Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Prednášky, besedy a tvorivé dielne...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 25.02.2019 - 21.06.2019

Prednášky, besedy a tvorivé dielne...je názov projektu, ktorý bude prebiehať počas celého roka 2019. , knižnica rozoslala informáciu okolitým špeciálnym školám, aby sa zapojili do súťaže ilustrácií.Do súťaže sa však môže zapojiť žiak hociktorej špeciálnej školy. Uzávierka bude 20.5.2019., následne v mesiaci jún sa uskutoční vyhodnotenie prác za účasti ilustrátora Juraja Martišku.

viac o projekte


Knižnica je IN

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 21.02.2019

Podujatie sa koná v rámci cyklu Trnavské kontexty. Moderuje Martin Jurčo

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.02.2019

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity s osobnosťami literárneho, kultúrneho života, predstaviteľmi vedy, literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí. Kaleidoskop predstavuje pestrú paletu rôznorodých aktivít, zameraných na podporu kreativity, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, informačnej, čitateľskej gramotnosti používateľov, rozvoj sociálnych interakcií a podpory čítania pre rôzne skupiny používateľov.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 19.02.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Poď si čítať ...

Miesto a termín konania: Turňa nad Bodvou, Slovenská republika / 19.02.2019

Projekt "Poď si čítať ..." je zameraný na doplnenie knižničného fondu školskej knižnice pri Základnej škole, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou. Cieľom projektu bolo doplniť do fondu knižnice atraktívne tituly, ktoré sa dajú využívať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (encyklopédie, populárno-náučné knihy), v rámci dramatickej výchovy, rozvoja kritického myslenia a rozvoja čitateľskej gramotnosti (rozprávkové knihy, beletria) a na zmysluplné trávenie voľného času (krásna literatúra).

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 18.02.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 12.02.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Nenechajme knihy zapadnúť prachom

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 11.02.2019 - 15.02.2019

Školská knižnica Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove organizuje pre žiakov školy v dňoch 11. 2. 2019 - 15. 2. 2019 projektovú aktivitu s názvom Namaľuj si knihu.

viac o projekte


Prednášky, besedy a tvorivé dielne...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 04.02.2019 - 28.06.2019

V knižnici sa pravidelne uskutočňujú tvorivé dielne pod názvom Chránime prírodu...V mesiaci jún sa uskutoční vyhodnotenie prác , najúspešnejší sa zúčastnia exkurzie do Liptovskej Revúcej, kde je najväčší vtáčí raj, je tu neskutočne veľa vtáčích búdok, stará sa o ne pán docent Saniga. Tvorivými dielňami sa snažíme viesť a učiť deti k ochrane prírody, jej obyvateľov...Budúcnosť našej planéty je v rukách našich detí a ich potomkov... Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Príjemne v knižnici II.

Miesto a termín konania: Šurany, Slovenská republika / 04.02.2019 - 26.09.2020

Po úspešnej realizácii l. etapy projektu Príjemne v knižnici sa úspešne zrealizovala aj druhá etapa Príjemne v knižnici II. Skvalitnilo a zatraktívnilo sa interiérové vybavenie na oddelení pre deti a mládež. Zvýšila sa kultúra prostredia nielen počas výpožičného procesu, ale aj počas individuálnych a kolektívnych foriem práce s čitateľom. Projekt prispieva k popularizácii MsK M.Matunáka najmä medzi deťmi a mládežou a k získavaniu nových detských a mladých používateľov a čitateľov.

viac o projekte


Zatraktívnenie knižničného fondu 2018

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 01.02.2019 - 01.04.2019

Cieľom projektu je obnova a rozšírenie knižničného fondu v súlade s poslaním a úlohami mestskej knižnice. Doplňovanie knižničného fondu plynulým nákupom nám umožní stať sa knižnicou vybavenou novými a atraktívnymi knižnými titulmi a tým skvalitniť ponúkané knižnično-informačné služby v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. Hlavnou aktivitou projektu je nákup knižných titulov, ktorý sa uskutoční v decembri 2018 a v marci 2019.

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2019 - kampaň na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 31.01.2019

Podujatie je určené najdôvtipnejším a najsčítanejším detským čitateľom II. stupňa ZŠ.

viac o projekte


Nové knihy v školskej knižnici

Miesto a termín konania: Dlhá nad Oravou, Slovenská republika / 30.01.2019

30. januára 2019 o 08:00 hod. sa uskutočnia tvorivé čitateľské dielne pre žiakov ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 28.01.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Poďme si čítať

Miesto a termín konania: Smižany, Slovenská republika / 24.01.2019 - 30.04.2019

Knižné noviny v knižnice - novo zakúpené knihy uvedené na webovom sídle www.smizany.sk

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2019 - kampaň na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 24.01.2019

Stretnutia so spisovateľkou Gabrielou Futovou je určené pre žiakov I. stupňa ZŠ, ktorí sú zapojení v Stonožkovom čítaní.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 23.01.2019

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Tvoja knižnica je tvojim rajom

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 07.01.2019 - 28.02.2019

Zámerom je podporovať záujem o knihy, čítanie a prehlbovať záujem o kvalitnú literatúru

viac o projekte


Ochrana knižničného fondu RFID systémom

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 02.01.2019 - 30.06.2019

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra zakúpila a implementovala ochranu knižničného fondu RFID systémom s cieľom zvýšiť komfort používateľov knižnice. Pri vstupe do budovy sú RFID brány a pri pracovných staniciach RFID čítacie zariadenia. Zmodernizovala a skvalitnila ochranu knižničného fondu a zrýchlili sa výpožičné služby. Ďalším benefitom bude zrýchlená revízia bez náročnej manipulácie s knižničným fondom.

viac o projekte


Svety ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2019 - 13.12.2019

Využívaním rôznych umeleckých disciplín chceme vytvárať kvalitné, atraktívne a hlavne dostupné podujatia. Plánujeme v rámci projektu uskutočniť prednášky, workshopy, literárno-hudobné podujatia, divadelné predstavenia, dramatizované, scénické a autorské čítania. Podujatia sú určené pre deti a mládež vo veku 5 – 18 rokov s dôrazom na vekovú kategóriu 12 – 18 rokov.

viac o projekte


Čítanie je snívanie s otvorenými očami

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 01.01.2019 - 31.12.2019

Literárne prezentácie o britských spisovateľoch.

viac o projekte


Nové knihy do knižnice...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 27.12.2018

Z projektu Nové knihy do knižnice sme zakúpili knihy z vydavateľstva Matice slovenskej, Albatros Media s r.o.,vydavateľstvo Absynt,od Mgr. Edity Karabovej- obchodnej zástupkyne,,od Petra Bábina- obchodného zástupcu Ottovho nakladateľstva, Z internetu z portálu Mega knihy.

viac o projekte


Knihy pre Miestnu ľudovú knižnicu v Klenovci

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 22.12.2018 - 31.01.2019

Akvizičný projekt - nákup monografických publikácií pre knižničný fond Miestnej ľudovej knižnice v Klenovci

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 21.12.2018

Hlavným zámerom projektu Čítačka s písačkou je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Novinkou sú stretnutia so známou slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Stretnutia, ktorých názov je Piatky s Futkou, by mali byť akýmsi "nakopnutím" v ich literárnej tvorivosti.

viac o projekte


Knižné tituly súčasnosti - doplnenie

Miesto a termín konania: Beluj, Slovenská republika / 20.12.2018

Cieľom projektu je rozšíriť knižničný fond o nové tituly prostredníctvom ktorých poskytneme našim čitateľom viacej nového, zaujímavého, poučného a zábavného.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 20.12.2018

Literárny večer

viac o projekte


Nenechajme knihy zapadnúť prachom

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 19.12.2018

Školská knižnica Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove organizuje 19. 12. 2018 pre študentov Zábavný literárny kvíz.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.12.2018

beseda s Petrom Vítekom

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 17.12.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


Knihy pre Miestnu ľudovú knižnicu v Klenovci

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 17.12.2018 - 28.12.2018

Akvizičný projekt - nákup monografických publikácií pre knižničný fond Miestnej ľudovej knižnice v Klenovci.

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 12.12.2018

Cestovateľské inšpirácie - Bali.Cestovateľské prednášky, prezentácie s ľuďmi, ktorí cestujú po celom svete. Priblíženie čara cestovania, spoznávania nových kútov sveta pre ľudí.

viac o projekte


Nekonečno múdrosti čerpaj z kníh!

Miesto a termín konania: Veľká Lúka, Slovenská republika / 12.12.2018

Cieľom projektu je rozšíriť knižný fond o nové tituly prostredníctvom ktorých chceme ponúknuť čitateľom možnosť zmysluplne tráviť voľný čas a dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.12.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 11.12.2018

Čítačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti a mládež k čítaniu, písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež vranovského regiónu. Takými sú napríklad stretnutia so spisovateľmi, autorské a zážitkové čítania, či tvorivé dielne.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 11.12.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí,mládeže a dospelých

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 11.12.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 10.12.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 10.12.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 10.12.2018 - 12.10.2018

Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu - vlastné podujatia projektu s literátmi, tvorcami detských kníh.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 10.12.2018

Dňa 10.12.2018 o 10.00 hod sa v knižnici uskutoční stretnutie s docentkou Monikou Jankechovou na tému o stravovaní. Názov prednášky bude Desatoro zdravej výživy. Podujatie z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia.

viac o projekte