Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov - 6. ročník

Krátky opis
Majstrovské kurzy a Galakoncert svetových virtuózov – Vadim Gluzman Vadim Gluzman je izraelský huslista s ukrajinskými koreňmi, častokrát je prirovnávaný k legendárnemu Davidovi Oistrachovi. Má za sebou spoluprácu s najvýznamnejšími orchestrami na svete. Vadim Gluzman hrá na výnimočnom nástroji z dielne A. Stradivari „ex-Leopold Auer“ z roku 1690.
Fotogaléria
Názov podujatia
Majstrovské kurzy a Galakoncert - Vadim Gluzman

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
12.12.2018

Popis projektu

Majstrovské kurzy a Galakoncert svetových virtuózov – Vadim Gluzman

MAJSTROVSKÉ KURZY:


Miesto konania: Primaciálny palác v Bratislave
Dátum: 12. decembra 2018
Čas: 9:00- 13:00


Kurzy sú určené pre aktívnych a aj pre pasívnych účastníkov:


Prihlášky:


Aktívni účastníci – mladí huslisti a komorné sláčikové súbory
(duo, trio, sláč. kvarteto)
(vekový limit aktívnych účastníkov je 30 rokov)


Prihlášky zasielať do 5.12. 2018 na email- sinfoniettabratislava@gmaihttp://l.com" target="_blank" data-saferedirecturl="http://l.com – predmet
„Aktívny účastník – Gluzman“


Prihláška musí obsahovať-
Meno
Dosiahnuté vzdelanie- škola, meno pedagóga
Súčasné štúdium- škola, meno pedagóga
Skladba pripravovaná na majstrovský kurz s Vadimom Gluzmanom.
Najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy študenta
Nahrávka skladby pripravovanej na Majstrovskú lekciu


Aktívny účastník si prípadného korepetítora zabezpečuje sám ! Aktívny účastník absolvuje majstrovskú lekciu bez poplatkov!


Pasívni účastníci – majstrovské kurzy prebehnú formou otvorených lekcií pre širokú verejnosť – VSTUP VOĽNÝ – mimoriadna príležitosť pre všetkých
študentov hudby, pedagógov ZUŠ, konzervatórií, VŠ a taktiež širokú verejnosť.


Majstrovské lekcie budú prekladané do slovenského jazyka.


GALAKONCERT:


Miesto konania: Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava

Dátum: 12. decembra 2018 (streda), o 16:00


Jednotná cena vstupeniek: 5 Euro (http://l.com" target="_blank" data-saferedirecturl="http://l.com

Husľový recitál svetoznámeho husľového virtuóza Vadima Gluzmana sa koná ako vyvrcholenie edukačného projektu “Majstrovských kurzov svetových virtuózov v Bratislave.” Na koncerte sa Gluzman predstaví spolu s vynikajúcim klaviristom Evgeny Sinaiski  a zaznejú diela svetovej literatúry pre husle a klavír. Tešíme sa na Vás http://l.com alt=":)">


Projekt je finančne podporený Fondom na podporu umenia a Nadáciou VÚB.


Názov prímateľa
Sinfonietta Bratislava

Celkový rozpočet:
25 000,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €