Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Šaffova ostroha 2018 - krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Krátky opis
Krajská súťaž sólistov tanečníkov sa koná každoročne. Cieľovými skupinami sú súťažiaci, vedúci folklórnych kolektívov a choreografi, tanečníci organizovaní vo FK aj neorganizovaní, široká verejnosť so záujmom o tradičný ľudový tanec. Výstupom z projektu je účasť postupujúcich sólistov tanečníkov na celoslovenskej súťaži Šaffova ostroha, odborný seminár po skončení súťaže, vzájomná výmena skúseností.
Fotogaléria
Názov podujatia
Šaffova ostroha 2018 - krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
02.04.2018 - 30.04.2018

Popis projektu

Cieľom projektu je podporovať mladé tanečné talenty, ich záujem o návrat k ľudovému tancu - klenotnici našich predkov, oboznámiť verejnosť s hodnotami ľudového tanca, zachovať a šíriť tanečné umenie pre ďalšie generácie. Podnietiť interpretov na hlbšie vyhľadávanie, poznanie a osvojenie si ľudového tanca a jeho zákonitosti. Každým rokom v Prešovskom kraji stúpa kvalitatívna úroveň interpretov s ašpiráciou hľadať pôvodné tanečné záznamy a výskumy. Prínosom a výsledkom projektu bude výber najlepších a najhodnotnejších interpretačných výkonov súťažiacich s postupom na celoštátne kolo súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci – Šaffova ostroha 2018.


Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
2 965,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €