Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.vizuálne umenie

Výtvarná Prievidza VI.

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 05.10.2017 - 23.10.2017

Kolektívna výstava z aktuálnej tvorby výtvarníkov mesta Prievidza . V roku 2017 sa koná 6. ročník uvedenej výstavy. V rámci koncepcie výstavy patrí samostatná kolekcia diel osobnosti výtvarnej histórie mesta - Alexandrovi Sládkovi - in memoriam. Svojou aktuálnou tvorbou z obdobia posledných dvoch rokov sa na nej prezentuje 14 výtvarníkov. Výstava bude otvorená v Art galérii mesta Prievidza v kine Baník v čase od 5. októbra do 23. októbra 2017.

viac o projekte


Medzinárodné trienále umeleckého skla Vitrum Balticum

Miesto a termín konania: Litva / 04.10.2017 - 27.10.2017

International Glass Art Triennial Vitrum Balticum je medzinárodný festival umeleckého skla, aktivity: - výstava New Stories - workshop fúkaného a hutníckeho skla- Between Art and Design

viac o projekte


Vráťme sa dopredu

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.10.2017

Prednášky a workshopy výtvarného umenia zamerané na moderné umenie 20 st. na svete a aj na Slovensku

viac o projekte


Ócuka

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.10.2017 - 31.01.2018

Projekt kapitola Ócuka, obsahuje video - ambientný krátky film, ktorý je hlavnou časťou projektu. Jedná sa o hrány snímok ktorý bude predstavený širokej verejnosti vo Februári 2018.

viac o projekte


Reflexie architektúry

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.09.2017

Prednáška teoretičky architektúry H. Moravčíkovej je úvodom k aktuálnej sérii prednášok a diskusií s architektmi. Po minulom roku, v rámci ktorého sa predstavili slovenskí architekti, prichádzajú tento rok na pôdu FA STU vybraní reprezentanti českej architektonickej scény. Úvodná prednáška priblíži štruktúru aktuálnej českej scény, predstaví pozvaných architektov a upozorní na to, akým spôsobom môže oboznámenie sa s ich tvorbou a autorským prístupom, priniesť nové impulzy pre slovenskú scénu.

viac o projekte


Poster Quadriennal Bardejov

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 22.09.2017 - 10.11.2017

Medzinárodná výstava plagátu - Poster Quadrennial Bardejov 2017 predstaví 249 najlepších vybraných plagátov z celého sveta z celkového počtu 5532 zaslaných súťažných príspevkov, na 4 podlažiach historickej Hrubej bašty - dnešné Kultúrno-komunitné centrum Bašta. Medzinárodná vernisáž: 22.09.2017, 18.00 v KC Bašta. Výstava potrvá do 10. novembra 2017. Organizátor: občianske združenie Kandelaber Event: https://www.facebook.com/events/1977233925853675/

viac o projekte


Festival svetla a tieňa 2017

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 22.09.2017 - 23.09.2017

Zámerom Festivalu svetla a tieňa je vzájomná konfrontácia mladého súčasného svetelného umenia domácich a zahraničných autorov a ich prezentácia širokej verejnosti priamo vo verejnom priestore B.Bystrice. Program festivalu je určený tak deťom ako aj dospelým. Okrem tradície nového multižánrového festivalu, vytvárame postupne vzťah divákov k novým formám vizuálneho umenia, kultúrneho života ako takého. Vizuálne diela sú previazané s umením nových médií, interaktivitou, súčasným tancom a hudbou.

viac o projekte


Výstavy z výzvy 2017

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.09.2017 - 03.12.2017

Projekt Kinder, Küche, Kirche bude svojou inštaláciou v priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie reagovať na atmosféru úzkosti vládnucu v súčasnej spoločnosti a bude ju premieňať na niečo pozitívne. Umelci z tejto skupiny pracujú v oblasti úžitkového umenia a budú teda reagovať predmetmi bežného života a každodennosťou na „veľké témy“, ktoré sú bežne vyhradené tzv. vysokému umeniu.

viac o projekte


Košická moderna a Východoslovenské múzeum (medzivojnová plagátová tvorba)

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.09.2017 - 28.01.2018

Výstavný projekt pod názvom „Polákovo múzeum – motor košickej moderny (výstavy-plagáty)“ prináša nový pohľad na silnú kapitolu činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach a hlavne jeho riaditeľa Jozefa Poláka v medzivojnovom období (1919-38). Výstava prináša ucelenú autorskú kolekciu výstavných plagátov nielen košickej moderny a špičkových predstaviteľov slovenskej scény, ale aj reprezentatívnu vzorku autorov medzinárodnej scény.

viac o projekte


Forsaken utopias

Miesto a termín konania: Maďarsko / 19.09.2017 - 29.10.2017

Miesto: Budapest Gallery Kurátorka: Pia Jardi Vystavujúci umelci: Andrea Kalinová, Moni K. Huber, Csaba Nemes

viac o projekte


5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017

Miesto a termín konania: Poľsko / 18.09.2017 - 11.10.2017

4. inštalácia výstavy - projekt Bienále plastiky malého formátu Pezinok po prvý raz predstavil svoju výstavu v zahraničí. Partnerom projektu sa stala Akadémia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta vo Vroclavi.

viac o projekte


Kapitola Ócuka - epilog

Miesto a termín konania: Česká republika / 15.09.2017 - 15.10.2017

Základem projektu je řada tematických videí doplněných site specific videem natočeným v místě konkrétní galerie - nyní v galerii Video NoD. Táto výstava priamo kontextovo nadväzuje na projekt Kapitola Ócuka, ktorá je rozdelená do viacerých projektov, výstav, projekcí, videí, ktoré vo výsledku predstavujú projekt z uceleným obsahom - Kapitola Ócuka.

viac o projekte


Výstavy z výzvy 2017

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.09.2017 - 22.10.2017

Ústrednou témou výstavy pre Nitriansku galériu je krehkosť. Autor tu pracuje s krištáľom, ktorý je známy pre svoju krehkosť. Ukladaním krištáľových predmetom na seba je pocit krehkosti znásobovaný. Jednotlivé krištáľové predmety nie sú k sebe prilepené a môžu sa rozbiť už len otrasmi, ktoré spôsobujú okoloidúci návštevníci.

viac o projekte


Daniela Chrienová/ Záznamy vizuálneho smogu

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 14.09.2017 - 11.11.2017

Daniela Chrienová / NOVÝ SÚBOR/ Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica Výstava je prezentáciou najnovšej tvorby maliarky Daniely Chrienovej (*1984), ktorá sa v rámci svojho výtvarného programu sústreďuje na problémy súvisiace s premenami a vlastnosťami rôznych typov obrazov v dnešnom vizuálnom prostredí. V rámci výstavy bude uvedený rovnomenný katalóg dokumentujúci najnovšiu tvorbu autorky. Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová

viac o projekte


Ateliér.EM 9SEM

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.09.2017 - 16.09.2017

9.SEM medzinárodné intermediále sympózium , tvorivé dielne a výstava- 6.9- 16.9. 2017 vernisáž -16.9.2017. Stretnutie umelcov z rozných krajín , ktorí sa inšpirujú géniom loci ateliéru a domu renomovanej slovenskej sochárky Erny Masarovičovej, zakladateĺky a zároveň výraznej predstaviteľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva.

viac o projekte


Jorge Peris, Acidus 2017

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.09.2017 - 29.09.2017

Španielsky umelec Jorge Peris predstavuje v Galérii Hit procesuálnu site specific inštaláciu Acidus 2017.

viac o projekte


Ócuka

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 01.09.2017 - 13.12.2017

Jedná sa o projekt, ktorého cieľ je vytvorenie miesto špecifickej inštalácie, ktorý by reagoval na špecificky charakter priestoru galérie. Zároveň projekt pokračuje v nadväznosti na doterajšie projekty Paradoxical Happiness. Projekt je predstavením krátkého experimentálneho filmu, série nových videií.

viac o projekte


Hrdinovia

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 29.08.2017

Výstupy projektu Výstupom projektu je séria čiernobielych fotografických portrétov žijúcich priamych účastníkov odboja. Použitím zjednocujúceho čierneho pozadia sa zdôrazňuje a zvýrazňuje dôležitosť i význam portrétovaných. Je využitý princíp portrétnej fotografie, kde model čaká na "zväčnenie", ale dôležitým momentom je aj priznanie miesta fotografovania, čo dodáva záznamu ďalšiu vrstvu významov výpovede.

viac o projekte


←prophecy of things→ (veľký formát)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 26.08.2017 - 31.07.2018

Projekt " ←prophecy of things→ " je monumentálna vizuálno-architektonická realizácia vytvorená na mieru, špeciálne do haly železničnej stanice v Banskej Štiavnici. Projekt je prístupný verejnosti počas jedného roka, do konca júla 2018.

viac o projekte


"Juraj Sapara EX post"

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.08.2017 - 09.09.2017

Samostatná autorská výstava v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote predstavila výber z celoživotnej tvorby sochára doc. Juraja Saparau, akad. soch pri príležitosti jeho životného jubilea

viac o projekte


Verejná prezentácia projektu - Open Studio

Miesto a termín konania: Litva / 28.07.2017

Verejná prezentácia projektu "FIRES VENICE TEQUILA SUNSETS", realizovaného počas dvojmesačného rezidenčného pobytu v Nida Art Colony, Litva.

viac o projekte


5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.07.2017 - 18.08.2017

3. inštalácia výstavy "Ako ďalej" bola inštalovaná v Galérii STATUA v Pálffyho paláci na Zámockej u.č.47 v bratislave.

viac o projekte


samostatná výstava "checkouT a Mania, aCt A saLvation" v galérii Plusmínusnula v Žiline

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 19.07.2017 - 11.08.2017

checkouT a Mania, aCt A saLvation

viac o projekte


samostatná výstava "a huMan, a Lack, a Coin, a cAst. voTe it"

Miesto a termín konania: Rumunsko / 07.07.2017 - 29.09.2017

Výstava "a huMan, a Lack, a Coin, a cAst. voTe it", pripravená v spolupráci s Českým centrom a tranzit.ro v Bukurešti bola verejne prístupná počas takmer troch mesiacoch v priestoroch Future Museum, v centre Bukurešti. Výstavu kurátorovala známa rumunská kurátorka, teoretička a kritička umenia Raluca Voinea.

viac o projekte


Hrdinovia práce

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.07.2017 - 31.01.2018

Na autorskej výstave „Hrdinovia práce“ bude prezentovaná séria grafických reliéfov. Úlohou projektu nie je vyzdvihovať a oslavovať totalitných hrdinov, ale skúmať a hľadať v historických prameňoch ich úlohu v rámci doby v súvislosti, a v porovnávaní s hrdinami súčasnej doby. Takisto vytváraním nových hrdinov podľa skúmania, či už na základe vlastných alebo vonkajších pozorovaní. Takto môže vzniknúť úplne nový typ hrdinu.

viac o projekte


Akvizícia diela Hermann Armín Kern Čítajúci starec

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 03.07.2017 - 29.12.2017

Tatranská galéria v roku 2017 rozšírila svoj zbierkový fond o dielo autora absentujúceho v jej zbierkovom fonde.

viac o projekte


Medzinárodné sklárske sympózium Rona 2017

Miesto a termín konania: Lednické Rovne, Slovenská republika / 01.07.2017

Výstava výsledkov Medzinárodného sklárskeho sympózia Rona 2017 predstavila diela 14 umelcov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili v dňoch 26.6. - 30.6. 2017 medzinárodného sklárskeho sympózia v sklárni Rona v Lednických Rovniach. Diela boli vystavené v areáli kaštieľa v Lednických Rovniach

viac o projekte


Ako čítať temnotu ǀ umenie, ktoré vrhá tieň (Martin Gerboc, Jaroslav Róna, Josef Váchal)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.12.2017

Ako čítať temnotu ǀ umenie, ktoré vrhá tieň je plnofarebnou publikáciou na tému temnoty v umení. Na pozadí odbornej štúdie Ivany Moncoľovej a Jiřího Oliča. Kniha je ilustrovaná dielami Martina Gerboca, Jaroslava Rónu a Josefa Váchala. Ivana Moncoľová podáva tému „temnoty“ vo výtvarnom umení ako inšpiráciu textami, apokalyptickými textami judaizmu a kresťanstva. Interpretuje apokalypsu ako literárny žáner a zároveň ako zdroj umeleckej imaginácie.

viac o projekte


Ateliérová tvorba a príprava výstav

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.06.2017 - 15.05.2017

Medializácia je zabezpečená organizátormi, cez médiá vo forme rozhovorov, uverejnením tlačovej správy, Projekt bude propagovaný aj na webových stránkach galérií (Kunsthalle, SNG, Karlin studios) a na webe autora. Na výstavách a v internetových , aj v tlačených informácií ov Prahe a v Bratislave bude uverejnené logo FPU aj s textom o podpore vo forme štipendia.

viac o projekte


Ever Púček Cesty a spomienky, Obrazy 2000 - 2016

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 15.06.2017

Finisáž výstavy diel Evera Púčeka v Turčianskej galérii v Martine spojená s predajom diel.

viac o projekte


Mária Čorejová - realizácia novej série kresieb "A Brave New World"

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.06.2017 - 03.09.2017

Nová séria tušových kresieb s pracovným názvom "A Brave New World", je pokračovaním môjho umeleckého programu, založenom na kombinácii obrazov zo sveta privátneho a verejného, obsahujúca obsahovať 40 formátov A2 - A1.

viac o projekte


SCOPE art fair

Miesto a termín konania: Švajčiarsko / 11.06.2017 - 20.06.2017

Úspešná výstava slovenských umelcov: Jaroslav Kyša /multimédiá/, Juraj Kollár /maľba/ , Lucia Sceranková /fotografia/ a Štefan Papčo /socha/. Návštevnosť 25.000 ľudí. Dielo J. Kyšu "One Euro Eclipse" vybrané na hlavnú pozvánku SCOPE. Prezentácia bola ocenená v článku na umeleckom portáli Whitewall ako jedna z najlepších piatich pri účasti 69 galérií z Európy, USA a Ázie.

viac o projekte


Hidden Places Festival

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.06.2017

Performance Borisa Ondreičku v Kochovej záhrade. Prednes autorovej najnovšej tvorby, poetickej eseje o detstve a dospievaní pre uzavretú skupinu návštevníkov v historickej záhrade Kochovho sanatória.

viac o projekte


Hidden Places Festival

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.06.2017 - 11.06.2017

Inštalácia Archív Umenia od výtvarníka Martina Špirca, je reinštaláciou vyradeného archívu Alžbety Güntherovej Mayerovej, historičky, pamiatkárky a spoluzakladateľky slovenskej umenovedy. Pred vyhodením v čase digitalizácie na Vysokej Škole Výtvarných Umení, ho zachránil prof. Daniel Fischer.

viac o projekte


Hidden Places Festival

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.06.2017

Silent Courtyard Disco v prevedení rakúskeho umelca Olivera Hangla. Stoosemdesiat minútový performance na nádvorí Mirbachovho Paláca na Františkánskom námestí. Účinkujúci Oliver Hangl, DJ Reverend a rakúsky DJ Kala:hari. Dva žánre hudby, dvaja rôzni DJ-i na dvoch kanáloch, medzi ktorými si mohli prichádzajúci návštevníci vybrať a zatancovať.

viac o projekte


bez názvu

Miesto a termín konania: Česká republika / 09.06.2017 - 11.12.2017

Miesto špecifická video projekcia v rámci festivalu súčasného umenia v Jihlave Nultá Generace.

viac o projekte


Výstavy z výzvy 2017

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.06.2017 - 27.08.2017

Výstava v Nitrianskej galérii predstavuje farebné, veľkoformátové fotografické dielo, ktoré pôsobením v priestore dokáže vtiahnuť diváka, vyvolať intenzívny zážitok a podporiť imagináciu. Veľkoformátové analógové fotografie a 3D inštalácie (komprimované sochy – fotografické objekty) vytvárajú fiktívnu krajinu v galerijnom priestore.

viac o projekte


Landscape Without Land

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.06.2017 - 27.08.2017

jj

viac o projekte


Jana Farmanová, Monika Kubinská & Erna Masarovičová: Radosť pokrvnosť

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.06.2017 - 02.07.2017

Cieľom projektu "Jana Farmanová, Monika Kubinská & Erna Masarovičová: Radosť pokrvnosť" bolo usporiadanie kurátorovanej výstavy troch umelkýň Jany Farmanovej, Moniky Kubinskej, Erny Masarovičovej v priestoroch Galérie Medium 7.6.- 2.7. 2017, Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava).

viac o projekte


Radosť Pokrvnosť: Jana Farmanová, Monika Kubinská & Erna Masarovičová

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.06.2017 - 02.07.2017

Výstava predstavuje dve súčasné autorky maliarku Janu Farmanovú (1970), sochárku a maliarku Moniku Kubinskú (1966) a už nežijúcu slovenskú sochárku Ernu Masarovičovú (1926 – 2008). Téma výstavy Radosť – pokrvnosť reflektuje vnútornú introspekciu, ponorenie a čerpanie jednotlivých autoriek z rodinných, sebe vlastných motívov.

viac o projekte