Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Šaffova ostrova - krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 18.03.2017

Krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci má za úlohu podporovať interpretov k vyhľadávaniu a naštudovaniu autentického tanečného prejavu.

viac o projekte


Cyklické vzdelávanie ochotníkov

Miesto a termín konania: Smrečany, Slovenská republika / 11.03.2017 - 19.03.2017

Cyklus štyroch vzdelávacích stretnutí odborných lektorov s členmi ochotníckych divadelných súborov cieľom rozšíriť základné poznatky, vedomosti a praktické skúsenosti amatérskych ochotníkov v začínajúcich divadelných súboroch a rozvíjať odborné poznatky u pokročilých ochotníkov.

viac o projekte


Deň s divadlom - tvorivé dielne pre amatérskych divadelných tvorcov

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 11.03.2017 - 20.10.2017

Cieľom amatérskych tvorivých dielní je poskytnúť účastníkom teoretické a praktické znalosti pri príprave divadelnej inscenácie a tým pomôcť rozvinúť ich schopnosti pri príprave vlastných projektov.

viac o projekte


Škola divadelnej réžie

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.03.2017 - 30.11.2017

Škola divadelnej réžie je cyklus tvorivých divadelných dielní, ktorého cieľom je naučiť amatérskych hercov pomocou profesionálnych režisérov remeslu divadelnej réžie.

viac o projekte


Stretnutie s remeslom

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 11.02.2017 - 15.12.2017

Stretnutie s remeslom je projekt zložený z viacerých kurzov zameraných na tradičné remeselné techniky, na ktorých si účastníci môžu vyskúšať svoje zručnosti.

viac o projekte


I zhora i zdola z našeho Liptova

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 06.02.2017 - 31.12.2017

Vytvorenie hudobno-tanečného multimediálneho materiálu s tradičným piesňovým a tanečným repertoárom z horného Liptova. Materiál bude slúžiť ako metodická pomôcka pre výučbu tradičných tancov a hier tejto oblasti.

viac o projekte


Vyjadri sa umením

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 03.02.2017 - 31.12.2017

Vzdelávanie žiakov a študentov na tému sociálne schopnosti a umenie. Odborný lektor Mgr. Petr Turoň

viac o projekte


Kultúrny kyslík

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2017 - 31.12.2017

Kultúrny kyslík (ISSN 12356-9875; 2014-) je online kultúrny štvrťročník o kultúrnej politike SR. Venuje sa problémom živej kultúry, reflektuje úroveň debát o trendoch kultúrnej politiky v Európe, monitoruje a hodnotí zaujímavé kultúrne projekty, podporuje kritickú analýzu kultúrnej legislatívy, rozpočtu, štruktúry a efektívnosť kultúrnych inštitúcií a prezentovania slovenskej kultúry v zahraničí, prináša moderným jazykom formulované kritické názory.

viac o projekte


XI. Podunajské písmená 2016 – zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 01.12.2016 - 31.12.2016

Už 11. ročník vydávanie literárneho zborníka! Jediné periodické vydávanie zborníka vlastnej tvorby v slovenskom jazyku na Žitnom ostrove dáva priestor mladým autorom uverejňovať svoje práce, v tomto národnostne zmiešanom regióne, tento rok zvlášť zamerané na 100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského.

viac o projekte


Studňa Európy - zachráň živú vodu – X. ročník - dlhodobý eko-logický program ochrany pitnej vody

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 01.12.2016 - 31.12.2016

Prioritnou úlohou projektu je ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova a zachovanie tohto zdroja života pre budúce generácie. (Chránená oblasť Klatovské rameno, Chránené vtáčie územie Ostrovné Lúky a Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy).

viac o projekte


Tvorivý ateliér

Miesto a termín konania: Dobšiná, Slovenská republika / 02.09.2016 - 28.02.2017

Cieľom projektu TVORIVÝ ATELIÉR bolo umožniť deťom a všetkým obyvateľom mesta zapojiť sa do kreatívnej činnosti. Aby si každý mohol vyrobiť vlastnými rukami výrobok, či už úžitkový alebo ozdobný. Umožniť ľuďom stretávať sa, porozprávať, tvoriť. Odlákať deti a mládež od televízie a ponúknuť im zmysluplnú činnosť.

viac o projekte