Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Con spirito 2023 - 43.ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Krátky opis
Cieľom projektu je udržať kontinuity koncertného života, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby a umeleckých výsledkov dosiahnutých v oblasti profesionálneho hudobného umenia. Piatym koncertom jarného hudobného cyklu bude koncert súboru Schola Gregoriana Pragensis - umelecký vedúci: David Eben.
Fotogaléria
Názov podujatia
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
16.06.2023

Popis projektu

PROGRAM

Carolus IV.
Rex et Imperator


Obdobie vlády Karola IV. je pre české krajiny epochou mimoriadneho kultúrneho rozkvetu. Človek žasne nad tým, koľko architektonických a výtvarných pamiatok tu za jeho vlády vzniklo. Na prvý pohľad menej „hmatateľný“, ale nemenej významný rozmach nastal aj v hudbe. V Karlovej dobe sa zvyšuje prestíž katedrály ako duchovného centra zeme. Obrady tu konané sa rozvíjali do nebývalej nádhery, integrovali množstvo „moderných“ teatrálnych prvkov a pôsobivo využívali priestorové dispozície kostola. K rozvoju hudby prispela aj pražská univerzita. Dnešný koncert predstaví nám farebnú hudobnú mozaiku z repertoáru, ktorý bol úzko spätý s osobou či pôsobením Karola IV.

Karol a Francúzsko
Cantio Plebs Domini (Lide Boží, raduj se zbožně v tento den…)
Alleluia Virga Iesse floruit (Výhonek Jišajův vykvetl…)
Sequentia Ave virgo singularis  (Buď zdráva, panno jedinečná…)
G. de Machaut: Dame je sui cilz qui vueil - Fins cuer doulz (Paní, jsem ten, kdo chce vytrvat...)
G. de Machaut: Foy porter (Věrně chci setrvat…)


Karol a relikvie – sv. Kopí a Hřeby
Hymnus Pange lingua (Vzývej každý jazyk lidský, slavnému Kopí chvály pěj…)
Lectio de homilia beati Augustini (Kázání sv. Augustina)
Responsorium Vibrans miles (Voják napřáhl kopí a otevřel svatý chrám slávy Boží…)


Karol a univerzita
Virelai Je languis (Chřadnu a hořce umírám…)
Cantio Rubus incombustibilis (Keř nesežehnutelný…)
Cantio Prima declinatio (První deklinace, pádů regulace…)
Virelai Sois tart (Pozdně nebo časně chřadne duše má…)


Karol a dvorská lyrika
Mülich von Prag: Nun siht man aber beide (Nyní je opět vidět pole i lučinu…)
Anjelíku rozkochaný
Dřěvo sě listem odievá

Motetus Flos fit femine felix – Flos fundavit – Flos firmavit (Šťastný plod ženy …)

 

Karol a úcta ke svätým
Cantio Svatý Václave
Sequentia Salve pater optime (Vítej otče předobrý…)

Que est ista  (Kdo je ta, jenž vychází jako jitřenka…)


Karol a slovanská liturgia
Čtení ze svátku sv. Cyrila a Metoděje
Alleluia Veselite se

 

Záver: Vzkriesenie

Cantio Buóh všemohúcí

Motetus Christus surrexit vinctos – Chorus nove – Christus surrexit (Kristus vstal a vyvedl spoutané ze žaláře…)

 

 


Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Celkový rozpočet:
9 300,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €