Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Enci, benci, na kamenci - tradičné detské hry Ponitria a Požitavia

Krátky opis
Krajské osvetové stredisko v Nitre vydáva monografickú publikáciu tradičných detských hier Nitrianskeho kraja. Autorkou je etnochoreologička Agáta Krausová a ďalšie odborníčky v oblasti tradičnej kultúry. Jadro knihy tvoria po kapitolách rozčlenené detské hry podľa typológie na pohybové hry, hry s nástrojmi, logické hry, riekanky a vyčítanky. Hry sú doplnené o notové zápisy a významným prvkom publikácie sú ilustračné fotografie, zachytávajúce najdôležitejšie momenty danej hry.
Fotogaléria
Názov podujatia
Enci, benci, na kamenci - Tradičné detské hry Nitrianskeho kraja

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
01.04.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Krajské osvetové stredisko vydáva monografickú publikáciu tradičných detských hier Nitrianskeho kraja Enci, benci, na kamenci... 

Myšlienka vytvoriť metodický materiál mapujúci regionálnu kultúru nášho domáceho prostredia ‒ Ponitria a jeho blízkeho okolia vyšla z požiadaviek účastníkov vzdelávacích aktivít tradičnej kultúry v Nitrianskom kraji a najmä v regióne Ponitria.
Po zvážení celej koncepcie monografie nasledovalo hľadanie dostupných materiálov, metodických príručiek, zborníkov piesní, hier, výskumných prác, kroník či monografií obcí, v ktorých sme našli množstvo materiálu. Ten starostlivo zhodnotili odborníci z autorského tímu, vybrali vhodné piesne a hry, ktoré následne autorka Agáta Krausová systematicky zatriedila podľa presne stanovených kritérií.
Po dôkladnej analýze pramenných materiálov sa výber zúžil na detské hry z obcí Nitrianskeho kraja ‒ Bánov, Branovo, Černík, Dolné Krškany, Hájske, Jarok, Komjatice, Lehota pri Nitre, Maňa, Močenok (v rokoch 1951 ‒ 1992 to boli Sládečkovce), Mojmírovce, Nitriansky Hrádok, Palárikovo, Šurany, Šurany‒Kostolný Sek, Trávnica, Zbehy, Veľké Janíkovce, Veľké Lovce a Vráble.
K spolupráci na úvodných kapitolách sme prizvali ďalšie odborníčky Margitu Jágerovú, Luciu Foglovú, Danu Kollárovú, Tatianu Bužekovú a Lenku Konečnú. V nich objasňujú historicko-kultúrne kontexty v lokalitách, v ktorých tradičné hry prežívali,  a prinášajú pohľady na detskú hru z psychologického, kognitívneho aj pedagogického hľadiska. Jednotlivé odborné príspevky dotvárajú obraz o tradičných detských hrách z rôznych aspektov.
Jadro knihy tvoria po kapitolách rozčlenené detské hry podľa typológie na pohybové hry, hry s nástrojmi, logické hry, riekanky a vyčítanky a tie na podskupiny. Hry sú funkčne doplnené o notové zápisy a významným prvkom publikácie sú ilustračné fotografie, zachytávajúce najdôležitejšie momenty danej hry.
Fotografovania tradičných detských hier sa zúčastnilo 70 detí z detských folklórnych súborov z Nitrianskeho okresu: DFS Jelenček z Jelenca, DFS Sílešánek z Vinodolu, DFS Borinka a DFS Fatranček z Nitry. Deti sú aj autormi kresieb, ktoré sme v knihe použili.
Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
4 970,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €