Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

O hudbe inak

Krátky opis
Cyklus popularizačných prednášok povedie PETER KATINA. Prezentovanie hudobných obsahov bude sprostredkované cez neštandardné, často nehudobné témy či uhly pohľadov na hudbu. Viaceré tematické východiská budú prameniť z bežných životných reálií, čím upozornia na skutočnosť, že hudba samotná nie je izolovaná, je plnohodnotnou súčasťou ľudského sveta.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hudba na vlnách

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
05.12.2018

Popis projektu

Rozprávanie predstaví autorov a hudobné diela rôznych žánrov a období, ktoré vo svojom názve, obsahu a forme ponúkajú výstižné vyjadrenie oceánu ako geografického, prírodného a emocionálneho fenoménu. Oceán ako doslovný i metaforický pojem v histórii ovplyvnil množstvo umelcov, ktorí jeho živelnú nestálosť, pohyb vĺn, obrazy pohybu vodnej masy, ako i jemné kolísanie, nadpozemský pokoj a energiu dokázali majstrovsky pretaviť do tónov, farieb a slov v oblasti klasickej hudby, jazzu alebo populárnej hudby.

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 106,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €