Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nové inšpirácie - hudobné workshopy

Krátky opis
Zámerom je posilniť hudobnú interpretačnú tvorbu v rámci prešovského regiónu o špecifický druh vzdelávania. Cieľom je ponúknuť sériu vzdelávacích aktivít v oblasti improvizovanej hudby, ktoré budú prebiehať pod vedením skúsených lektorov a aktívnych hudobníkov. Ťažiskom je prebúdzanie a rozvíjanie záujmu o tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia, prebúdzanie záujmu o improvizovanú hudbu vychádzajúcu z tradície i z žánrových špecifík a posilňovanie schopnosti ju tvoriť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hudba je tu a teraz

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
28.09.2018 - 29.09.2018

Popis projektu

K tvorivosti a spontánnemu muzicírovaniu stačí málo, nápady nás obklopujú v každodennom živote a tým, že je to rutina, ich prirodzene prehliadame. Návod na to, ako zaujať súčasné deti hudbou, či mladých hudobníkov niečím novým, je v otvorenom myslení a nahliadaní na hudbu. Nedá sa to naučiť, každý si volí cestu sám svojimi skúsenosťami, no je možné sa inšpirovať, obohatiť svoju dušu o pohľady iných, ktorí sú hudbe oddaní nepretržite. Rytmy, melódie, súzvuk je vlastný každému človeku, stačí len prísť a tvoriť hudbu TU a TERAZ.  

Lektorkou workshopu je Jana Bezek.

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 108,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €