Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nové inšpirácie - hudobné workshopy

Krátky opis
Zámerom je posilniť hudobnú interpretačnú tvorbu v rámci prešovského regiónu o špecifický druh vzdelávania. Cieľom je ponúknuť sériu vzdelávacích aktivít v oblasti improvizovanej hudby, ktoré budú prebiehať pod vedením skúsených lektorov a aktívnych hudobníkov. Ťažiskovým je prebúdzanie a rozvíjanie záujmu o tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia, prebúdzanie záujmu o improvizovanú hudbu vychádzajúcu z tradície i z žánrových špecifík a posilňovanie schopnosti ju tvoriť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Improvizácia pre malých a veľkých

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
29.09.2018

Popis projektu

IMPROVIZÁCIA PRE MALÝCH A VEĽKÝCH / 29.9.2018 / 10.00-11.30
Detská kreativita často inšpiruje veľkých umelcov, skúsených pedagógov či vnímavých rodičov, ktorý s nimi trávia každý deň. Deti sa neboja spontánnych prejavov, radi spolupracujú a akákoľvek zábava im nie je cudzia. Mnohí to nevedia, ale deti majú k hudobnej improvizácii najbližšie. Táto vlastnosť sa vekom buď prehlbuje alebo stráca. Čas strávený s deťmi a ich tvorivosťou duchovne prehlbuje každého dospelého človeka. Ak sa tieto dva svety stretnú, improvizácia naberá zaujímavý smer. Nebojte sa ju prísť s deťmi vyskúšať.
Workshop je vhodný PRE DETI OD 5 rokov.
Počet účastníkov je obmedzený na 15 detí (s rodičmi) - preto si miesto rezervujte čo najskôr.
Viac informácií o celom festivale nájdete na: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.newinspirations.sk%2F&h=AT1iI0g8_3oboHlAFCbV0btsXmMriieATBU1saPaz9np5k2SmTUbdy745GuzVKvfD89YTBLqR7IKAjqB9ZjXhIBtpceyLM5mTauCvyNptvIF7Jo92uu4lLlbAyxLrgAl" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">www.newinspirations.sk

JANA BEZEK (SK)
Klaviristka, improvizátorka, skladateľka, hudobný pedagóg. Venuje sa rôznym inšpiratívnym spoluprácam s interpretmi z celého sveta, sólovému hraniu, komponuje vážnu i jazzovú hudbu a hudbu pre deti, vydala dva albumy – Cracow (2015), Modlitbičky (2017). Venuje sa aj pedagogickej činnosti a veľkú popularitu si získavajú jej workshopy improvizovanej hudby pre deti a mládež Muzikula.

Hlavný partner projektu:
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Finančné príspevky:
Hudobný fond Music Fund Slovakia 

VSTUP VOĽNÝ

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 108,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €