Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cesty k hudbe

Krátky opis
Zámerom projektu je realizovať sériu koncertných cyklov a vzdelávacích podujatí, ktoré budú prezentovať slovenské hudobné umenie – jeho históriu, súčasnosť, perspektívy, stredoeurópske kontexty a súčasne kultivovať vkus publika prostredníctvom sólových a komorných koncertov klasickej hudby. Hlavnými projektovými aktivitami sú: koncertné cykly (Sólo – duo – trio; ViolaKlasik); vzdelávacie podujatie (O hudbe s jej tvorcami) a spomienkové hudobné večery (V retrospektíve).
Fotogaléria
Názov podujatia
Ján Zimmer - spomienkový večer na skladateľa

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
08.12.2018

Popis projektu

Príďte si vypočuť spomínanie na skladateľa, ktorý ako mladý ambiciózny umelec odmietol načúvať „hlasu ľudu“ a komponovať hudbu oslavujúcu „stranu“ či Stalina. Vyslúžil si za to zákaz tvorby a nútené práce v baniach. Napriek tomu neprajnosť (či dokonca zloba?...) vtedajšej doby, nezlomila Zimmerov tvorivý potenciál. Skladateľ sa i naďalej umelecky angažoval - skomponoval 3 opery, 12 symfónií, ako aj množstvo filmovej a ďalšej inštrumentálnej hudby.
Večer Ján Zimmer v retrospektíve nebude len vzácnym pohľadom a priblížením skladateľovej poetickej tvorby a života, ale aj náhľadom do doby, ktorá je pre dnešných mladých ľudí natoľko neprehľadná a neuveriteľná, až sa môže javiť ako sureálny príbeh. Večer tak nebude len spomienkou na príbeh umelca, ale aj mementom slovenskej minulosti. Na Jána Zimmera bude spomínať jeho syn a dirigent Richard Zimmer v rozhovoroch s Ondrejom Veselým. Zaznejú i verejnosti neznáme zápisky zo skladateľovho denníka a predovšetkým jeho hudba. Účinkovať bude slovenská klaviristka prvotriednych kvalít, rodáčka z Prešova, Xénia Jarová. Na novom klavírnom krídle zaznie výber z dvoch nádherných klavírnych suít Tatry op. 11 a Tatry op. 25.

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
20 871,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €