Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižnica "dospelákom"

Krátky opis
Tekovská knižnica v Leviciach projektom oslovuje dospievajúcu mládež, dospelých čitateľov a seniorov. Je zložený z troch častí. Preventívno-vzdelávacím programom "Ty to zvládneš" pozitívne ovplyvňuje postoj študentov k používaniu internetu a sociálnych sietí. "Popoludniami so slovenskou knihou" chceme dospelým čitateľom umožniť osobné stretnutie s obľúbenými autormi. Treťou časťou "Oživujme tradície" chceme Interaktívnym podujatím vzbudiť záujem o regionálne zvyky, tradície a slovesnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
"Ty to zvládneš" - preventívno-vzdelávací program zameraný na problematiku kyberšikany určený dospievajúcej mládeži.

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
27.03.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Tekovská knižnica v Leviciach v realizuje v zmysle projektu jeho prvú časť zameranú na prevenciu kyberšikany.  Prebieha preventívno vzdelávací program pre stredoškolskú mládež "Ty to zvládneš". Účastníkmi sú žiaci Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach. K jednotlivým prednáškam a psychologickým výcvikom programu boli pripravené propagačné plagáty, záložky a informačné letáky.

Názov prímateľa
TEKOVSKÁ KNIŽNICA V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
3 380,00 €

Výška podpory:
3 200,00 €