Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárne podvečery

Krátky opis
Stretnutie s novinárom a spisovateľom Arpádom Soltészom, na ktorom bude úryvky z jeho kníh čítať herec Ondřej daniš a moderovať besedu bude novinár Michal Várošík.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárny podvečer s Arpádom Soltészom

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
07.12.2018

Popis projektu

Zámerom projektu je realizácia 5 literárno-umeleckých stretnutí dvojíc slovenských spisovateľov a umelcov, ktoré priblížia literárnu tvorbu autorov prostredníctvom čítania úryvkov z kníh. Cieľom projektu je prezentovať tvorbu slovenských autorov prostredníctvom profesionálnych umelcov, zvýšiť záujem o pôvodnú slovenskú tvorbu, zvýšiť návštevnosť knižnice, propagácia knižnice a jej služieb. Uľahčiť prístup verejnosti k literárnej tvorbe slovenských autorov a kultúre. Prostredníctvom projektu sa rozšíri povedomie o slovenskej literatúre. Hlavné projektové aktivity: 5 literárno-umeleckých stretnutí s hosťami, slovenskými spisovateľmi a profesionálnymi umelcami, ktorí predstavia tvorbu spisovateľa cez úryvky z literárnej tvorby hosťujúceho autora, informačné letáky a zhotovenie audiovizuálneho záznamu podujatí. Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť v produktívnom aj postproduktívnom veku.

Názov prímateľa
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Celkový rozpočet:
3 383,00 €

Výška podpory:
3 200,00 €