Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Národné versus medzinárodné

Krátky opis
Skončenie prvej svetovej vojny v roku 1918, revolúcia v Rusku a rozpad Rakúsko – Uhorska naštartovali zásadné zmeny na politickej mape Európy. Vzniklo deväť nových štátov. Konferencia sa pokúsi o hľadanie spoločných kontextov, porovnanie rôznych prístupov k riešeniam rovnakých výziev v jednotlivých krajinách, ich úspešnosť v domácom i medzinárodnom kontexte, v kultúrnom exporte a pri formovaní európskeho a svetového hudobného dedičstva.
Fotogaléria
Názov podujatia
Národné verzus medzinárodné

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
27.09.2018

Popis projektu

International conference
N A T I O N A L v e r s u s
I N T E R N A T I O N A L
Bratislava 27. September 2018 9:00—17:00 Hotel Falkensteiner

PROGRAMME
● National versus International – Opening speech
OĽGA SMETANOVÁ (SK)
MIECZYSŁAW KOMINEK (PL)
● Eufonie festival
PART I // Chair: Oľga Smetanová
SŁAWOMIRA ŻERAŃSKA-KOMINEK (PL)
● Deconstructing a myth on Polishness in music
RŪTA STANEVIČIŪTĖ
● 21st Century Lithuanian Sound and European Identity
PART II // Chair: Sławomira Żerańska-Kominek
MARCUS ZAGORSKI (SK)
● National differences and international similarities
BERNHARD GÜNTER (AT)
● Security
GLENDA KEAM (NZ)
● Musical identity in post-colonial New Zealand:
reconciling national belonging and international context
PART III // Chair: Mieczysław Kominek
ENDRE TÓTH (HU)
● What is Hungarian in Music?
JAROSLAV ŠŤASTNÝ (CZ)
● Unanswerable Question: National vs. International?
PART IV // Chair: Frank J. Oteri (USA)
● Closing discussion of all participants

Organizers: In cooperation with: Supported by:
Supported using public funding
by Slovak Arts Council
  

Názov prímateľa
Waves Bratislava

Celkový rozpočet:
7 370,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €