Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.hudba

VENI ensemble v Starej Ľubovni 2021

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 15.06.2022

Pozývame vás na koncert súboru súčasnej hudby VENI ensemble: CAVE SONGS v Starej Ľubovni, ktorý sa uskutoční 15.6. 2022 v Galérii Provinčný dom o 19:00!

viac o projekte


Music Camp 2021

Miesto a termín konania: Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika / 14.06.2022 - 15.06.2022

Projekt MUSIC CAMP 2021 je druhým ročníkom vzdelávacieho workshopu pre deti. Zámerom je vychovávať, podporovať najmenšiu generáciu hudobníkov. Aktívne prispievať a ponúkať im možnosť muzicírovania a kvalitného hudobného vzdelania.

viac o projekte


Podujatia a aktivity OZ QUASARS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.06.2022

Projekt Podujatia a aktivity OZ QUASARS zahŕňa viacero podujatí a aktivít OZ QUASARS v roku 2021: „Quasars Ensemble na festivale Muzički Biennale Zagreb“ vrátane „reading session“, “Pocta Romanovi Bergerovi“ (kompletné uvedenie klavírneho diela skladateľa), “JUBILEE“ (diela z pera jubilujúcich autorov troch generácií), 3 skladateľské workshopy a 4 zahraničné pracovné stretnutia s množstvom konzultácií za účelom prípravy koncertných a edukačných podujatí na roky 2021 až 2023.

viac o projekte


Hudba u Fullu 2022

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 12.06.2022

Cyklus komorných koncertov Hudba u Fullu bude pokračovať vystúpením Sperger Duo a sólistov Mucha Quartet.

viac o projekte


VENI ensemble v Starej Ľubovni 2021

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 10.06.2022

Pozývame vás na koncert súboru súčasnej hudby VENI ensemble: JOY BOY v Starej Ľubovni, ktorý sa uskutoční 10. 6. 2022 v Kultúrnom dome o 18:00!

viac o projekte


Tvorba hudobných diel a ich verejná prezentácia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.06.2022

Svetová premiéra skladby METAPHORS (Metafóry) pre klavírne trio, ktorej vznik z verejných zdrojov formou štipendia v roku 2016 podporil Fond na podporu umenia, sa uskutoční 5. júna 2022 o 19:30 v Pistoryho paláci v Bratislave.

viac o projekte


ooo_2022

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 05.06.2022

AV performance a premietanie filmov s diskusiou

viac o projekte


Piesňový repertoár - naštudovanie a nácvik

Miesto a termín konania: Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika / 01.06.2022 - 28.11.2022

Viliam Figuš-Bystrý: výber piesní zo zbierky "Mati moja!" a cyklov "Žiale a radosti", "Sny". Ladislav Faix: výber piesní zo zbierky " Slovenské zbojnícke piesne". Klavírny sprievod: Michael Berki. Eugen Suchoň: z cyklu "Obrázky zo Slovenska": Keď sa vlci zišli, Sonatina pre sláčikový orchester. Mestský komorný orchester KNM. Dirigent: Tomáš Dedič. Interpreti: Klára Kullová, Alexandra Svrčková, Tomáš Dedič a Andrej Vancel.

viac o projekte


ooo_2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.06.2022

Experimentálna opera na Račianskom mýte.

viac o projekte


Hudba u Fullu 2022

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 31.05.2022

Cyklus komorných koncertov HUDBA U FULLU bude pokračovať v utorok 31. 5. 2022 o 19:00 h v Kostole Povýšenia Sv. Kríža (Jezuiti) v Ružomberku organovým recitálom sólistky Ľvovskej filharmónie, pani Oleny Maceljuch. V pestrom programe, zostavenom z duchovnej hudby skladateľov 19., 20. a 21. storočia ukrajinská organistka uvedie diela Franza Liszta, Leoša Janáčka, Petra Machajdíka, Cristophera Pardiniho a svojho kraja Bohdana Kotyuka.

viac o projekte


SaxoKlarinetiáda 2022 - celoslovenská súťaž

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 31.05.2022

"SaxoKlarinetiáda Bojnice 2022" je celoslovenská súťaž, so zámerom, zatraktívniť hru na klarinet a saxofón a dať príležitosť na prezentáciu mladým talentovaným interpretom. Cieľom projektu je podporovať rozvoj klarinetovej a saxofónovej hry, žiakom napomáhať rozvíjať ich talent a osobnú zodpovednosť, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času detí a mládeže. Pedagógom umožniť spätne využívať poznatky získané na súťaži k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

viac o projekte


Biblické piesne Dvořák-Kittner

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.05.2022

Koncerty s témou BIBLICKÝCH PIESNÍ od súčasného slovenského skladateľa Mariána Kittnera (*1975) a od jedného z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného romantizmu, českého skladateľa Antonína Dvořáka (1841-1904), ktorej interpretmi budú sláčikové kvarteto Mucha Quartet, sopranistka Hilda Gulyás a basbarytonista Tomáš Šelc.

viac o projekte


Biblické piesne Dvořák-Kittner

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 28.05.2022

Koncerty s témou BIBLICKÝCH PIESNÍ od súčasného slovenského skladateľa Mariána Kittnera (*1975) a od jedného z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného romantizmu, českého skladateľa Antonína Dvořáka (1841-1904), ktorej interpretmi budú sláčikové kvarteto Mucha Quartet, sopranistka Hilda Gulyás a basbarytonista Tomáš Šelc.

viac o projekte


festHUDOBNE

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 28.05.2022

Hudobný projekt Fest hudobne pokračuje dalším koncertom. Juraj Griglák – basgitara Emil Frátrik – bicie Robert Vizvári – basgitara Eugen Vizváry – klávesy

viac o projekte


Medzinárodný festival SCHEMNITIENSIS

Miesto a termín konania: Svätý Anton, Slovenská republika / 28.05.2022

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS usporadúva Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica už od r. 2012. Festival je zameraný na prezentáciu a konfrontáciu popredných interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia. Doterajšie festivaly sa svojím zameraním a umeleckými výstupmi stretli s veľmi priaznivým ohlasom nielen u odborníkov, ale aj u záujemcov o kvalitné hudobné umenie.

viac o projekte


J. S. Bach: 3 Sonatas BWV 1027–1029- viola

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 25.05.2022

Zámerom projektu J. S. Bach: 3 Sonatas BWV 1027–1029- viola, je naštudovanie Troch Sonát (violový part) BWV 1027–1029 od Johanna Sebastiana Bacha (pôvodne boli skomponované pre violu da gamba a čembalo) v úprave pre violu a klavír.

viac o projekte


Con spirito 2022 - 42.ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.05.2022

Cieľom projektu je udržať kontinuity koncertného života, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby a umeleckých výsledkov dosiahnutých v oblasti profesionálneho hudobného umenia. Tretím koncertom Hudobnej jari bude koncert Janáčkovo kvarteta z Brna. Účinkujú: Miloš Vacek (prvé husle), Richard Kružík (druhé husle), Jan Řezníček (viola) a Břetislav Vybíral (violončelo). Koncert sa uskutoční v Dome kultúry 24.mája 2022 o 18.00 hod.

viac o projekte


interpretácia a nahrávanie diel gitarovej literatúry súčasných slovenských autorov

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 24.05.2022

Autorský koncert z diel autorov Jána Králika a Martina Jánošíka

viac o projekte


Cyklus koncertov Quasars Ensemble

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.05.2022

Projekt Cyklus koncertov Quasars Ensemble je zameraný na prezentáciu pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby, slovenského interpretačného umenia, ako aj prezentáciu u nás málo hrávaných významných diel kľúčových skladateľských osobností 20. a 21. storočia. Interpretom je komorný súbor Quasars Ensemble, ktorý za 14 rokov svojej existencie a vďaka medzinárodnému umeleckému kreditu privíta na koncertoch významné skladateľské a interpretačné osobnosti.

viac o projekte


22 Musica Bratislavensis

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.05.2022

Prvý koncert komorného cyklu 22 Musica Bratislavensis v premiére predstaví súbor mladých umelcov pod názvom Musica aeterna junior. Súbor starej hudby Musica aeterna, ktorého zakladateľom bol prof. Ján Albrecht (1973), onedlho oslávi polstoročnicu, pre budúcnosť telesa je dôležité, vychovať si svojich nasledovníkov z radov mladého hudobného dorastu.

viac o projekte


AD GLORIAM LUBLAU

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 21.05.2022 - 22.05.2022

Koncerty pod názvom "Ad Gloriam Lublau" s hudobným súborom Schola minor. Koncerty sa uskutočnia v Starej Ľubovni, 21. 5. 2022 o 20:00 v Kaplnke hradu Stará Ľubovňa a 22. 5. 2022 o 16:00 v Kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni. Spevy stredovekého gregoriánskeho chorálu, P. Pantaleon Roškovský OFM, dobové pramene a hudobník zo Starej Ľubovne.

viac o projekte


OdDYCHpoDYCH

Miesto a termín konania: Lednické Rovne, Slovenská republika / 21.05.2022 - 22.05.2022

OdDYCHpoDYCH - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby

viac o projekte


Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band

Miesto a termín konania: Vyšný Kubín, Slovenská republika / 20.05.2022

Koncert moderného jazzového orchestra v rámci cyklu Jazz v kaštieli. 20.05.2022 o 17 00 hod.

viac o projekte


Medzinárodný hudobný program 20. ročník

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 18.05.2022 - 31.12.2022

LAMBDOMA koncert, zvuková inštalácia Anny-Maria Hefele, Matthias Loibner, Tahereh Nourani, Josef Baier

viac o projekte


Premiéra novej skladby v Heidelbergu (Nemecko)

Miesto a termín konania: Nemecko / 18.05.2022

Premiéra skladby THE LOST BLUE - STILL CONNECTING pre flautu, bicie nástroje a klavír v Heidelbergu.

viac o projekte


Krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 17.05.2022

Krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, je postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave a je prezentáciou najlepších detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov – víťazov regionálnych prehliadok siedmich okresov Trnavského kraja, s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí s názvom Vidiečanova Habovka.

viac o projekte


XII. ročník medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia Žilina Voce Magna

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 17.05.2022 - 21.05.2022

Medzinárodný festival zborového umenia Voce Magna Žilna budeme realizovať od 17. mája do 21. mája 2022. čakajú nás zaujímavé koncerty, spevy na netradičných miestach, workshopy a príjemné zážitky.

viac o projekte


XII. ročník medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia Žilina Voce Magna

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 17.05.2022 - 21.05.2022

Medzinárodný festival zborového umenia Voce Magna Žilna budeme realizovať od 17. mája do 21. mája 2022. čakajú nás zaujímavé koncerty, spevy na netradičných miestach, workshopy a príjemné zážitky.

viac o projekte


Schola 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.05.2022 - 30.05.2022

Schola je kontinuitným projektom Centra starej hudby. Cieľom je poskytnúť platformu umožňujúcu vstup do problematiky a rozšírenie poznania v oblasti tzv. informovanej interpretácie. Lektormi série workshopov a majstrovských kurzov budú P. Zajíček (barokové husle, barokový mládežnícky orchester), J. Pastorková (spev), R. Šebesta (dychové nástroje), P. Guľas (hra continua), P. Spišský (ansámblová hra), Ronald Brautigam (NL, pianoforte) a Guillermo Pérez (ES, stredoveké klávesové nástroje).

viac o projekte


ooo_2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.05.2022

Biofónický koncert pre zborové obsadenie

viac o projekte


Medzinárodný festival SCHEMNITIENSIS

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 15.05.2022

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS usporadúva Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica už od r. 2012. Festival je zameraný na prezentáciu a konfrontáciu popredných interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia. Doterajšie festivaly sa svojím zameraním a umeleckými výstupmi stretli s veľmi priaznivým ohlasom nielen u odborníkov, ale aj u záujemcov o kvalitné hudobné umenie.

viac o projekte


21 Musica bratislaviensis

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.05.2022

Záverečný koncert cyklu 21 Musica Bratislavensis, ktorý sa preložil z decembra 2021 z dôvodu "covid" opatrení zákazu realizácie kultúrnych podujatí. Téma koncertu: Európska hudba na Spiši.

viac o projekte


Medzinárodný festival SCHEMNITIENSIS

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 14.05.2022

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS usporadúva Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica už od r. 2012. Festival je zameraný na prezentáciu a konfrontáciu popredných interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia. Doterajšie festivaly sa svojím zameraním a umeleckými výstupmi stretli s veľmi priaznivým ohlasom nielen u odborníkov, ale aj u záujemcov o kvalitné hudobné umenie.

viac o projekte


Stará Ľubovňa, Európske mesto kultúry

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 13.05.2022

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov neskoro barokovej hudby európskej orientácie na Slovensku P. Pantaleon Jozef Roškovský OFM (1734 – 1789) sa narodil v Starej Ľubovni. Patril k skladateľom slovenskej národnosti, ktorých diela prekročili rámec Uhorska a našli ohlas v stredoeurópskom kontexte. Zámerom súboru Musica aeterna je hudobné pripomenutie tvorby skladateľa v jeho rodisku, v kontexte s autormi, ktorých diela sa našli v neďalekom Podolínci (Albinoni, Caldara, Vivaldi, Haydn, Umstatt).

viac o projekte


ooo_2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.05.2022

V pokračujúcej spolupráci združenia ooo so Slovenskou národnou galériou a kurátorkou Luciou G. Stach pricestuje do Bratislavy svetoznáma umelkyňa Katalin Ladik.

viac o projekte


Medzinárodný festival SCHEMNITIENSIS

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 08.05.2022

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS usporadúva Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica už od r. 2012. Festival je zameraný na prezentáciu a konfrontáciu popredných interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia. Doterajšie festivaly sa svojím zameraním a umeleckými výstupmi stretli s veľmi priaznivým ohlasom nielen u odborníkov, ale aj u záujemcov o kvalitné hudobné umenie.

viac o projekte


Medzinárodný festival SCHEMNITIENSIS 2022

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 07.05.2022

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) pôsobí ako súkromná odborná vysoká škola už od akademického roka 2011/2012 a v tomto roku oslavuje 10. výročie založenia a otvorenia prvého akademického roka. Poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa v odbore Hudobné umenie so zameraním na vážnu a jazzovú hudbu. HUAJA pravidelne realizuje viaceré vzdelávacie, umelecké a vedecké aktivity.

viac o projekte


Medzinárodný festival SCHEMNITIENSIS 2022

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 07.05.2022

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS usporadúva Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica už od r. 2012. Festival je zameraný na prezentáciu a konfrontáciu popredných interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia. Doterajšie festivaly sa svojím zameraním a umeleckými výstupmi stretli s veľmi priaznivým ohlasom nielen u odborníkov, ale aj u záujemcov o kvalitné hudobné umenie

viac o projekte


Gypsy Jazz Festival 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.05.2022 - 07.05.2022

Dvojdňový jazzový festival v DPOH!

viac o projekte


festHUDOBNE

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 06.05.2022

Slovenský producent, dídžej, multiinštrumentalista a spevák FVLCRVM, aktuálny držiteľ ceny “Nahrávka roka” za EP Attentioncore v žánrovej kategórii Elektronická hudba v rámci Radio_Head Awards.

viac o projekte