Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Krátky opis
Prvý seminár z cyklu metodických seminárov v oblastiach umeleckého prednesu a rétoriky v roku 2018 určený učiteľom slovenského jazyka a literatúry - okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom vzdelávacieho podujatia je motivovať a vzdelávať pedagógov všetkých typov škôl ale i širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto oblasť. Zároveň vzniká priestor na priblíženie inovatívnych metód a prístupov, ktoré je potrebné prezentovať a pomôcť tým pedagógom, ktorý sa venujú práci s mladými recitátormi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodický seminár v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky (pre učiteľov SJL)

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
09.04.2018

Popis projektu

Téma seminára: Výber textu na umelecký prednes, jeho úprava ...a čo všetko s tým ešte súvisí.

Témou seminára bude problematika výberu literárneho textu pre prednes a dramaturgická úprava poézie i prózy, do podoby vhodnej pre detský a mládežnícky prednes. Budeme hovoriť o kritériách výberu textu a zaoberať sa tiež dôvodmi úprav, tým, aké sú ich akceptovateľné podoby. Zároveň sa dotkneme otázok umeleckej kvality recitovaných textov a interpretácie, ktoré s dramaturgiou neoddeliteľne súvisia. Okrem prezentácie základných princípov a postupov úpravy textu (skracovanie prozaického textu, tvorba montáže) bude súčasťou aj praktické spoločné tvorenie.

Lektorka: Mgr. Soňa Pariláková PhD.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €