Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.vizuálne umenie

Výstavy z výzvy 2017

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.03.2017 - 30.04.2017

Zámerom projektu pre Nitriansku galériu je dostať esenciu post-socialistickej ulice (exteriéru) do historického priestoru galérie (interiéru). Ide o vytvorenie environmentu, priestorovej maliarskej inštalácie v priestoroch galérie, s využitím jazyka graffiti, symbolov, piktogramov, značiek, svetiel reklám...

viac o projekte


Humoroterapia

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 08.03.2017 - 31.08.2017

Humoroterapia - svetový rekord v počte vernisáží kresleného humoru v priebehu jedného týždňa v jednom meste . Projekt predstavuje tvorbu popredných autorov kresleného humoru v piatich bezbariérových priestoroch v Prešove a predstaví saxofónové duo Maria Gappa Garberu a Ela Gorčiho, interpreta so zdravotným postihnutím a dvojice mímov , ktorí autorské kolekcie kresleného humoru doplnia o svoje klauniády , Súčasťou bude aj diskusia so sociologičkou o humore v rôznych životných situáciách .

viac o projekte


TATRAHUNDERT /TATRASZÁZ / TATRASTO

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 07.03.2017 - 23.04.2017

“Výstavný projekt TATRAHUNDERT v sebe nesie príbeh. Veta znie vágne, ale napriek tomuto riziku som sa ju rozhodol napísať. Projekt sa premieňal a vyvíjal v čase. Okrem hlavnej “dejovej” osnovy mal mnoho odbočiek, epizód a situačných momentov. Dôležitým sa pre neho stali udalosti, ktoré mu predchádzali a ešte podstatnejšie zážitky a situácie, ktoré sa odohrali v rámci krátkodobých návštev oslovených umelcov vo Vysokých Tatrách.

viac o projekte


Mandylion z Edessy. Rukou-nestvorený obraz a jeho miesto v byzantskom umení a duchovnej kultúre

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.03.2017 - 03.04.2017

abstrakty, ktoré sú súčasťou knihy slúžia na jej propagáciu v zahraničí

viac o projekte


Mandylion z Edessy. Rukou-nestvorený obraz a jeho miesto v byzantskom umení a duchovnej kultúre

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.03.2017 - 03.04.2017

abstrakty, ktoré sú súčasťou knihy slúžia na jej propagáciu v zahraničí

viac o projekte


SCOPE art fair New York

Miesto a termín konania: Spojené štáty americké / 02.03.2017 - 05.03.2017

Prezentácia slovenského vizuálneho umenia: Štefan Papčo /socha, objekt/, Vladimír Ossif /maľba/ na SCOPE art show v New Yorku svetovým kritikom a kurátorom umenia, pracovníkom štátnych galérií a múzeí, nadácií, zberateľom a verejnosti. Celková návštevnosť: 30.000 ľudí. Ohlas bol vynikajúci, dostali sme pozvánku na prezentáciu slovenského vizuálneho umenia na SCOPE v Baseli, Švajčiarsko a Miami Beach, USA.

viac o projekte


SCOPE art fair New York

Miesto a termín konania: Spojené štáty americké / 02.03.2017 - 05.03.2017

Prezentácia slovenského vizuálneho umenia: Štefan Papčo /socha, objekt/, Vladimír Ossif /maľba/ na SCOPE art show v New Yorku svetovým kritikom a kurátorom umenia, pracovníkom štátnych galérií a múzeí, nadácií, zberateľom a verejnosti. Celková návštevnosť: 30.000 ľudí. Ohlas bol vynikajúci, dostali sme pozvánku na prezentáciu slovenského vizuálneho umenia na SCOPE v Baseli, Švajčiarsko a Miami Beach, USA.

viac o projekte


výstavný projekt Ko-SHICKÉ METRO (mladá košická scéna)

Miesto a termín konania: Česká republika / 01.03.2017 - 06.04.2017

Výstavný projekt pod názvom “Ko-shické metro” predstavil j českej verejnosti aktuálne vizuálne umenie z metropoly východného Slovenska, absolventom novoutvorenej Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (od roku 1998). Umelci: Svetlana FIALOVÁ, Jaro KYŠA, Matúš LÁNYI, Martin LUKÁČ, Boris SIRKA, Simona ŠTULEROVÁ, Ján VASILKO, Monika VRANCOVÁ, Ján ZELINKA, Vlasta ŽÁKOVÁ;

viac o projekte


Plethora and a quiet world (Samostatná výstava a výtvarná rezidencia)

Miesto a termín konania: Japonsko / 01.03.2017 - 12.06.2017

Samostatná výstava tvorby Jána Valíka v Niche Gallery v Tokiu a sprievodné podujatie Artist talk

viac o projekte


Mentálna imunita

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.03.2017 - 21.12.2017

MICHAELA RÁZUSOVÁ NOCIAROVÁ - MENTÁLNA IMUNITA /katalóg a výstava. Cyklus s vysokou mierou konceptuálneho uvažovania - mentálna imunita. Osobné skúsenosti vložené do archetypov Mužov, Dospievania a Posvätných miest. Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Župného domu Kurátorka: Mgr. Zuzana Danková. Architektonické spracovanie výstavy: Ing.arch. Miriam Šebianová. Vernisáž: 23.11. 2017

viac o projekte


Matej Gogola - Mandylion z Edessy. Rukou-nestvorený obraz a jeho miesto v byzantskom umení a duchovnej kultúre

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.02.2017 - 11.04.2017

Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý podľa legiend nebol zhotovený človekom. Nevytvoril ho umelec, ikonopisec, ale vznikol počas Kristovho života na Zemi ako odtlačok jeho tváre na plátne. Tento osobitý náboženský a výtvarný prejav rukou-nestvorený obraz (gr. acheiropoietos) sa stal významnou súčasťou byzantskej a neskôr pravoslávnej duchovnej kultúry.

viac o projekte


Mestská galéria Rimavská Sobota - výstavy v roku 2017

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.02.2017 - 31.12.2017

Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote: 1. Výstava fotografie Staré – Nové, 2. Michal Machciník, Pocta ďatľovi, 3. Socha – Katedra sochárstva na Akadémii umení v Banskej Bystrici, vystavujúci autori: Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gaspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková, Ivana Sláviková, 4. Henrieta Kurčíková, Tradícia inak, textil a fotografia, 5. Bienále maľby VI.?, Abstrakcia: metóda a metafora.

viac o projekte


Cartoons Slovakia 2017

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.02.2017 - 31.12.2017

ZÁMEROM je vytvoriť systém rotujúcich výstav kresleného humoru v bezbariérových priestoroch, umožniť dostupnosť aj pacientom a , prezentovať tvorbu európskych a svetových autorov a sprostredkovať ich čo najväčšiemu počtu návštevníkov . CIEĽ - zvýšiť informovanosť o tvorbe , karikaturistov, realizovať workshop na tému: „Socioterapia a kreslený humor“ a neformálne podujatia – diskusné fóra so študentmi o humore v kultúrnej a sociálnej práci v socioterapii a arteterapii.

viac o projekte


5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 15.01.2017 - 15.12.2017

Pri otváraní prvej expozície výstavy každého ročníka je prezentovaný katalóg s informáciami o autoroch a fotografiami exponátov. Katalóg 5. ročníka je v štyroch jazykoch - slovensky, anglicky, nemecky a poľsky. Ku každej expozícii výstavy je vytlačený plagát a pozvánka.

viac o projekte


Módny návrhár 2017– medzinárodná súťaž amatérskej umeleckej tvorby

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 11.01.2017 - 19.10.2017

Cieľom projektu je podpora uchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia amatérskej umeleckej tvorby v oblasti textilného a odevného dizajnu. V rámci toho každý účastník súťaže predkladá na odborné posúdenie svoju kolekciu minimálne 5 ks módnych návrhov a fotografie vyhotovených odevov, ktoré sa vyhodnotia odbornou porotou. Traja najlepší študenti postupujú na prezentáciu amatérskej umeleckej autorskej tvorby mladých návrhárov prostredníctvom záverečného galaprogramu.

viac o projekte


Flash Art Czech and Slovak Edition

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2017 - 31.12.2017

V roku 2017 vyšli 4 čísla časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition. 43. číslo 2017 (jar) Obdobie novej geologickej éry antropocénu 44. číslo 2017 (leto) Fotografia ako pomocné médium: možnosti dokumentácie 45 číslo 2017 (jeseň) Národné hranice. Umenie v dobe globalizácie Číslo 46 2017-18 (zima) Kurátorstvo

viac o projekte


Patrik Illo- Art and Design Works/nadzieje i możliwośći/

Miesto a termín konania: Poľsko / 01.01.2017 - 31.08.2017

Prierezová výstava slovenkého dizajnéra a vizuálneho umelca Patrika Illa v Galérii BB v Krakove predstavila poľskému publiku sklársku dizajnérsku tvorbu autora: od priemyselného dizajnu, navrhovaného pre masovú produkciu, cez solitérne Art-design objekty, ktoré oscilujú na hranici dizajnu a voľného umenia až po voľné objekty. Výstava mala veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti, oznamy o výstave vyšli v niekoľkých poľských internetových médiách.

viac o projekte


Výstava Budovanie Slovenska v Košiciach

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.11.2016 - 16.11.2016

Výstava Budovanie Slovenska v Košiciach prebehla v priestoroch Tabačky Kulturfabric v Košiciach. Prezentovaný bol prierez dovtedajšej tvorby na projekte. Vystavených bolo celkovo asi 30 diel. Kurátorkou výstavy bola Mgr.art Jana Križanová ArtD.

viac o projekte


Evolúcia

Miesto a termín konania: Fínsko / 07.09.2016 - 13.11.2016

Fínska galéria Lappeenranta dala priestor dvom slovenským projektom zastupujúcich staršiu a mladšiu generáciu umelcov za účelom prezentácie slovenského umenia. Telling Lines je jedným z nich, jedná sa o výstavu ôsmich slovenských umelcov narodených v 80.rokoch, ktorých spája médium kresby a záľuba v rozprávaní príbehov. Zámerom výstavy bolo mapovať rôzne prístupy ku kresbe a skúmať možnosti tohto média.

viac o projekte


From Glass Drawing to Glass Painting

Miesto a termín konania: Nórsko / 11.08.2016 - 10.09.2016

Samostatná výstava diel výtvarníka Pala Macha v Open Acces studio and Gallery S12 v Nórskom Bergene 11.8-2016 - 10.9.2016

viac o projekte


TATRAHUNDERT /TATRASZÁZ / TATRASTO

Miesto a termín konania: Česká republika / 03.08.2016 - 08.10.2016

Podnětem pro vznik projektu Tatrahundert je objev skicáku s 10 akvarely a 13 perokresebami s krajinnými motivy Vysokých Tater, datovaný válečným rokem 1916. V antikvariátu v Banské Štiavnici jej nalezl slovenský umělec Svätopluk Mikyta a rozhodl se využít jej jako „vizuální výzvu“ pro okruh 15 současných umělců z Česka, Maďarska, Slovenska a Švýcarska.

viac o projekte


From Glass Drawing to Glass Painting

Miesto a termín konania: Nórsko / 01.08.2016 - 20.12.2016

Výstava: 11.8.2016 - 10.9.2019 v Glass Gallery and Workshop S12, Bergen, Nórsko. Za účasti: autor Pavol Macho, účastníci workshopu, prehliadky galérie a rezidenčnej inštitúcie: Patrícia Šichmanová, Richard Szabados, Lucia Dreveniaková, Dávid Kurinec S12 organizuje workshopy, výstavy, rezidenčné pobyty. Výstava a workshop bol prvý kontakt medzi nórskou a slovenskou inštitúciou. V náväznosti an túto aktivitu sa naplánvali spolupráce s Patríciou Šichmanovou, Palom Machom a Aesou Bjork.

viac o projekte


TATRAHUNDERT /TATRASZÁZ / TATRASTO

Miesto a termín konania: Vysoké Tatry, Slovenská republika / 07.07.2016 - 24.07.2016

Podnetom pre vznik projektu Tatrahundert bol objav skicáku s 10 akvarelmi a 13 perokresbami s krajinnými motívmi Vysokých Tatier, datovaný vojnovým rokom 1916. V antikvariáte v Banskej Štiavnici ho našiel slovenský umelec Svätopluk Mikyta.

viac o projekte


Slovenský textilný dizajn

Miesto a termín konania: Ruská federácia / 07.06.2016 - 30.09.2016

Výstava je prezentáciou prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu KMI FPT TnUAD, ktoré sú výsledkom dlhodobého úsilia hľadania a spracovania textilných vlákien a materiálov do konkrétnej výtvarnej a zároveň funkčnej podoby. Medzi hlavné projektové aktivity patrí podpora mladých textilných návrhárov v rámci medzinárodnej prezentácie. Cieľovými skupinami sú mladý textilný dizajnéri pôsobiaci na univerzitách v Moskve a zahraniční Slováci žijúci v Moskve a okolí.

viac o projekte


XIX. Výtvarné spektrum 2016 – Krajská postupová súťaž výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 07.04.2016 - 07.05.2016

Ponúkame možnosť talentovaným umelcom prezentovať ich tvorbu, modelovať nové smery výtvarnej tvorby, prezentovať diela. Naďalej chceme pokračovať v organizovaní súťaže a tým obohacovať kultúrny život ľudí nášho regiónu. Do súťaže sa z TTSK každoročne zapája cca 60-70 autorov s 180 prácami.

viac o projekte


Výstava 4. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO v New Yorku

Miesto a termín konania: Spojené štáty americké / 01.04.2016 - 01.11.2016

viac o projekte


FLATGALLERY 2016

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2016 - 31.12.2016

Projekt Flatgallery predstavuje výstavný koncept galérie, ktorý sa nachádza v časti obývaného bytu, vedenej galeristom a kurátorom Andrejom Jarošom, predsedom občianskeho združenia MLADÉ UMENIE. Samotný výstavný koncept galérie je zameraný najmä na prezentáciu klasického média - maľby a to práve v podaní buď čerstvých absolventov, alebo študentov bratislavskej VŠVU.

viac o projekte


Módny návrhár 2016 – slovensko-česká súťaž amatérskej umeleckej tvorby

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 01.01.2016 - 26.09.2016

Tento projekt je zameraný na realizáciu a rozvoj medzinárodnej súťaže z oblasti amatérskej umeleckej tvorby. Cieľom projektu je podpora uchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia amatérskej umeleckej tvorby v oblasti textilného a odevného dizajnu. Hlavnými projektovými aktivitami je rozvoj amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti. Cieľovými skupinami sú študenti stredných a vysokých škôl spoločne s mladými módnymi návrhármi.

viac o projekte