Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hudobné rozprávky a legendy

Krátky opis
Projekt umelecko-výchovného charakteru. Jeho zámerom je realizovať edukačnú aktivitu pre deti. Kombinácia troch workshopov. Výsledkom bude spoločné vystúpenie. Zážitok zo vzájomnej tvorby bude sprostredkovaný predstavením rozprávkového hudobného príbehu. Cieľom je vytvoriť platformu pre interaktívne hudobné divadlo, v ktorom sú deti vedené ku kreatívnej činnosti, podporujúcej kolektívnu tvorbu a rovnako i individuálnu tvorivosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
O strašidle Kurupira

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
20.12.2017

Popis projektu

Projekt je určený žiakom mladšieho školského veku. Bude realizovaný vždy s jednou triedou žiakov v počte 20-30, s možnosťou prizvania rodičov. Zámerom je realizovať edukačnú aktivitu pre deti, v rámci ktorej pôjde o kombináciu troch workshopov: hudobno-pohybového, literárno-dramatického a výtvarného pod vedením skúsených lektorov. Výsledkom bude spoločné vystúpenie využívajúce zhudobnený rozprávkový príbeh. Cieľom je vytvoriť platformu pre interaktívne hudobné divadlo, v ktorom sú deti vedené ku kreatívnej činnosti, podporujúcej kolektívnu tvorbu a rovnako i individuálnu tvorivosť. Cieľom je uplatniť prvky integratívnej pedagogiky, ktoré budú u detí rozvíjať elementárnu umeleckú gramotnosť, imagináciu a schopnosť empatie. Ideové východiská korešpondujú s potrebami súčasnej spoločnosti: odbúrať pasívne prijímanie mediálnych impulzov, stimulovať prirodzené psychické potreby, kultivovať a vychovávať prostredníctvom umenia. Projekt sa čerpá inšpiráciu zo starobylých príbehov cudzokrajnej kultúry. V detskej optike tak bude posilňovaná otvorenosť a tolerancia voči inakosti.

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 619,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €