Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.hudba

Cesty k hudbe

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 25.05.2018

Zámerom projektu je realizovať sériu koncertných cyklov a vzdelávacích podujatí, ktoré budú prezentovať slovenské hudobné umenie – jeho históriu, súčasnosť, perspektívy, stredoeurópske kontexty a súčasne kultivovať vkus publika prostredníctvom sólových a komorných koncertov klasickej hudby. Hlavnými projektovými aktivitami sú: koncertné cykly (Sólo – duo – trio; ViolaKlasik); vzdelávacie podujatie (O hudbe s jej tvorcami) a spomienkové hudobné večery (V retrospektíve).

viac o projekte


Cesty k hudbe

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 22.05.2018

Zámerom projektu je realizovať sériu koncertných cyklov a vzdelávacích podujatí, ktoré budú prezentovať slovenské hudobné umenie – jeho históriu, súčasnosť, perspektívy, stredoeurópske kontexty a súčasne kultivovať vkus publika prostredníctvom sólových a komorných koncertov klasickej hudby. Hlavnými projektovými aktivitami sú: koncertné cykly (Sólo – duo – trio; ViolaKlasik); vzdelávacie podujatie (O hudbe s jej tvorcami) a spomienkové hudobné večery (V retrospektíve).

viac o projekte


New Music for Kids - 7. ročník

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 20.05.2018 - 09.06.2018

4-dňový intenzívny seminár pre učiteľov hudby s Ivanom Šillerom a Tomášom Borošom

viac o projekte


Talk/Play/Share

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.05.2018

Ein Kinderspiel - koncertné podujatie, ktorá prináša nezvyčajnú dramaturgiu dvoch nezvyčajných autorov, Gyorgyho Kurtága a Tomáša Boroša v jednom nezvyčajnom koncertnom zážitku. Skúmanie hraníc medzi inštruktážnosťou a koncertantnosťou skladieb. Podujatie ako stvorené na pôdu ZUŠ.

viac o projekte


Talk/Play/Share

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.05.2018

Ein Kinderspiel - koncertné podujatie, ktorá prináša nezvyčajnú dramaturgiu dvoch nezvyčajných autorov, Gyorgyho Kurtága a Tomáša Boroša v jednom nezvyčajnom koncertnom zážitku. Skúmanie hraníc medzi inštruktážnosťou a koncertantnosťou skladieb. Podujatie ako stvorené na pôdu ZUŠ.

viac o projekte


Cimbal Tour po Slovensku

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.05.2018

Študenti Fakulty múzických umení z triedy doc. Viktórie Herencsár, ArtD. chcú propagovať cimbalové umenie a Akadémiu umení v Banskej Bystrici prostredníctvom koncertov v jednotlivých mestách Slovenska. Cez tieto výchovné koncerty sa snažíme vzbudiť záujem žiakov Základných umeleckých škôl o výučbu cimbalu ako koncertného nástroja na strednej a vysokej škole.

viac o projekte


Cimbal Tour po Slovensku

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 16.05.2018

Študenti Fakulty múzických umení z triedy doc. Viktórie Herencsár, ArtD. chcú propagovať cimbalové umenie a Akadémiu umení v Banskej Bystrici prostredníctvom koncertov v jednotlivých mestách Slovenska. Cez tieto výchovné koncerty sa snažíme vzbudiť záujem žiakov Základných umeleckých škôl o výučbu cimbalu ako koncertného nástroja na strednej a vysokej škole.

viac o projekte


Hudba dneška v SNG

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.05.2018

Vynikajúci český klarinetista a saxofonista Pavel Zlámal uvedie svoj sólový projekt „Horizont sedmého", v ktorom sa ako hráč aj autor (podľa vlastných slov) „vydáva skúmať hranice svojich síl". Každé živé predvedenie sa tak pre autora, hráča aj publikum stáva novou a neopakovateľnou skúsenosťou na tejto „ceste".

viac o projekte


Cimbal Tour po Slovensku

Miesto a termín konania: Spišská Belá, Slovenská republika / 15.05.2018

Študenti Fakulty múzických umení z triedy doc. Viktórie Herencsár, ArtD. chcú propagovať cimbalové umenie a Akadémiu umení v Banskej Bystrici prostredníctvom koncertov v jednotlivých mestách Slovenska. Cez tieto výchovné koncerty sa snažíme vzbudiť záujem žiakov Základných umeleckých škôl o výučbu cimbalu ako koncertného nástroja na strednej a vysokej škole.

viac o projekte


Kompost - kompozičné dielne

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 15.05.2018 - 16.05.2018

Hlavná projektová aktivita: I. vzdelávacia činnosť, tri verejné prednášky zamerané na význam editovania partitúry a práce s notačnými programami, individuálne (KD) konzultácie rozpracovaných/hotových skladieb aktívnych účastníkov s lektormi (KD) a následné overenie editovania skladby do praxe s členmi ansamblu Kompost. II. prezentovanie FMU AU a katedry kompozície a dirigovania zboru, propagovanie značky školy.

viac o projekte


Komorné koncerty v slovenských mestách

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 15.05.2018

Koncert s názvom "Večer klavírnych básní" sa uskutoční v Koncertnej sieni Humenského zámku. Na programe koncertu budú nestarnúce skladby z pera F. Chopina. Účinkuje: Ladislav Fančovič - klavír

viac o projekte


Komorné koncerty v slovenských mestách

Miesto a termín konania: Nižná, Slovenská republika / 15.05.2018

Komorné koncerty v slovenských mestách sú ťažiskovým projektom SKU. Prostredníctvom nich spolok každoročne prenáša vrcholné slovenské interpretačné umenie do regiónov. Vďaka tomuto konceptu dokážu kluby priateľov hudby, základné umelecké školy, malé galérie či obecné úrady miest a obcí prinášať miestnym obyvateľom hudobné zážitky špičkovej kvality. Ponúka príležitosti na kultúrne podujatia s vysokou pridanou hodnotou a zvyšuje príležitosti pre aktívny koncertný život na Slovensku.

viac o projekte


Hudobnenie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.05.2018

Séria koncertov v Letnej čitárni U červeného raka počas leta 2018.

viac o projekte


HUDBA U FULLU 2018

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 13.05.2018

Lotz trio ( Ronald Šebesta, Róbert Šebesta, Igor Františák ‒ dobové basetové rohy ) Program: Martin Burlas: Sailing against the Night Juraj Družecký (1745 – 1819): Divertissement pour trois Cor de Basset Marek Piaček: Pustatina Daniel Matej: 3m für W. A. M. Boško Milakovič: The Inner Singers

viac o projekte


Poetika v ženskom šate

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 12.05.2018

Zámerom projektu je obohatiť hudobný život v Prešove o dramaturgicky profilovanú prehliadku, ktorá stavia na kultivovanom, umelecky hodnotnom a originálnom výkone. Ide o predstavenie poetiky ženského prejavu, stvárneného prostredníctvom viacerých žánrových uchopení a generačných výpovedí. Celkový prínos projektu s medzinárodným presahom spočíva v možnosti prezentácie a konfrontácie súčasnej autentickej tvorby v oblasti jazzu, folku, world music, art rocku, akusticko-elektronickej tvorby.

viac o projekte


Etnomuzikologické štúdie Martina Kmeťa o hudbe vojvodinských Slovákov

Miesto a termín konania: Srbsko / 10.05.2018

Zámerom projektu je zviditeľniť a sprístupniť celoživotné dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa, ktorý pochádzal a tvoril v komunite vojvodinských Slovákov. Našim cieľom je pripraviť na vydanie jeho odborné štúdie, ktoré boli zverejňované v juhoslovanských a srbských odborných publikáciách. Sprístupnením diela M. Kmeťa chceme prispieť ku komplexnejšiemu pohľadu na slovenskú etnomuzikológiu za hranicami Slovenska, ktorá je jej integrálnou súčasťou.

viac o projekte


Cimbal Tour po Slovensku

Miesto a termín konania: Nová Baňa, Slovenská republika / 09.05.2018

Študenti Fakulty múzických umení z triedy doc. Viktórie Herencsár, ArtD. chcú propagovať cimbalové umenie a Akadémiu umení v Banskej Bystrici prostredníctvom koncertov v jednotlivých mestách Slovenska. Cez tieto výchovné koncerty sa snažíme vzbudiť záujem žiakov Základných umeleckých škôl o výučbu cimbalu ako koncertného nástroja na strednej a vysokej škole.

viac o projekte


Quasars Ensemble - rezidenčný súbor Rádia Devín

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.05.2018

Projekt Quasars Ensemble - rezidenčný súbor Rádia Devín predstavuje 1. ročník cyklu 3 výnimočných koncertov, ktorý má ambíciu po prvý krát na Slovensku uchopiť ansámblovú tvorbu ako originálny dramaturgický koncept. Projekt uvedie kľúčové ansámblové diela súčasnosti.

viac o projekte


Komorné koncerty v slovenských mestách

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 09.05.2018

Klavírny recitál v rámci 24. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari bude venovaný hudobnému velikánovi Fredericovi Chopinovi (1810 - 1849). Účinkuje: Ladislav Fančovič - klavír

viac o projekte


Amosko klope na vaše dvere

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 07.05.2018

Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede a Detský spevácky zbor Amosko pri Základnej škole Jána Amosa Komenského vo Veľkom Mederi Vás i Vašich priateľov s úctou pozývajú na cyklus koncertov AMOSKO KLOPE NA VAŠE DVERE 7. mája 2018 , o 9.15 hod. - ZŠ Mateja Bela Šamorín, Kláštorná ul. o 11.00 hod. Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana.

viac o projekte


Amosko klope na vaše dvere

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 07.05.2018

Amosko klope na vaše dvere - Pod týmto názvom vznikol projekt v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku, ktorý bol úspešne podporený z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. V rámci tejto aktivity Amosko navštevuje slovenské školy v celom okrese a mesto Dunajskú Stredu s cieľom motivovať a inšpirovať k podobnej mimoškolskej činnosti aj ostatných.

viac o projekte


Mikulášsky Jazzový Festival 2018

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 05.05.2018

14. ročník celoročného jazzového festivalu na Liptove

viac o projekte


Strunobranie

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 05.05.2018

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov zameraná na autorskú tvorbu v slovenčine. Je súčasťou celoštátneho postupového systému, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum, Bratislava z poverenia MK SR. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Mikulášsky Jazzový Festival 2018

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 05.05.2018

14. ročník celoročného jazzového festivalu na Liptove

viac o projekte


Mikulášsky Jazzový Festival 2018

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 05.05.2018

14. ročník celoročného jazzového festivalu na Liptove

viac o projekte


Pro Libertate (Po Stopách Jánošíka)

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 01.05.2018 - 16.12.2018

Koncerné prevedenie pripravovaného hudobného diela s využitím archívnych dokumentov o Jánošíkovi, zbierok fujarovŷch a zbojníckych piesní a slovenského folklóru či mytov, povestí a legiend o Jánošíkovi

viac o projekte


Guitarissimo Bratislava 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.05.2018 - 31.12.2018

Vzdelávacia aktivita v oblasti interpretácie klasickej hudby. Majstrovské kurzy, prednášky zahraničných lektorov určené študentom stredných a vysokých umeleckých škôl a odbornej verejnosti.

viac o projekte


Con spirito 2018 - 38. ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.05.2018

Hudobná jar je cyklickým podujatím, ktoré si v našom meste udržiava svoju tradíciu od roku 1980. Cieľom projektu je udržať kontinuitu koncertného života v meste, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby nekomerčného charakteru a výchova náročnejšieho diváka. Do dramaturgického plánu sme zaradili koncerty mladých interpretov a známych slovenských umelcov. Pri výbere sme sa snažili zachovať druhovú a žánrovú pestrosť. Cieľovou skupinou projektu sú milovníci vážnej hudby zo širšieho regiónu

viac o projekte


Trinásty ročník série jazzových koncertov

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 30.04.2018

Hlavnou aktivitou projektu je realizácia jazzových koncertov v Dunajskostredskom regióne. Účinkujúcimi budú nielen domáci, ale aj zahraniční umelci. Pri realizácii uvedených kultúrnych aktivít je ponechaný veľký priestor na prezentáciu umelcov, ktorí sú už známi, ale aj tým, ktorí svoje publikum ešte len hľadajú, mladým a začínajúcim interpretom. Cieľovou skupinou projektu je verejnosť - dospelí jednotlivci, obyvatelia a návštevníci mesta Dunajská Streda, Šamorín a regiónu.

viac o projekte


TEMPUS PASCHALIS - koncert gregoriánskeho chorálu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.04.2018

- koncert gregoriánskeho chorálu (stredovekej hudby): Františkánsky Kostol Zvestovania Pána v Bratislave, 29.4.2018 o 19.30 hod. - účinkujúci: SCHOLA MINOR: Hilda Gulyásová (sólo), Tomáš Šelc (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová (aj viola), Sylvia Urdová (umelecká vedúca), spoluúčinkujú: Juraj Tomka (husle), Gregor Regeš (violončelo), Lumír Machek (kontrabas).

viac o projekte


Poetika v ženskom šate

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 27.04.2018

Zámerom projektu je obohatiť hudobný život v Prešove o dramaturgicky profilovanú prehliadku, ktorá stavia na kultivovanom, umelecky hodnotnom a originálnom výkone. Ide o predstavenie poetiky ženského prejavu, stvárneného prostredníctvom viacerých žánrových uchopení a generačných výpovedí. Celkový prínos projektu s medzinárodným presahom spočíva v možnosti prezentácie a konfrontácie súčasnej autentickej tvorby v oblasti jazzu, folku, world music, art rocku, akusticko-elektronickej tvorby.

viac o projekte


Hudba dneška v SNG

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.04.2018

Pozývame vás na koncert v umeleckej kooperácii holandsko-americkej skladateľky, improvizátorky a flautistky Anne La Berge s vybranými hráčmi VENI ensemble. 25. apríl 2018, 18:00, Esterházyho palác, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

viac o projekte


Amosko klope na vaše dvere

Miesto a termín konania: Lehnice, Slovenská republika / 25.04.2018

Detský spevácky zbor Amosko navštívi základné školy s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda, a na cykluse koncertoch predstaví svoj repertoár. Cieľom podujatia je motivovať deti aj pedagógov, aby založili nové detské spevácke zbory.

viac o projekte


Con spirito 2018 - 38. ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.04.2018

Hudobná jar a jeseň je cyklickým podujatím, ktoré si v našom meste udržiava svoju tradíciu od roku 1980. V roku 2018 plánujeme realizovať osem umelecky kvalitných koncertov (Hudobná jar - 4 koncerty, Hudobná jeseň - 4 koncerty), ktoré sa uskutočnia v priestoroch Domu kultúry, v Mestskej galérii a v rímskokatolíckom kostole. Cieľom projektu je udržať kontinuitu koncertného života v meste, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby nekomerčného charakteru a výchova náročnejšieho diváka.

viac o projekte


Forum per tasti 2018

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 24.04.2018 - 17.05.2018

Medzinárodný festival klavírneho umenia Forum per tasti sa koná na pôde Akadémie umení po 11-krát. V rámci festivalu sa okrem koncertov a prednášok v pravidelných 3-ročných intervaloch striedajú majstrovské klavírne kurzy, národná a medzinárodná súťaž. V minulých ročníkoch účinkovali v rámci festivalu ako docenti alebo porotcovia významné osobnosti klavírneho umenia z Česka, Rakúska, Poľska, Japonska, USA, Islandu, Ruska, Chorvátska a Slovenska.

viac o projekte


Etnomuzikologické štúdie Martina Kmeťa o hudbe vojvodinských Slovákov

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.04.2018

Zámerom projektu je zviditeľniť a sprístupniť celoživotné dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa, ktorý pochádzal a tvoril v komunite vojvodinských Slovákov. Našim cieľom je pripraviť na vydanie jeho odborné štúdie, ktoré boli zverejňované v juhoslovanských a srbských odborných publikáciách. Sprístupnením diela M. Kmeťa chceme prispieť ku komplexnejšiemu pohľadu na slovenskú etnomuzikológiu za hranicami Slovenska, ktorá je jej integrálnou súčasťou.

viac o projekte


Modlitby a piesne - koncert sakrálnej mužskej zborovej tvorby

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 22.04.2018

Koncert mužskej sakrálnej zborovej tvorby z diela Jána Levoslava Bellu, Mikuláša Schneidra-Trnavského, Jána Móryho, Eugena Suchoňa a Franza Liszta v katedrále sv. Františka Xaverského na Nám. SNP v Banskej Bystrici v podaní mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers, sólistu Jaroslava Pehala (bas), organistu Martina Baka a dirigenta Daniela Simandla.

viac o projekte


Mobilné kultúrne centrum

Miesto a termín konania: Brezno, Slovenská republika / 21.04.2018

1-dňový workshop pre 2 skupiny žiakov miestnej ZUŠ a ich rodičov spolu s Tomášom Borošom a Ivanom Šillerom

viac o projekte


Mobilné kultúrne centrum

Miesto a termín konania: Brezno, Slovenská republika / 21.04.2018

1-dňový workshop pre 2 skupiny žiakov miestnej ZUŠ a ich rodičov spolu s Tomášom Borošom a Ivanom Šillerom

viac o projekte


Strunobranie 2018

Miesto a termín konania: Svätý Jur, Slovenská republika / 20.04.2018 - 21.04.2018

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

viac o projekte