Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nové inšpirácie - hudobné workshopy

Krátky opis
Zámerom je posilniť hudobnú interpretačnú tvorbu v rámci prešovského regiónu o špecifický druh vzdelávania. Cieľom je ponúknuť sériu vzdelávacích aktivít v oblasti improvizovanej hudby, ktoré budú prebiehať pod vedením skúsených lektorov a aktívnych hudobníkov. Ťažiskovým je prebúdzanie a rozvíjanie záujmu o tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia, prebúdzanie záujmu o improvizovanú hudbu vychádzajúcu z tradície i z žánrových špecifík a posilňovanie schopnosti ju tvoriť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nové cesty k hudbe

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
29.09.2018

Popis projektu

NOVÉ CESTY k HUDBE
Téma súčasnej hudby vo vzťahu lokality a globalizácie so zreteľom na improvizáciu je veľmi aktuálna v diskusiách európskych muzikológov. Taktiež táto téma je neustále prítomná v súčasnej hudobnej i výukovej praxi a súvisí s ďalšími pohľadmi na hudbu: napr. hudba ako umenie alebo biznis, hudba ako cesta osobného rozvoje, hudba ako prostriedok kultivácie, hudba ako cesta k vlastnej tvári, improvizácia ako súčasť hudobnej výuky, improvizácia v hudbe a v živote, improvizácia ako potreba, adaptačné mechanizmy, či komunikačné bázy v hudbe, atď. 
Je toho veľa, o čom môžeme tvorivo diskutovať….

MARIÁN ŠIDLO FRIEDL (CZ)
Kontrabasista, etnológ, muzikológ, hudobný pedagóg. Venuje sa rôznym hudobným projektom širokého záberu – od etna až po free jazz (v spolupráci s Ivou Bittovou, Didrikom Ingvaldsenom, Jitkou Šuranskou, Edwardom Powellom či Jiřím Slavíkom). Pôsobí na katedre muzikológie FF Univerzity Palackého v Olomouci, je redaktorom stanice Vltava, dramaturgom mnohých festivalov so zameraním na improvizovanú hudbu, dlhodobo sa venuje výskumu hudby severozápadných Karpát, venuje sa práci s deťmi a mládežou.

VSTUP VOĽNÝ

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 108,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €