Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nové inšpirácie - hudobné workshopy

Krátky opis
Zámerom je posilniť hudobnú interpretačnú tvorbu v rámci prešovského regiónu o špecifický druh vzdelávania. Cieľom je ponúknuť sériu vzdelávacích aktivít v oblasti improvizovanej hudby, ktoré budú prebiehať pod vedením skúsených lektorov a aktívnych hudobníkov. Ťažiskovým je prebúdzanie a rozvíjanie záujmu o tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia, prebúdzanie záujmu o improvizovanú hudbu vychádzajúcu z tradície i z žánrových špecifík a posilňovanie schopnosti ju tvoriť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hlas a vnútorná rezonancia

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
28.09.2018

Popis projektu

Táto hlasová práca je zameraná na schopnosť načúvania a precítenia vlastného hlasu a rozvíjania jeho voľného vyjadrenia, vďaka jemným metódam otvárajúcim hlasový a vnútorný potenciál. Pomocou jednotlivých dychových a hlasových cvičení sa vydáme do neprebádaných zón nášho hlasového registra. Zameriame sa na prácu s rezonanciou, ktorú budeme objavovať v tichu, priestore ako aj v tele a vo svojom vnútri.  

Lektorkou workshopu je Ivana Mer.

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 108,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €