Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zbormajstri skladateľom, skladatelia zbormajstrom

Krátky opis
Prvé dva workshopy projektu Zbormajstri skladateľom, skladatelia zbormajstrom, na ktorých sa účastníci oboznámia so špecifikami zborovej literatúry a budú ich môcť konfrontovať z pohľadu zbormajstra aj skladateľa.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zbormajstri skladateľom, skladatelia zbormajstrom

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
30.05.2023

Popis projektu
Prvé dva workshopy projektu Zbormajstri skladateľom, skladatelia zbormajstrom sa uskutoční 30. mája 2023 o 9:30 v koncertnej sále Dvorana na HTF VŠMU v Bratislave

Spoluorganizátori z Katedry skladby a dirigovania HTF a z Centra výskumu HTF chcú pomôcť vniesť viac vzájomného porozumenia do toho, čo znamená práca s ľudským hlasom a ako k nemu efektívne pristupovať z hľadiska vytvárania diela, výstavby interpretácie a ako sa navzájom tieto zložky ovplyvňujú. A v neposlednom rade oživiť aktívnu spoluprácu medzi zbormajstrami/dirigentmi a skladateľmi.
V rámci workshopov bude priestor aj na diskusiu a konzultácie, takže účastníci budú môcť konzultovať vlastné diela, ale aj klasickú zborovú či vokálnu literatúru, ktorú plánujú naštudovať.
Lektori a témy:
9:30 - 11:00 
Iveta Weis Viskupová - Klasická zborová literatúra a práca s vokálnou literatúrou
11:30 - 13:00 
Marián Lejava - Vokálna tvorba 20. a 21. storočia a jej špecifiká 
Názov prímateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Celkový rozpočet:
2 000,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €