Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prezentácia slovenskej a slovanskej tvorby na medzinárodnom akordeónovom festivale „46. Medunarodni susret harmonikaša“ v Pule (Chorvátsko)

Krátky opis
Prezentácia slovenskej a slovanskej tvorby na medzinárodnom akordeónovom festivale „46. Medunarodni susret harmonikaša“ v Pule (Chorvátsko). Zámerom projektu je podpora mladých talentovaných akordeonistov, študujúcich v ZUŠ Bojnice. Cieľom je umožniť im účasť na medzinárodnom akordeónovom festivale v Chorvátskej Pule a tým prezentovať originálnu tvorbu slovenských a slovanských hudobných skladateľov na medzinárodnej súťaži.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia slovenskej a slovanskej tvorby na medzinárodnom akordeónovom festivale „46. Medunarodni susret harmonikaša“ v Pule (Chorvátsko)

Miesto konania
Chorvátsko

Termín konania
23.05.2023 - 26.05.2023

Popis projektu

Účasť 6. mladých akordeonistov na podujatí:  46. ​​medzinárodná akordeónová súťaž 2023 - 23. – 26. mája 2023 Pula, Chorvátsko

Súťaž sa koná v Dome armády - Dom hrvatskih branitelja, Leharova 1, mesto Pula, Chorvátsko  v centre Puly.

Názov prímateľa
NAŠE TALENTY

Celkový rozpočet:
3 750,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €