Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2018

Krátky opis
Zachovávanie, rozvíjanie a oboznamovanie verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a s jeho nositeľmi a interpretmi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Šaffova ostroha 2018 - súťažná prehliadka

Miesto konania / kraj
Zbrojníky / Levice

Termín konania
08.04.2018

Popis projektu

V dopoludňajších hodinách podľa kategórií a rozpisu prebiehajú javiskové skúšky v sprievode ľudovej hudby Gereben zo Želiezoviec s primášmi Milanom Verónym a Mátyásom Szabóom. Program súťaží pozostáva zo súťažnej a vzdelávacej časti. V popoludňajších hodinách sa začína súťažná prehliadka, ktorú otvoria s programovým blokom domáce kolektívy. V rámci súťaže sólistov tanečníkov sa hodnotí najmä objavnosť tanečného materiálu, rešpektovanie zákonitostí daného typu tanca (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna, funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov), etiketa tanečného prejavu (privolanie partnerky, ukončenie tanca, správanie a roly partnerov v tanci), hlasové prejavy (pokriky, ujúkanie), vhodný výber hudobného repertoáru viazaného na daný typ tanca a celkový dojem a presvedčivé zažitie tanca (výrazová stránka v súlade s pochopením štruktúry a charakteru tanca). Odstrániť súťaživosť sólistov tanečníkov s tancami, ktoré sú zjavne časťou väčších rozsiahlejších tanečných kompozícií!  Hodnotenie prebieha zaradením súťažných čísel do zlatého, strieborného či bronzového pásma. Porotcami sú erudovaní taneční pedagógovia, lektori. Päťčlennú porotu tvoria: Mgr. art. Barbora Morongová PhD. - predsedníčka poroty, Mgr. Vanda Krištofová-Golianová, Orsolya Strack, Szilveszter Sikentáncz a Sándor Juhász. Počas hodnotenia poroty, ako sprievodný program, prebieha tanečný dom. Po vyhlásení výsledkov a postupujúcich nasleduje vzdelávacia časť podujatia, odborný rozborový seminár pre účastníkov súťaže. Prihlásených je 16 párov a 2 sólisti v troch kategóriách.  Šaffova ostroha, súťažná prehliadka v Nitrianskom kraji, má stále neopakovateľnú atmosféru sršiacu elánom, radosťou a spolupatričnosťou. Je to priestor pre načerpanie inšpirácie a poučenia, ktorý je nevyhnutný pre umelecký rast každého jedného z nás.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
3 400,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €