Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Smrteľníci 2018

Krátky opis
Autorská inscenácia Dušana Vicena a kolektívu Divadla Yarmat s názvom Smrteľníci, ktorá vznikla v Divadle Yarmat v Dolných Orešanoch (okres Trnava), sa zaoberá témou nezamestnanosti starších ľudí a najmä témou byrokracie na úradoch.
Fotogaléria
Názov podujatia
realizácia najmenej 20 predstavení inscenácie Smrteľníci na domácej scéne- Divadlo Yarmat, Dolné Orešany, a ďalej v rôzných miestach na Slovensku a v Čechách

Miesto konania / kraj
Dolné Orešany / Trnava

Termín konania
01.01.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Propagácia je smerovaná na primárne cez webovú stránku http://www.divadloyarmat.sk">www.divadloyarmat.sk a sociálnu sieť facebook Divadlo Yarmat. Ďalej sú využívané tlačené plagáty a programy v rozsahu 5 - 15 na jednu reprízu (podľa podmienok miesta uvedenia), oznamy v médiách a v miestnom rozhlase.

Je vytvorená  fotodokumentácia a pracovný videozáznam, bude vytvorený aj profesionálny videozáznam s titulkami a s uvedením textu, že inscenácia vznikla za podpory Fondu na podporu umenia.

Na všetkých tlačených aj internetových materiáloch je uvedené, že vznik inscenácie bol podporený z prostriedkov Fondu na podporu umenia a všade je umiesnené aj logo FPU.

Názov prímateľa
Divadlo YARMAT

Celkový rozpočet:
8 450,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €