Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.hudba

Nové inšpirácie - hudobné workshopy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 28.09.2018 - 29.09.2018

Zámerom je posilniť hudobnú interpretačnú tvorbu v rámci prešovského regiónu o špecifický druh vzdelávania. Cieľom je ponúknuť sériu vzdelávacích aktivít v oblasti improvizovanej hudby, ktoré budú prebiehať pod vedením skúsených lektorov a aktívnych hudobníkov. Ťažiskom je prebúdzanie a rozvíjanie záujmu o tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia, prebúdzanie záujmu o improvizovanú hudbu vychádzajúcu z tradície i z žánrových špecifík a posilňovanie schopnosti ju tvoriť.

viac o projekte


Nové inšpirácie - hudobné workshopy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 28.09.2018

Zámerom je posilniť hudobnú interpretačnú tvorbu v rámci prešovského regiónu o špecifický druh vzdelávania. Cieľom je ponúknuť sériu vzdelávacích aktivít v oblasti improvizovanej hudby, ktoré budú prebiehať pod vedením skúsených lektorov a aktívnych hudobníkov. Ťažiskovým je prebúdzanie a rozvíjanie záujmu o tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia, prebúdzanie záujmu o improvizovanú hudbu vychádzajúcu z tradície i z žánrových špecifík a posilňovanie schopnosti ju tvoriť.

viac o projekte


New Inspirations

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 28.09.2018

Hudobný festival New Inspirations pokračuje 3. ročníkom v priestoroch umeleckého klubu Viola v Prešove. Hlavnou myšlienkou festivalu je priniesť mladým hudobníkom, deťom, pedagógom i širšiemu publiku nový pohľad na súčasnú improvizovanú hudbu, obohatiť a inšpirovať ich cez kreatívne workshopy, diskusie a koncerty originálnych hudobníkov z celého sveta.

viac o projekte


VENI30

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 28.09.2018

VENI 30 (7): “Jesus´ Blood Never Failed Me Yet - Believe it, or not!”

viac o projekte


Nebojte sa jazzu!

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 28.09.2018

Atmosféru noblesnej doby 20-tych až 40-tych rokov minulého storočia, epochu elegantných gentlemanov a pôvabných dám v róbach vytvorí počas večera 9-členný swingový orchester Fats Jazz Band.

viac o projekte


Národné versus medzinárodné

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.09.2018

Skončenie prvej svetovej vojny v roku 1918, revolúcia v Rusku a rozpad Rakúsko – Uhorska naštartovali zásadné zmeny na politickej mape Európy. Vzniklo deväť nových štátov. Konferencia sa pokúsi o hľadanie spoločných kontextov, porovnanie rôznych prístupov k riešeniam rovnakých výziev v jednotlivých krajinách, ich úspešnosť v domácom i medzinárodnom kontexte, v kultúrnom exporte a pri formovaní európskeho a svetového hudobného dedičstva.

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.09.2018

Koncert účinkujú: Marisa Anderson, Ondrej Zajac, Šimanský-Niesner

viac o projekte


Ensemble Ricercata - 8. ročník

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.09.2018

Druhý zo série koncertných programov komorného súboru Ensemble Ricercata v roku 2018 v Bratislave

viac o projekte


Saxofón - nástroj vážnej hudby

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 25.09.2018

Koncert venovaný saxofónu, nástroju mnohých farieb a zvukov. Na koncerte odznie program vážnej hudby v kombinácii so skladbami žánru ragtime zo začiatku minulého storočia. Na dosiahnutie autentického zvuku hrá kvarteto na originálnych historických nástrojoch z 30-tych rokov minulého storočia.

viac o projekte


Ensemble Ricercata - 8. ročník

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 24.09.2018

Druhý zo série koncertného programu komorného súboru Ensemble Ricercata v roku 2018 - tentokrát v Synagóge v Nových Zámkoch.

viac o projekte


Sláčikové kvartetá

Miesto a termín konania: Chtelnica, Slovenská republika / 23.09.2018

Koncert Violette Quartet 23.09.2018 o 16:00 hod., Kaplnka ukrižovania - Kaštieľ Chtelnica

viac o projekte


Klasika na zámku

Miesto a termín konania: Brodzany, Slovenská republika / 22.09.2018

Koncert speváckeho zboru Úsmev z Prievidze (diriguje Anežka Balušinská) a Spevokolu Brodzany (diriguje Gréta Švercelová) v Kaštieli Brodzany. Koncert sa uskutoční v sobotu 22. septembra 2018 o 15:00 h. Vstup voľný.

viac o projekte


New Music for Kids - 7. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 21.09.2018 - 20.10.2018

3-dňový intenzívny seminár pre učiteľov hudby s Danielom Matejom

viac o projekte


Modrokamenská hudobná slávnosť, 4. ročník festivalu komornej hudby

Miesto a termín konania: Modrý Kameň, Slovenská republika / 21.09.2018 - 23.09.2018

4. ročník festivalu komornej hudby na Hrade Modrý Kameň.

viac o projekte


Štvrtok? Jedine koncert!

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.09.2018

Koncert prešovského džezového tria AMC TRIO a ich hosťa Samuela Marinčáka. Koncert sa uskutoční dňa 20. septembra 2018 o 18:00 h v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.

viac o projekte


Nová hudba v Tatranskej galérii - 1. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 20.09.2018

Pozývame vás na tretí koncert projektu Nová hudba v Tatranskej galérii, na ktorom vystúpi Lotz Trio.

viac o projekte


Trstenská organová jeseň 2018

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 16.09.2018 - 30.09.2018

Cyklus organových koncertov s názvom Trstenská organová jeseň je jedinečné a významné podujatie na Hornej Orave, ktoré obohacuje región o festival mimoriadnej hodnoty. Koncerty sa uskutočňujú v Kostole sv. Martina v Trstenej tri po sebe nasledujúce septembrové nedeľné popoludnia (16.09., 23.09., 30.09.2018) na koncertnom organe Rieger-Kloss, ktorý pochádza z roku 1974. Koncertné popoludnia sú sprevádzané sprievodným slovom.

viac o projekte


Musica Cremniciensis

Miesto a termín konania: Kremnica, Slovenská republika / 15.09.2018

Vokálny ensemble Vox Aurumque prináša ojedinelý hudobný projekt, v podobe svetovej premiéry zachovaných hudobných diel autorov 17. storočia, ktorých život a tvorba sa spájajú s históriou mesta Kremnica: Andreas Stirbitz, Johann Kusser, Nicolaus Mauritius Pollentarius. Musica Cremniciensis prvý raz zaznela v predpremiére 2.9. 2018 v Cíferi, ako otvárací koncert Jesenného cyklu koncertov. Premiéra sa uskutoční v kostole sv. Kataríny v Kremnici, 15. septembra 2018, v rámci osláv mesta.

viac o projekte


Mikulášsky Jazzový Festival 2018

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.09.2018

14. ročník celoročného jazzového festivalu na Liptove

viac o projekte


Mikulášsky Jazzový Festival 2018

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.09.2018

14. ročník celoročného jazzového festivalu na Liptove

viac o projekte


Zabezpečenie celoročnej činnosti platformy WOMUSK na Slovensku 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.09.2018 - 16.09.2018

Konferencia ponúka priestor na stretnutia s významnými odborníkmi, ako aj na získavanie zahraničných kontaktov a zdieľanie informácií o world music. Všetky podujatia konferencie sú otvorené širšiemu okruhu záujemcov (predovšetkým z radov profesionálov-hudobníkov, manažérov a PR pracovníkov, teoretikom, študentom ai.).

viac o projekte


Ensemble Ricercata - 8. ročník

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.09.2018

Prvý z koncertnej série s názvom Songs My Mother Taught Me sa uskutoční 15. 9. 2018 o 18.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana (Zochova 1, Bratislava), kde budú účinkovať Helga Varga Bach (soprán), Ronald Šebesta (klarinet), Milan Paľa (viola) a Ivan Šiller (umelecký vedúci, klavír). Program koncertu je zostavený z tvorby Charlesa Ivesa a Igora Stravinského.

viac o projekte


Mikulášsky Jazzový Festival 2018

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.09.2018

14. ročník celoročného jazzového festivalu na Liptove

viac o projekte


Nebojte sa jazzu!

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.09.2018

Kabaretný program známych slovenských a trnavských umelcov spojený s rozhovormi s hosťami Trnavských dní Účinkuje swingový orchester FATS JAZZ BAND Réžia a scenár: Peter Cagala a Kamil Žiška

viac o projekte


HUDBA U FULLU 2018

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 14.09.2018

Štátny komorný orchester Žilina Pawel Przytocki, dirigent, Poľsko Saša Mirković, viola, Srbsko Piatok 14.9.2018 o 18:00 h SNG - Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

viac o projekte


World Music Festival Bratislava 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.09.2018 - 16.09.2018

V dňoch 13.-16. 9. 2018 sa uskutoční 3. ročník úspešného World Music Festivalu Bratislava. Festival prináša world music s presahmi do jazzu a folklóru, prezentuje slovenských hudobníkov a špičkové zahraničné projekty. Program je určený aj pre širšiu verejnosť formou verejných koncertov, workshopov a iných podujatí. Súčasťou festivalu je konferencia určená pre profesionálov a odborníkov aj zo zahraničia. Festival je miestom konfrontácie so svetovou špičkou po hudobnej a odbornej stránke.

viac o projekte


ECCE JAZZ II

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.09.2018 - 12.10.2018

Koncerty ECCE JAZZ II., atraktívne spojenie džezu s ľudovou piesňou v interpretácii známych slovenských umelcov : Peter Adamov, spev, píšťaľky, perkusie Pavol Bodnár, klavír Samuel Marinčák, gitara Marinčák Martin, kontrabas Stanislav Cvanciger, bicie

viac o projekte


Quasars Ensemble - rezidenčný súbor Rádia Devín

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.09.2018

Projekt Quasars Ensemble - rezidenčný súbor Rádia Devín predstavuje 1. ročník cyklu 3 výnimočných koncertov, ktorý má ambíciu po prvý krát na Slovensku uchopiť ansámblovú tvorbu ako originálny dramaturgický koncept. Na koncerte uvedie Quasars Ensemble skladateľský potrét predstaviteľa francúzskej spektrálnej hudby Tristana Muraila za jeho osobnej účasti na koncerte.

viac o projekte


Mobilné kultúrne centrum 2018

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 12.09.2018

Koncert vážnej hudby - Bartholdy/Brahms/Schubert

viac o projekte


Mobilné kultúrne centrum 2018

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 12.09.2018

Koncert vážnej hudby - Bartholdy/Brahms/Schubert

viac o projekte


Podujatia a aktivity OZ QUASARS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.09.2018

Rozhovor a diskusia s Tristanom Murailom o jeho tvorbe a francúzskej spektrálnej hudbe. 11. 9. 2018, 11:30 Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava Živé vysielanie v rámci relácie Ars Musica na Rádiu Devín

viac o projekte


Con spirito 2018 - 38. ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.09.2018

Hudobná jar a jeseň je cyklickým podujatím, ktoré si v našom meste udržiava svoju tradíciu od roku 1980. V roku 2018 plánujeme realizovať šesť umelecky kvalitných koncertov , ktoré sa uskutočnia v priestoroch Domu kultúry. Cieľom projektu je udržať kontinuitu koncertného života v meste, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby nekomerčného charakteru a výchova náročnejšieho diváka.

viac o projekte


Podujatia a aktivity OZ QUASARS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.09.2018

Workshop a individuálna konzultácia pre študentov skladby s francúzskym skladateľom, hlavným predstaviteľom spektrálnej hudby Tristanom Murailom.

viac o projekte


Pod zlatým lístím

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 09.09.2018

Netradičný autorský projekt predstaví hudbu blízku world music inšpirovanú klasickou, populárnou a elektronickou hudbou.

viac o projekte


GOLDEN AGE FESTIVAL - V.ročník

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.09.2018

GOLDEN AGE FESTIVAL je medzinárodný festival, ktorý sa zameriava na interpretáciu hudby z počiatkov vzniku jazzu, jeho tzv. zlatej éry (Golden Age). Tento rok za môžu návštevníci tešiť na účinkujúcich z USA, Maďarska, Poľska a Slovenska. Po koncerte nasleduje už tradičná improvizovaná jam session všetkých účinkujúcich, ktorá sa teší veľkej obľube poslucháčov, ale aj samotných hudobníkov.

viac o projekte


Jedenásty ročník hudobného festivalu Are you FREE?

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 07.09.2018 - 08.09.2018

Are You Free? Musicfestival 7–8. sept. 2018 Dunajská Streda 11. ročníkom chceme pokračovať v snahe udomácniť interpretáciu improvizovanej hudby a priblížiť ľuďom súčasné umenie. Pozývame významných interpretov z celého sveta, ale snažíme sa získať aj známejšie, mená, aby sme oslovili širšie publikum. Tento rok sme otvorili bránu aj smerom ku klasickej hudbe. Náš minifestival so svojou voľnou atmosférou funguje aj ako spoločné fórum pre hudobníkov a obecenstvo.

viac o projekte


Podujatia a aktivity OZ QUASARS

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.09.2018

Interaktívna prednáška pred koncertom Quasars Ensemble v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach v rámci festivalu Quasars Ensemble & Košice, 9. ročník moderátor: Ivan Buffa, umelecký vedúci Quasars Ensemble Téma: Spektrálna hudba Tristana Muraila

viac o projekte


Podujatia a aktivity OZ QUASARS

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.09.2018

Projekt Podujatia a aktivity OZ QUASARS zahŕňa viacero podujatí a aktivít OZ QUASARS v roku 2018, ako, 3 koncerty, 4 skladateľské workshopy so vzdelávacím charakterom, zahraničné pracovné stretnutia, 5 interaktívnych prednášok, logistická koordinácia komplexných domácich aj zahraničných aktivít Quasars Ensemble ako dlhodobo a celoročne fungujúceho väčšieho slovenského komorného súboru, zameraného na tvorbu 20. a 21. stor. so svojou vlastnou scénou, koordinátormi a ďalšími prizvanými umelcami.

viac o projekte


Musica Cremniciensis

Miesto a termín konania: Cífer, Slovenská republika / 02.09.2018

Vokálny ensemble Vox Aurumque prináša ojedinelý hudobný projekt, v podobe svetovej premiéry zachovaných hudobných diel autorov 17. storočia, ktorých život a tvorba sa spájajú s históriou mesta Kremnica: Andreas Stirbitz, Johann Kusser, Nicolaus Mauritius Pollentarius. Musica Cremniciensis prvý raz zaznie v predpremiére 2. septembra 2018 v Cíferi, ako otvárací koncert Jesenného cyklu koncertov. Premiéra sa uskutoční v kostole sv. Kataríny v Kremnici, 15. septembra 2018, v rámci osláv mesta.

viac o projekte


Slovenské historické organy

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 02.09.2018

Festival už 27. rok mapuje historicky cenné organy na Slovensku, realizáciou koncertov na nich prispieva či priamo podnecuje ich reštaurovanie alebo aspoň menšie / väčšie opravy, z ktorých niektoré realizoval aj vo vlastnej réžii. Súčasne vytvára unikátne príležitosti pre miestne obyvateľstvo i okolitú kultúrnu verejnosť byť účastný špičkového organového umenia našich i európskych organistov.

viac o projekte