Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v oblasti divadla, zborového spevu a hovoreného slova v KOS

Krátky opis
Štúrovo rečnenie, - workshopy pre deti, mládež a dospelých v Nitrianskom kraji, zamerané na témy: - formovanie zručností pre vypracovanie modelového rečníckeho prejavu; - ovládanie základných rečníckych jazykových prostriedkov, špecifických rečníckych jazykových prostriedkov a paralingvistických prostriedkov, - etapy tvorenia prejavu
Fotogaléria
Názov podujatia
Štúrovo rečnenie - workshopy

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
09.04.2018 - 23.04.2018

Popis projektu

vzdelávanie - workshopy pre deti, mládež a dospelých na témy:

 formovanie zručností pre vypracovanie modelového rečníckeho prejavu;

ovládanie základných rečníckych jazykových prostriedkov, špecifických rečníckych jazykových prostriedkov a paralingvistických prostriedkov,

etapy tvorenia prejavu

 

 9.4. - workshop organizujeme pre deti, mládež a dospelých z Komárna, Nových Zámkoch, Topoľčian a Levíc 

23.4. - workshop organizujeme pre deti, mládež a dospelých z okresu Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce 

Začiatok workshopov je o 9.00, koniec 14.30 


Lektori:

Mgr. art. Barbora Špániková - herečka divadla J.G. Tajovského vo  Zvolen, lektorka a porotkyňa na súťažiach v oblasti hovoreného slova

Mgr. Mariana Hrašková, PhD. -z katedry Slovenského jazyka a literatúry na UKF v Nitre, venuje sa detskej literatúre a interpretácii umeleckého textu.

PhDr. Marcel Olšiak, PhD. -zástupca vedúceho katedry Slovenského jazyka na UKF v Nitre, venuje sa rétorike a spisovnej slovenčine,


Štúrovo rečnenie pre deti – zamerané na jednotlivé etapy tvorenia prejavu: zhromažďovanie faktov, prehľadná a stručná kompozícia, štylizácia, spôsob nacvičenia, prednes - Mgr. Mariana Hrašková, PhD.

Štúrovo rečnenie pre mládež zamerané na formovanie zručností pre vypracovanie modelového rečníckeho prejavu, snaha získať si prejavom publikum, zníženie nervozity, ovládanie reči tela a technika prednesu – PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Štúrovo rečnenie pre dospelých - ovládanie základných rečníckych jazykových prostriedkov, špecifických rečníckych jazykových prostriedkov a paralingvistických prostriedkov v rečníctve – Mgr. art. Barbora Špánikova, ArtD.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
8 352,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €