomostnej úrovne, propagujúce regionálne osobnosti a udalosti, rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť a podporu čítania. Aktuálne pozývame na besedu o masovej vražde poľských dôstojníkov z roku 1940, skutočnostiach a mýtoch, ktoré sa okolo nej vytvorili, aj o percepcii masakru v Československu.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. IV. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 25.04.2019

Projektom Poď z ulice do knižnice IV. chceme u detí v predškolskom a školskom veku podporiť osvojenie si čitateľských zručností. V spolupráci s rodičmi a cez zaujímavé aktivity chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položiť základy ich celoživotného vzdelávania. Ústrednými aktivitami sú: cyklus podujatí Zahrajme sa s knižkou, Číta a tvorí celá rodina, Učíme sa čítať knihy, Interaktívne dramatizácie, Úlet s knihou/Uleť s knihou, výtvarná súťaž pre žiakov MŠ a iné.

viac o projekte


Vranovské knihodni

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.04.2019

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vás vo štvrtok 25. apríla o 10.00 h a o 15.00 hod pozýva na stretnutie so spisovateľom a vedcom Gustávom Murínom. Témou stretnutia bude problematika mafie na Slovensku, ktoré je vhodná pre stredoškolskú mládež aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Čítanie je snívanie s otvorenými očami

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 25.04.2019

Beseda so spoluautorkou knihy Mariána Krčíka "Matkin hrob na Tahiti" s pani Máriou Uhrovou.

viac o projekte


V knižnici je super!

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 17.04.2019

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa v období od apríla do decembra 2019 uskutočnia podujatia pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, z projektu V knižnici je super! Zámerom projektu je zrealizovať podujatia pre deti: Deti hurá do čítania, Literárny tábor a zrealizovať podujatie pre stredoškolskú mládež Improvizuj na M.

viac o projekte


Povedz mi, či čítaš...II.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 17.04.2019

Propagácia významu čítania a literatúry prostredníctvom atraktívnych stretnutí so zaujímavými osobnosťami, ktorých profesia a oblasť pôsobenia zdanlivo nesúvisí s literatúrou a čítaním. Formou talkšou vyvrátia túto domnienku a potvrdia význam čítania pri každej ľudskej činnosti aktuálni hostia: primátor mesta Richard Rybníček a generálny manažér futbalového klubu AS Trenčín Róbert Rybníček.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 17.04.2019

Tvorivá dielňa – Veselá záložka pre žiakov ZŠ s MŠ Hatalov.

viac o projekte


Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 17.04.2019

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov prostredníctvom odborných prednášok-seminárov a workshopov, ktorého cieľom je zlepšenie profesionálnych zručnosti knihovníkov v čase meniacich sa potrieb používateľov, zvládnutie komunikačných techník, aktívne počúvanie, motivácia a realizácia konvergencie cieľov knižnice a zamestnancov, zvýšenie spokojnosti používateľov, flexibilita a otváranie sa nevyhnutným zmenám a prevencia vyhorenia z povolania a úľavy zo stresu.

viac o projekte


Vranovské knihodni

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 17.04.2019

Foto s knihou Foto kurz je určený pre začínajúcich fotografov. Lektorkou bude profesionálna fotografka Mgr. art. Zuzana Križanská

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 16.04.2019

Súčasťou projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019 sa stane aj beseda s historikom, slovenským politikom a bývalým ministrom obrany PhDr. Mgr. Pavlom Kanisom, CSc.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 16.04.2019 - 06.05.2019

Pod spoločným názvom "Začnime hľadať odpovede" budeme mať možnosť stretnúť sa počas troch besied s tromi odborníkmi a ich historickými i súkromnými pohľadmi na osobný a profesijný život M.R. Štefánika.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 16.04.2019

Spoločné stretnutie s maliarom, ilustrátorom Martinom Kellenbergerom a autorkou detských kníh Hanou Koškovou

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 16.04.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte


Planéza Zem pre deti

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 15.04.2019

Vďaka projektu "Planéta Zem pre deti" získajú žiaci od aktívneho ochranára nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické tipy ako môžu pomôcť chrániť prírodu v meste Prievidza, na hornej Nitre, na výlete po Slovensku i na dovolenke niekde pri mori.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 15.04.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 15.04.2019

Vtáctvo dolného Zemplína a jeho ochrana - prednáška s ornitológom SOS/ Birdlife Slovensko Ing. Matejom Repelom PhD.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 15.04.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. IV. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 13.04.2019

Projektom Poď z ulice do knižnice IV. chceme u detí v predškolskom a školskom veku podporiť osvojenie si čitateľských zručností. V spolupráci s rodičmi a cez zaujímavé aktivity chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položiť základy ich celoživotného vzdelávania. Ústrednými aktivitami sú: cyklus podujatí Zahrajme sa s knižkou, Číta a tvorí celá rodina, Učíme sa čítať knihy, Interaktívne dramatizácie, Úlet s knihou/Uleť s knihou, výtvarná súťaž pre žiakov MŠ a iné.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. IV. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 13.04.2019

Projektom Poď z ulice do knižnice IV. chceme u detí v predškolskom a školskom veku podporiť osvojenie si čitateľských zručností. V spolupráci s rodičmi a cez zaujímavé aktivity chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položiť základy ich celoživotného vzdelávania. Ústrednými aktivitami sú: cyklus podujatí Zahrajme sa s knižkou, Číta a tvorí celá rodina, Učíme sa čítať knihy, Interaktívne dramatizácie, Úlet s knihou/Uleť s knihou, výtvarná súťaž pre žiakov MŠ a iné.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019 - 31.05.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019 - 31.05.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


"Keď sa začítame..."

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 12.04.2019

Cieľom projektu "Keď sa začítame..." je obohatiť ponuku Vihorlatskej knižnice o ďalšie aktivity určené registrovaným čitateľom knižnice ako aj širokej verejnosti. V intenciách tohto cieľa pribudli do knižnice Literárne večery, z ktorých prvý plánovaný bude realizovaný v mesiaci apríl 2019.

viac o projekte


Vzdelávajte sa s nami!

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.04.2019 - 17.05.2019

Projekt je zameraný na vzdelávanie seniorov, dospelých a detí a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti detí.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 3

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.04.2019

Beseda s novinárom a spisovateľom Arpádom Soltészom.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019 - 15.05.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019 - 15.05.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019 - 31.05.2019

Prostredníctvom projektu Zaži knihu chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice chceme prilákať príslušníkov českej menšiny a prispieť k podpore čítania. Čitatelia a návštevníci budú môcť zažiť českú a slovenskú literárnu tvorbu v rôznych podobách - môžu sa tešiť na autorské a scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy, workshopy a iné. Deti pozveme na Knižný kolotoč, dospelí ocenia literárnu kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.04.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 11.04.2019

M. R. Štefánik 100. výročie smrti 1880-1919 – prednáška s historikom a archivárom ŠA Michalovce PhDr. Václavom Ihnátom

viac o projekte


Vzdelávajte sa s nami!

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.04.2019 - 16.05.2019

Projekt zameraný na vzdelávanie seniorov, dospelých, aj detí a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti detí.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 11.04.2019

Hosťami aprílového podujatia z cyklu 1+1 budú historici Peter Šoltés a László Vörös. Beseda s nimi sa bude konať vo štvrtok 11. apríla 2019 o 17:00 v centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hviezdoslavovej ul. 5.

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2019 - kampaň na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 11.04.2019 - 12.04.2019

Stretnutia s Ľubicou Kepštovou sú určené pre žiakov 1. ročníkov ZŠ v meste a okrese Stará Ľubovňa

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.04.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.04.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 10.04.2019

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala tohtoročnú druhú jarnú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru.Do našej kuchyne k nám zavíta spisovateľka - poetka Zdenka Laciková, ktorá nám porozpráva o svojich básničkových knižkách pre deti.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 10.04.2019 - 28.06.2019

Projekt Stretnúť knihu každý deň VII. je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky. Veľkú časť projektu tvorí festival Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný 100. výročiu narodenia jedinečnej slovenskej autorky.

viac o projekte