Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knižnica prináša nezabudnuteľný zážitok

Miesto a termín konania: Štúrovo, Slovenská republika / 15.11.2018

Cieľom tohto komunitného projektu je poskytnúť obyvateľom nášho mesta a okolia hodnotné a cenné programy. Podujatia, ktoré plánujeme usporiadať upevnia spoluprácu s komunitami a zároveň pritiahnu pozornosť občanov na služby knižnice, ktoré im môžeme poskytnúť. Zámerom pozvania veľmi známeho slovenského spisovateľa je pritiahnuť pozornosť dospelých na našu činnosť.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 15.11.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.11.2018

Stretnutia so zaujímavými osobnosťami kultúrneho a literárneho života na Slovensku.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 14.11.2018

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala siedmu jesennú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie s letuškou - kuchárkou -spisovateľkou Kristínou Baluchovou.Dobrodružné príbehy kapitána Padáka sú popretkávané cestovaním a akciou. Zatúžili ste niekedy lietať? Ľahká pomoc! Kapitán Padák vás pozýva na palubu Boeingu 737.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 14.11.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia budú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností. Podujatia sú rôznorodé a to : autorské čítanie a besedy s autormi literatúry pre deti a mládež, dospelých, divadelné predstavenia, prednášky.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 14.11.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Projektom pripomíname výročia v tomto roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ po jazykovej, historickej stránke.

viac o projekte


Povedz mi, čo čítaš...

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.11.2018

Formou besedy predstaviť osobnosti rôznych profesií a oblastí pôsobenia zdanlivo nesúvisiacich s literatúrou a čítaním, vyvrátiť túto domnienku a potvrdiť význam a zmysel čítania pri každej ľudskej činnosti. Talkšou herečky Zuzany Mišákovej v knižnici nielen o literatúre s aktuálnym hosťom: folkloristom, ľudovo-umeleckým remeselníkom Jozefom Ďuráčim.

viac o projekte


Vzdelaní a gramotní čitatelia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.11.2018

Projekt zameraný na podporu vzdelávania dospelých, seniorov a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti detí.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 13.11.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 12.11.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Projektom pripomíname výročia v tomto roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ po jazykovej, historickej stránke.

viac o projekte


Vzdelaní a gramotní čitatelia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.11.2018 - 16.11.2018

Projekt zameraný aj na zvyšovanie počítačovej gramotnosti seniorov, v rámci neho sa koná kurz Mobil a aplikácie pre seniorov.

viac o projekte


Nenechajme knihy zapadnúť prachom

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 12.11.2018 - 30.11.2018

Školská knižnica Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove pozýva všetkých učiteľov a žiakov školy zažiť učenie inak.

viac o projekte


(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2018)

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 12.11.2018

Beseda so spisovateľkou Darinou Hamarovou, ktorá predstaví svoju knižnú novinku Posledná kniha.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 12.11.2018

Projekt tematicky rozmanitými aktivitami reaguje na kultúrne potreby obyvateľstva regiónu, podporuje ich celoživotné vzdelávanie, ponúka nezvyčajné voľnočasové aktivity, predstavuje verejnosti knižnú produkciu slovenských autorov, sprostredkováva poznatky a informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve, podieľa sa na rozvíjaní ich čitateľských zručností.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 09.11.2018 - 23.11.2018

V rámci projektu Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu pripravujeme pre deti a detské kolektívy spektrum sprievodných podujatí na podporu čítania, rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti a tvorivosti či propagáciu pôvodnej slovenskej detskej literatúry.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.11.2018 - 30.11.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 09.11.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojenú s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.11.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí,mládeže a dospelých

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 08.11.2018 - 09.11.2018

Čítajme spolu

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.11.2018 - 19.12.2018

Séria podujatí určených pre seniorov, zameraných na trénovanie pamäte, koncentrácie, myslenia, úsudku a priestorovej orientácie.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.11.2018 - 19.12.2018

Séria podujatí určených seniorom, ktoré sú zamerané na trénovanie pamäte, koncentrácie, vnímania, myslenia a priestorovej orientácie.

viac o projekte


Vitajte v knižnici

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 07.11.2018

Zámerom projektu je rozvoj komunitných aktivít knižnice prostredníctvom organizovania tradičných, ale aj inovovaných literárno-spoločenských podujatí so zreteľom na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne návštevníkov. Prednáška etnologičky, historičky, autorky monografie Čary a veštby (Mágia v ľudovej kultúre Slovenska) KATARÍNY NÁDASKEJ na tému "Iracionálne príčiny chorôb a prostriedky ľudového liečenia".

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 07.11.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 07.11.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 07.11.2018

Stretnutie s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou bude prebiehať v Ľubovnianskej knižnici formou 2 tvorivých workshopov na motívy najnovšej knihy, ktorú ilustrovala.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018 - 30.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018 - 07.01.2019

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 06.11.2018

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom spojené s autogramiádou

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018 - 07.01.2019

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Poďte s nami čítať všetci

Miesto a termín konania: Sliač, Slovenská republika / 06.11.2018

6. novembra 2018 o 16.30 hodine Vás pozývame do kina Hron pri príležitosti mesiaca úcty k starším na program pripravený deťmi materských škôl a žiakmi ZŠ A. Sládkoviča Sliač spojený s vyhodnotením literárnej a výtvarnej súťaže Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi. Hosť programu Gizka Oňová.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.11.2018 - 30.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 05.11.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Projektom pripomíname výročia v tomto roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ po jazykovej, historickej stránke.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 05.11.2018 - 30.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.

Miesto a termín konania: Česká republika / 05.11.2018 - 30.11.2018

Prezentácie kníh, scénické čítania, stretnutia s českými a slovenskými autormi a ilustrátormi, literárno - výtvarné workshopy, divadelné dramatizácie, výstav ilustrátorov K. Ilkovičovej, M. Matlovičovej, D. Olejníkovej, V. Krála, B. Vanču, M. Maťátka. Výstava časopisu Slniečko. Neodíď nám rozprávočka... Výstava detských prác P. Dobšinskému a B. Němcovej. Knižné tvorenie - Pop-up ilustrácie na tému rozprávky P. Dobšinského a B. Němcovej. Duel: Němcová - Dobšinský - Komiksy a maľované objekty.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 05.11.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Vzdelaní a gramotní čitatelia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.11.2018 - 09.11.2018

Projekt na podporu vzdelávania dospelých a detí, súčasťou projektu sú aj podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

viac o projekte


Poďme si čítať

Miesto a termín konania: Smižany, Slovenská republika / 03.11.2018 - 31.01.2019

Propagácia v miestnej tlači

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 02.11.2018 - 28.11.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte