Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Na lavičke

Krátky opis
Verejná debata Na lavičke s odborníkmi, hosťami a návštevníkmi podujatia s umeleckými vstupmi. Na lavičke sa stretli rod kronikárov obce Strečno a rod rod divadelníkov. Išlo o neformálne spoznávanie identity obce skrze prácu ľudí, ktorých život splynul so životom dediny. Boli zviditeľnené rody a ich záslužná práca, a jej vplyv na región. Pozvaní odborníci poukázali na dôležitosť rodov v komunite a spoznali zástupcov rodových línií. Projekt bol stavaný pre všetky vekové skupiny.
Fotogaléria
Názov podujatia
Na lavičke -rod Ďurčovcov 27.5.2018, Na lavičke rod Štadániovcov 30.9.2018

Miesto konania / kraj
Strečno / Žilina

Termín konania
06.04.2018 - 05.12.2018

Popis projektu

Propagácia podujatia prebehla hlavne za pomoci členov a dobrovoľníkov z OZ Hajov a mládeže z folklórnej skupiny Hajov. Ihneď po získaní dotácie FPU. Plagáty na verejných priestranstvách, osobné pozvania, pozvánky v schránkach, pozvanie v miestnom periodiku Strečniansky hlásnik, plagáty na verejných budovách, inštitúciách, v školách, oznam v obecnom rozhlase, udalosť na FB, zdieľanie pozvánky, sme.sk. Intenzívna propagácia priamo pred podujatiami bola v dvoch obdobiach. 17.5.2018- 27.5.2018 18.8.2018-30.9.2018 následne boli uverejnené články v miestnych a regionálnych novinách. Priame mediálne odozvy sme zaznamenali na stránke Facebook od návštevníkov podujatia. Odozvy boli pozitívne. Fotografie umocnili dojmy z podujatia. Na prvom a aj druhom podujatí sa zúčastnili zástupcovia Českého rozhlasu, ktorí spracovávajú podujatie do relácie. Výstupy z projektu budú uverejnené aj v rádiu Český rozhlas-Radiožurnál -program Stretnutie, v roku 2019. https://radiozurnal.rozhlas.cz/ Aktuálne upozorníme verejnosť a FPU na toto vysielanie. 

Na lavičke.rod Ďurčovcov-kromikári obce Strečno

https://radiozurnal.rozhlas.cz/ https://radiozurnal.rozhlas.cz/ https://radiozurnal.rozhlas.cz/ https://radiozurnal.rozhlas.cz/ https://radiozurnal.rozhlas.cz/                                                                       https://radiozurnal.rozhlas.cz/                                                                                             Žilinský večerník 19.6.2018

 Rod ochotníckych divadelníkov Štadániovcov

https://radiozurnal.rozhlas.cz/                                                                                                                                                                        https://radiozurnal.rozhlas.cz/                                                                                                                                                                     https://radiozurnal.rozhlas.cz/                                                                                                           https://radiozurnal.rozhlas.cz/                                                                                                                                                                         Zilinský večernik 16.10.2018 


Názov prímateľa
Hajov

Celkový rozpočet:
2 528,00 €

Výška podpory:
2 400,00 €