Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI

Krátky opis
Cieľom krajskej súťaže a prehliadky je podpora folklórnych tradícií a ich uchovávanie pre budúce generácie. Rozvoj tvorivej kreativity, živej prezentácie, interpretácie, možnosť vzájomného porovnania tvorivých, autorských a interpretačných prístupov. Dôležitou projektovou aktivitou je odborný seminár.
Fotogaléria
Názov podujatia
TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI

Miesto konania / kraj
Dolná Súča / Trenčín

Termín konania
08.04.2018

Popis projektu

Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov ako aj súťaž a prehliadka hudobného folklóru detských folklórnych súborov  a folklórnych skupín je podujatím, kde sa môžu súťažiaci prezentovať svojou aktívnou činnosťou v záujmovo-umeleckej oblasti folklóru, ktorú vykonávajú výlučne vo svojom voľnom čase na báze dobrovoľnosti. Poslaním podujatia je aktivovať vedúcich a členov folklórnych kolektívov k samostatným výstupom, k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii tanečného i hudobno-folklórneho materiálu. Umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti, konfrontovať ich s výsledkami iných a zároveň hlbšie spoznávať ľudové klenoty našich predkov. A v neposlednom rade širokú verejnosť – divákov, poslucháčov –
zoznámiť s hodnotami ľudového tanca, piesne, hudby.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.

Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
2 900,00 €

Výška podpory:
2 755,00 €