Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cesty k hudbe

Krátky opis
Zámerom projektu je realizovať sériu koncertných cyklov a vzdelávacích podujatí, ktoré budú prezentovať slovenské hudobné umenie – jeho históriu, súčasnosť, perspektívy, stredoeurópske kontexty a súčasne kultivovať vkus publika prostredníctvom sólových a komorných koncertov klasickej hudby. Hlavnými projektovými aktivitami sú: koncertné cykly (Sólo – duo – trio; ViolaKlasik); vzdelávacie podujatie (O hudbe s jej tvorcami) a spomienkové hudobné večery (V retrospektíve).
Fotogaléria
Názov podujatia
Klenoty tvorby pre violu

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
01.12.2018

Popis projektu

Koncert prešovského rodáka LUKÁŠA KMIŤA, ktorý sa v rámci cyklu ViolaKlasik predstaví s nasledujúcim programom:

Hugo Kauder – Malá suita pre violu sólo
Melódia
Etuda

J. S. Bach – Partita no. 2
Sarabande
Allemande

G. P. Telemann – Fantasia pre violu da gamba
Adagio – Allegro – Adagio - Allegro
Allegro

Iris Szeghy – Ciaccona pre violu sólo

G. P. Telemann – Fantasia pre husle sólo
Presto
Largo
Allegro

Dobrinka Tabakova – Pirin pre violu sólo

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
20 871,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €