Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hudba u Fullu 2023

Krátky opis
Cyklus Hudba u Fullu bude pokračovať ďalším zo série koncertov. Účinkovať budú poľsko - slovenské duoAccosphere a LLLeggiero Woodwind Trio z Krakova.
Fotogaléria
Názov podujatia
duoAccosphere a LLLeggiero Woodwind Trio - Koncert v rámci projektu Hudba u Fullu 2023

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
18.06.2023

Popis projektu

V interpretácii duoAccosphere a LLLeggiero Woodwind Trio zaznejú diela poľsko - francúzskeho skladateľa a klaviristu Aleksandra Tansmana (1897 - 1986), súčasného ukrajinského autora Volodymyra Runčáka, krakovského skladateľa a pedagóga Wojciecha Widłaka, Edvarda Hagerupa Griega (1843 - 1907), považovaného za najvýznamnejšiu osobnosť nórskej hudby, ktorého tvorba vychádza z národných tradícií Nórska, a slovenského skladateľa Petra Machajdíka.

duoAccosphere založili v roku 2011 Alena Budziňáková a Grzegorz Palus – umelci, ktorých spája spoločná vášeň a ochota propagovať klasickú akordeónovú hudbu. Ich činnosť vyjadruje symbiózu spoločného chápania sveta a hudby, obohatenú o osobnostné črty každého z hudobníkov – vynikajúcich predstaviteľov poľského a slovenského akordeónového umenia. O kvalite a renomé súboru svedčí vynikajúce medzinárodné vzdelanie hudobníkov a súhrn individuálnych skúseností každého z nich. Pridanou hodnotou sa ukazuje aj spojenie dvoch perfektne zvládnutých typov súčasného koncertného akordeónu, teda klávesového a gombíkového nástroja. duoAccosphere má za sebou takmer dvesto koncertov v Poľsku a zahraničí (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Čína, Česko, Dánsko, Nemecko, Litva, Slovensko, Ukrajina). Umelci účinkovali na pódiách ako Berlínska filharmónia, Konzerthaus Detmold, Rádio WDR3 v Kolíne nad Rýnom, Tonhalle Düsseldorf, Odeská filharmónia, Filharmónia Karola Szymanowského v Krakove, Filharmónia Oskara Kolberga v Kielciach, Európske centrum Krzysztofa Pendereckého alebo Národné centrum múzických umení v Pekingu. Súbor pravidelne účinkuje aj na festivaloch akordeónovej, barokovej, komornej a súčasnej hudby. Duo získalo ocenenia na národných a medzinárodných súťažiach, napríklad prvé ceny na akordeónových festivaloch v Pule (Chorvátsko, 2012), Sanoku (2012), Mławe (2012) a Chełme (2011). duoAccosphere úspešne vystúpilo v ružomberskej Galérii Ľudovíta Fullu v rámci cyklu koncertov komornej hudby Hudba u Fullu aj v roku 2019.      

LLLeggiero Woodwind Trio v zložení Maksymilian Lipień (hoboj), Piotr Lato (klarinet) a Damian Lipień (fagot) vzniklo v roku 2018 v Krakove. Všetci traja jeho členovia sú absolventmi Hudobnej akadémie v Krakove, kde aj pedagogicky pôsobia. Venujú sa interpretácii sólovej i komornej hudby. Účinkovali na mnohých medzinárodných festivaloch hudby rôznych období. Sú členmi Beethoven Academy Orchestra a Poľského rozhlasového orchestra v Katoviciach. Spolupracujú aj s orchestrami ako sú Sinfonia Varsovia, Poľská komorná filharmónia Sopot, Podkarpatská filharmónia, Komorný orchester mesta Tychy AUKSO. Nahrávali pre Poľský rozhlas a pre vydavateľstvá Tacet, Accentus, Le Fox Music, DUX a Universal Music. Trio pravidelne uvádza diela európskych skladateľov od klasickej éry až po súčasnú hudbu (W. A. Mozart, A. Tansman, E. Schulhoff, J. Ibert, J. Francaix, A. Szałowski, W. Lutosławski.

Názov prímateľa
Simach Art

Celkový rozpočet:
5 535,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €