Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Les ukrytý v knihe v parku

Krátky opis
Les ukrytý v knihe v parku - jednodňové podujatie priamo v „lone“ prírody mestského parku má podnietiť rozvoj fantázie, predstavivosti ale aj motorických schopnosti dieťaťa, v rámci príjemných a vzdelávacích aktivít strávených v prírode. Súčasťou podujatia je cyklus podujatí v knižnici - dramatizácia rozprávky o zvieratkách, workshop s ilustrátorom, prednáška s lesným pedagógom, dobrovoľným strážcom, výstavy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Les ukrytý v parku

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
01.04.2019 - 30.05.2019

Popis projektu


Les ukrytý v knihe v parku - Jednodňové podujatie priamo v „lone“ prírody mestského parku má podnietiť rozvoj fantázie, predstavivosti ale aj motorických schopnosti dieťaťa, v rámci príjemných a vzdelávacích aktivít strávených v prírode. Cieľom podujatia je prostredníctvom kníh s lesnou tematikou, prostredníctvom lesníkov a ochrancov prírody, dobrovoľného strážcu prírody, sokoliarov a ilustrátora ponúknuť deťom, mladšej generácii pohľad na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, formovanie kladných postojov k prírode, samotnej spojitosti lesa s knihou a súčasne na potrebu samotného čítania. Súčasťou cyklu podujatí sú aj výstavy s lesnou tematikou spojené s premietaním náučných filmov, určovaním druhov zvierat a iných prvkov, ako aj workshop s ilustrátorom v Novohradskej knižnici.

Názov prímateľa
Novohradská knižnica

Celkový rozpočet:
1 585,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €