Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Krátky opis
Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.
Fotogaléria
Názov podujatia
Umenie živého slova - Interpretácia literárnej predlohy, proces tvorby umeleckého prednesu

Miesto konania / kraj
Trebišov / Trebišov

Termín konania
07.12.2018

Popis projektu

Workshop pre pedagógov a tvorivá dielňa pre študentov - recitátorov stredných škôl s lektorkou pre umelecký prednes, tvorbu recitačných kolektívov a divadla poézie MgA. Maricou Harčaríkovou  7. decembra 2018 o 9:00 v priestoroch knižnice.

Tento  plánovaný workshop sa uskutočňuje v náhradnom termíne, pretože pre chorobu lektorky  5. októbra 2018 nebol zrealizovaný. 

Názov prímateľa
Zemplínska knižnica v Trebišove

Celkový rozpočet:
2 425,00 €

Výška podpory:
2 300,00 €