Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v Liptovskom kultúrnom stredisku,

Krátky opis
LKS v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pokračuje v cyklických vzdelávaniach aj v roku 2018 nasledovnými aktivitami: Šikovníček-detský remeselný tábor. Tradičné remeselné postupy a posuny v umení - cyklické tvorivé dielne. Tancovanie pod Kriváňom - 9. ročník tanečného tábora ľud. tanca. Muzikanti kde ste? - muzikantské dielne a 6-dňový letný tábor. I zhora i zdola z našeho Liptova II - vytvorenie hudobnotanečného multimediálneho materiálu s tradičným piesňovým a tanečným repertoárom z Liptova.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tradičné remeselné postupy a posuny v umení

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
01.04.2018 - 30.06.2018

Popis projektu

Aktivita Tradičné remeselné postupy a posuny v umení je koncipovaná ako cyklické tvorivé dielne  pod vedením odborného lektora z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov, kde  s vedomím tradičných výtvarno-technologických postupov vieme pochopiť súčasné posuny vo vytváraní  nových foriem spracovania výrobných hmôt a ich aplikáciu v súčasných výtvarno-estetických trendoch a potrebách moderného človeka.

 

1.      Drevo:

Vylievanie cínom do dreva, inkrustácia, batikovanie dreva, leptanie dreva.

Inkrustačná technika v ľudovej výrobe známa najmä vybíjaním medenými alebo mosadznými plieškami do moreného dreva s ozdobnou funkciou pri tvorbe drevených dekoratívnych predmetov.

Vylievanie cínom do dreva, kedysi uplatňované v našej ľudovej tvorbe. Kov sa vylieva do vyrezaných priehlbín drevoviny ornamentálne a rytmicky usporiadaných, s funkciou estetickou a súčasne ochrannou.

Batikovanie dreva, podobná metóda ako batikovanie textílií za pomoci rezervy.

Leptanie dreva, je morenie drevoviny kyselinami, kedy sa ryhami vyrezanými ohraničia miesta, s ornamentálnymi prvkami, kde sa následne nanáša kyselina štetcom, alebo drievkom. Používaná technika na zdobenie fujár... s posunom do súčasných výtvarno-estetických, či úžitkových foriem.

 

2.      Vlna:

Tvorba  tapisérií.

Výtvarné techniky spracovania vlny mokrým plstením v tvorbe nástenných obrazov, tapisérií, priestorových objektov v posunoch aplikovania iných alternatívnych materiálov.

 

3.      Hlina:

Tvorba keramiky - hlinený objekt - točenie na hrnčiarskom kruhu. Engobovanie, glazovanie, tvorba plátovej keramiky s posunom do reliéfneho obrazu, úžitkového predmetu.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
26 100,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €