Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.divadlo

Dúha

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.11.2017

Spoznajte s nami príbeh jedného macka, ktorý počas dňa zažíva množstvo dobrodružstiev.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 22.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by hľadal a ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by hľadal a ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 20.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by hľadal a ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by hľadal a ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Hudobné rozprávky a legendy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 16.11.2017

Projekt umelecko-výchovného charakteru. Jeho zámerom je realizovať edukačnú aktivitu pre deti. Pôjde o kombináciu troch workshopov: hudobno-pohybového, literárno-dramatického a výtvarného, ktorých sa budú deti aktívne zúčastňovať pod vedením umeleckých pedagógov. Výsledkom bude spoločné vystúpenie. Zážitok zo vzájomnej tvorby bude sprostredkovaný predstavením rozprávkového hudobného príbehu.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 15.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by hľadal a ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by hľadal a ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by hľadal a ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk , spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by hľadal a ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Znacka: Homosexualita

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.11.2017

Dokumentárny divadelný projekt Značka: Homosexualita spracúva dobovú tlač z obdobia komunistického režimu zaoberajúcu sa homosexuálnou a trans tematikou. ZCieľom je rozšíriť povedomie o problémoch LGBT ľudí, o ich príspevku k spoločnosti a ľudských právach, ale aj o období komunizmu, najmä medzi mladými ľuďmi (stredné školy).

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Vďaka skutočnosti. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk, spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


DRAMA QUEER 2017

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.11.2017 - 13.11.2017

Zámerom projektu Drama Queer je pokračovanie už v 5. ročníku profesionálneho divadelného festivalu s ročnou periodicitiou. Ide o výberovú nesúťažnú prehliadku queer divadelného umenia na Slovensku a v okolitých krajinách Vyšehrádskeho priestoru. Ambíciou festivalu je vyhľadávať a prezentovať najzaujímavejšie a najinšpiratívnejšie divadelné produkcie o LGBT menšine (queer divadelné umenie). F

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Senec, Slovenská republika / 09.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom Nového divadla je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by ponúkal nový,alternatívny, hudobno-výtvarnýumelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Dni Astorky v Prahe 2017

Miesto a termín konania: Česká republika / 09.11.2017

Pravidelné hosťovanie v pražskom Švandovom divadle na Smíchově sa koná od roku 2003 a úspech predstavení ASTORKY na tomto podujatí je príslovečný. Počas uplynulých ročníkov naše predstavenia navštívili aj českí divadelníci a filmári, osobnosti diplomatických a podnikateľských kruhov, významní divadelní kritici či zástupcovia prestížneho medzinárodného divadelného festivalu Divadlo.

viac o projekte


Činnosť Nového divadla - nezávislé divadlo pre deti, mladých ľudí a dospelých divákov

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.11.2017

Zámerom projektu je realizácia činnosti nezávislého divadelného subjektu - Nového divadla v Nitre. Cieľom je vybudovať pravidelný realizačný a tvorivý mechanizmus, ktorý by ponúkal nový, alternatívny, hudobno-výtvarný, no zrozumiteľný umelecký scénický jazyk a významné spoločenské a ľudské témy pre všetky vekové kategórie divákov.

viac o projekte


Rozprávky pre najmenšie škôlky 2017

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 06.11.2017 - 13.12.2017

Otvárame komunikáciu prostredníctvom súčasného bábkového divadelného umenia s najmenšími osobnosťami v malých materských škôlkach na periférii dedín Stredného Slovenska a podporujeme malého diváka vo vlastnej tvorivosti s humánnym posolstvom, ktoré vo všetkých smeroch presahuje rozprávkový príbeh. Prinášame prvé stretnutie sa detí s divadlom, presne 21 hosťovaní inscenácie Drevená krava v najmenších škôlkach, doplnený o bábkové nielen debatenie s hercami (Juraj Smutný a Viktor Sabo).

viac o projekte


Vegánska apokalypsa

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.06.2018

Vegánska apokalypsa je autorská hra Daši Krištofovičovej a Michala Beleja inšpirovaná protestnou hladovkou v pražskej väznici Pankrác, ktorú zahájil obvinený anarchista po tom, čo mu bola odopretá vegánska strava. Autorská dvojica upúšťa od faktov a fabuluje udalosti, aby vykreslili generáciu Y, ktorá márne hľadá návod na život na sociálnych sieťach. V inscenácii sa otvárajú otázky ľudských práv, extrémizmu, konzumnej spoločnosti a úniku z nej.

viac o projekte


14. medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia Divadlo radosti a pohody v postmodernom svete

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.11.2017

XIV. medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia v cykle Dnes a tu sa témou konferencie Divadlo radosti a pohody v postmodernom svete sústredí na analýzu fenoménu ktorý nezanedbateľne ovplyvňuje značnú časť našej divadelnej produkcie – sústredíme sa na historický vývin a súčasné podoby divadla, ktoré nechce programovo otvárať diskusiu o závažných spoločenských témach, ale chce divákovi ponúknuť pohodový zážitok a stretnutie s krásou, humorom, harmóniou.

viac o projekte


Značka: Homosexualita

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.10.2017

Dokumentárny divadelný projekt Značka: Homosexualita spracúva dobovú tlač z obdobia komunistického režimu zaoberajúcu sa homosexuálnou a trans tematikou. Zámerom je poukázať na absurditu ale aj nebezpečenstvo homofóbnej a xenofóbnej rétoriky v minulosti za komunizmu ako aj v súčasnosti, na jej vývoj a presun z mainstreamových médií do alternatívnych.

viac o projekte


XIII. Festival Astorka 2017

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.10.2017 - 31.10.2017

Festival Astorka patrí podľa ohlasov pozývaných súborov, slovenských i zahraničných hostí k výnimočným podujatiam na Slovensku v oblasti kultúrneho a hlavne spoločenského diania. Od roku 2005, kedy sa uskutočnil I. ročník Festivalu Astorka, prijali pozvanie desiatky zahraničných súborov z Európy a USA.

viac o projekte


Divadelná jeseň

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.10.2017 - 05.12.2017

Divadelný festival v Novohrade.

viac o projekte


PRO-TÉZA 2017 // medzinárodný festival autorského divadla

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.10.2017 - 13.10.2017

Festival autorského divadla predstavuje inovatívne divadelné inscenácie zahraničnej, ale aj domácej scény. V spektre scénických podujatí je unikátny tým, že prináša výhradne tvorbu, ktorá nespracúva cudzie námety, ale pracuje s vlastnými témami a textami.

viac o projekte


Divadlo ako hodnotový diskurz - slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.10.2017 - 06.10.2017

Zámerom projektu je zorganizovanie medzinárodnej konferencie s účasťou renomovaných odborníkov zo Slovenska a zahraničia. Tematické zameranie konferencie otvára priestor na analýzu a definovanie novo konštituovaných vzťahov medzi hodnotami reprezentovanými divadelnou tvorbou a individuálnou, resp. spoločenskou situáciou v novom miléniu. Pôjde o vzťah medzi všeobecne artikulovanými a divadelne reprezentovanými hodnotami.

viac o projekte


Reprízy, diskusie, workshopy divadla NOMANTINELS s témami ľudských práv

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 02.10.2017

Prispieť k pozitívnemu zviditeľňovaniu LGBTI ľudí a tolerancie rôznych menšín v spoločnosti prostredníctvo repríz divadla a odborných diskusií s expertmi na ľudské práva a divadlo; takisto prostredníctvom workshopov prezentovať tému angažovaného divadla kultúrnej verejnosti a ukázať možnosti ako môže umenie meniť život ľudí.

viac o projekte


Účasť divadla Teátro Neline na Medzinárodnom divadelnom festivale ANIMO v Poľsku

Miesto a termín konania: Poľsko / 02.10.2017 - 08.10.2017

Účasť divadla Teátro Neline na 15. ročníku medzinárodného divadelného festivalu ANIMO - Kwidzyn v Poľsku s inscenáciou: Gorila a ja. Po odohraní predstavenia sa bude konať tvorivá diskusia s divákmi. Dôležitým výstupom je počet návštevníkov inscenácie a počet zúčastnených na diskusii a nadobudnuté kontakty. Festival ANIMO ponúka syntézu bábkových inscenácií, vizuálneho umenia, hudby, animovaných filmov a umeleckých experimentov: http://www.animofestival.pl/.

viac o projekte


Neznesiteľne dlhé objatia

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 02.10.2017

Slovenská premiéra hry NEZNESITEĽNE DLHÉ OBJATIA, 2.10.2017 o 19:00, Mestské divadlo Žilina

viac o projekte


EXKURZIA DO NESLOBODY

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 30.09.2017

Divadelný zážitkový výlet do fiktívneho sveta neslobody. Diváci prostredníctvom hraných situácií na vlastnej koži zažijú niektoré obmedzenia ľudských práv a osobných slobôd ako v totalite. Všetko s nádychom humoru v unikátnom retro-kabrioletovom autobuse s hercami/sprieVODCAMI. Cieľom exkurzie je, aby divák obohatený skúsenosťou s neslobodou nanovo prehodnotil význam slobody v spoločnosti aj pri najbližších voľbách.

viac o projekte


Reprízy, diskusie, workshopy divadla NOMANTINELS s témami ľudských práv

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.09.2017

Cieľom je prispieť k pozitívnemu zviditeľňovaniu LGBTI ľudí a tolerancie rôznych menšín v spoločnosti prostredníctvo repríz divadla a odborných diskusií. Prostredníctvom workshopov prezentovať tému angažovaného divadla kultúrnej verejnosti aukázať možnosti ako môže umenie meniť život ľudí. Realizácia prostredníctvom repríz inscenácií divadla NOMANTINELS, diskusií na tému ľudských práv menšín a workshopov o angažovanom divadle.

viac o projekte


Svedomie - DaMDS EVA

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 28.09.2017

Projekt je zameraný na podporu autorskej tvorby v podaní Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA v dramatickotanečné predstavenie - Svedomie. Projektovou aktivitou je divadelná hra spracovaná podľa rovnomennej poviedky Svedomie od Mila Urbana v réžii Evy Matysovej. Cieľom hry je otvoriť citlivú otázku svedomia

viac o projekte


Milo Urban: BETA, KDE SI?

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 27.09.2017

Premiéra inscenácie hry Mila Urbana BETA, KDE SI? dňa 27.9.2017 o 18:30 v sále DJGT vo Zvolene

viac o projekte


Divadelné podzámčie - XII. medzinárodný festival pouličného divadla a hudby

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 21.09.2017 - 22.09.2017

Zámerom projektu je obnovenie tradície pouličného divadla, priniesť divadlo k ľuďom na námestie a do ulíc. Dáva priestor mladým začínajúcim hercom, študentom, ochotníckym súborom z regiónu, divadlám zo Slovenska, ale aj divadlám zo zahraničia.

viac o projekte


SLOVENSKÉ KORTYNY 2017

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 14.09.2017

Festival ponuka unikátny divadelný projekt, ktorým chceme sprístupniť profesionálne divadlo v regióne, ktorý a v minulosti vynikal bohatou ochotníckou činnosťou. P.Dobšinský sa tu v roku 1851 snažil založiť „premiestňovacie divadlo“ a P.M.Bohúň vyhotovil prvú divadelnú oponu. Projekt má aj vzdelávací charakter a je zameraný na rok J.M.Hurbana - 200. výročie narodenia, 155. výročie Prvého Slov. gymnázia v Revúcej , 65. výročie od násilnej smrtí Dr. V.Clementisa a M.Válkovi k jeho nedožitým 90 r.

viac o projekte


SLOVENSKÉ KORTYNY 2017

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 14.09.2017

Festival ponuka unikátny divadelný projekt, ktorým chceme sprístupniť profesionálne divadlo v regióne, ktorý a v minulosti vynikal bohatou ochotníckou činnosťou. P.Dobšinský sa tu v roku 1851 snažil založiť „premiestňovacie divadlo“ a P.M.Bohúň vyhotovil prvú divadelnú oponu. Projekt má aj vzdelávací charakter a je zameraný na rok J.M.Hurbana - 200. výročie narodenia, 155. výročie Prvého Slov. gymnázia v Revúcej , 65. výročie od násilnej smrtí Dr. V.Clementisa a M.Válkovi k jeho nedožitým 90 r.

viac o projekte


SLOVENSKÉ KORTYNY 2017

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 14.09.2017

Festival ponuka unikátny divadelný projekt, ktorým chceme sprístupniť profesionálne divadlo v regióne, ktorý a v minulosti vynikal bohatou ochotníckou činnosťou. P.Dobšinský sa tu v roku 1851 snažil založiť „premiestňovacie divadlo“ a P.M.Bohúň vyhotovil prvú divadelnú oponu. Projekt má aj vzdelávací charakter a je zameraný na rok J.M.Hurbana - 200. výročie narodenia, 155. výročie Prvého Slov. gymnázia v Revúcej , 65. výročie od násilnej smrtí Dr. V.Clementisa a M.Válkovi k jeho nedožitým 90 r.

viac o projekte


SLOVENSKÉ KORTYNY 2017

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 13.09.2017

Festival ponuka unikátny divadelný projekt, ktorým chceme sprístupniť profesionálne divadlo v regióne, ktorý a v minulosti vynikal bohatou ochotníckou činnosťou. P.Dobšinský sa tu v roku 1851 snažil založiť „premiestňovacie divadlo“ a P.M.Bohúň vyhotovil prvú divadelnú oponu. Projekt má aj vzdelávací charakter a je zameraný na rok J.M.Hurbana - 200. výročie narodenia, 155. výročie Prvého Slov. gymnázia v Revúcej , 65. výročie od násilnej smrtí Dr. V.Clementisa a M.Válkovi k jeho nedožitým 90 r.

viac o projekte


SLOVENSKÉ KORTYNY 2017

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 13.09.2017

Festival ponuka unikátny divadelný projekt, ktorým chceme sprístupniť profesionálne divadlo v regióne, ktorý a v minulosti vynikal bohatou ochotníckou činnosťou. P.Dobšinský sa tu v roku 1851 snažil založiť „premiestňovacie divadlo“ a P.M.Bohúň vyhotovil prvú divadelnú oponu. Projekt má aj vzdelávací charakter a je zameraný na rok J.M.Hurbana - 200. výročie narodenia, 155. výročie Prvého Slov. gymnázia v Revúcej , 65. výročie od násilnej smrtí Dr. V.Clementisa a M.Válkovi k jeho nedožitým 90 r.

viac o projekte


SLOVENSKÉ KORTYNY 2017

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 13.09.2017

Festival ponuka unikátny divadelný projekt, ktorým chceme sprístupniť profesionálne divadlo v regióne, ktorý a v minulosti vynikal bohatou ochotníckou činnosťou. P.Dobšinský sa tu v roku 1851 snažil založiť „premiestňovacie divadlo“ a P.M.Bohúň vyhotovil prvú divadelnú oponu. Projekt má aj vzdelávací charakter a je zameraný na rok J.M.Hurbana - 200. výročie narodenia, 155. výročie Prvého Slov. gymnázia v Revúcej , 65. výročie od násilnej smrtí Dr. V.Clementisa a M.Válkovi k jeho nedožitým 90 r.

viac o projekte


SLOVENSKÉ KORTYNY 2017

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 12.09.2017

Festival ponuka unikátny divadelný projekt, ktorým chceme sprístupniť profesionálne divadlo v regióne, ktorý a v minulosti vynikal bohatou ochotníckou činnosťou. P.Dobšinský sa tu v roku 1851 snažil založiť „premiestňovacie divadlo“ a P.M.Bohúň vyhotovil prvú divadelnú oponu. Projekt má aj vzdelávací charakter a je zameraný na rok J.M.Hurbana - 200. výročie narodenia, 155. výročie Prvého Slov. gymnázia v Revúcej , 65. výročie od násilnej smrtí Dr. V.Clementisa a M.Válkovi k jeho nedožitým 90 r.

viac o projekte


Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017, #FUNDAMENTALS, 26. ročník, 22. – 26. september 2017

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.09.2017

najväčší medzinárodný divadelný festival na Slovensku > nové témy, tendencie, mená + netradičné diela + synergia témy #fundamentals + interdisciplinárne presahy + interaktívne prvky + neformálne vzdelávanie > HLAVNÝ PROGRAM: 10 inscenácií, 7 krajín – 5 zahraničie, 5 SK > SPRIEVODNÝ: vyše 40 podujatí – iné_námestie + film.eu + Biela noc + Festival deťom > VZDELÁVACÍ: aktivity projektov V4@Theatre Critics Residency, Ako na divadlo 2017, Darujem ti tulipán, Aj toto je umenie + diskusie, networking.

viac o projekte