Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.vizuálne umenie

Konštruktívna lyrika

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 31.07.2018 - 26.08.2018

Kurátorský projekt Márii Janušovej, ktorý sa zaoberá sledovaním troch prvkov: konceptu, formy a citu v súčasnej vizuálnej tvorbe. Výstava predstavuje diela autorov mladšej a strednej generácie zo Slovenska a Čiech, konkrétne Františka Demetera, Juraja Gábora, Anny Hulačovej, Viktora Kopasza, Jaroslava Kyšu a Rastislava Podhorského.

viac o projekte


VIZum

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 16.07.2018 - 20.07.2018

Projekt VIZum je zameraný na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti súčasných foriem umenia a kultúry. Realizovaná bude letná škola animovaného filmu, a v priebehu roka vzdelávacie semináre z oblastí neprofesionálnej filmovej, fotografickej a výtvarnej tvorby.

viac o projekte


Jana Machatová-Peter Machata:20+

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 06.07.2018 - 31.07.2018

Výstava s názvom 1/1, odprezentuje práce Jany Machatovej a Petra Machatu, ktorí sa dlhodobo venujú tvorbe autorského šperku. Je pokračovaním v kontinuálnom predstavovaní ich tvorby, reflektuje postoje autorov k hodnotám, spoločnosti, spomienkam...

viac o projekte


24. medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica 2018

Miesto a termín konania: Kremnica, Slovenská republika / 03.07.2018 - 30.09.2018

24. ročník Medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici organizuje Združenie šperkárov AURA. Šperkári rôzneho generačného spektra okrem autorských námetov a tradične spracovávanej témy vychádzajúcej z Genia Loci historického mesta Kremnica či vytvorenia spoločného šperku, reagujú aj na špeciálny lajtmotív aktuálneho ročníka sympózia – Zlatý mýtus. Výsledky kreatívneho sympózia budú do konca septembra prezentované v numizmatickej expozícii NBS-Múzeum mincí a medailí Kremnica.

viac o projekte


Sólo výstava v Chisou Gallery, Komono, Japonsko

Miesto a termín konania: Japonsko / 01.07.2018 - 23.11.2018

Samostatná výstava Jána Valíka v Chisou Gallery, mesto Komono, Japonsko. Názov výstavy 'Inner weather' a diela na nej sa vzťahuje ku kontemplácii krajiny, abstrakcie a subjektívnemu vnímaniu na pomedzí východného a západného spôsobu myslenia v obraze. Ján Valík na výstave prezentuje 19 malieb menšieho formátu vytvorené za posledný 1 rok. Je to zároveň autorova druhá sam. výstava v Japonsku za posledné 2 roky. Trvanie výstavy: 6. 10. - 19. 11. 2018 Kurátor: Hiroki Tashiro

viac o projekte


Horror Aurum

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Výstava Horror Aurum reaguje na tému medzinárodného bienále ŠperkStret 2018: Zlato – Aura vzácnosti, podujatia s ambíciou rozprúdiť diskusiu o zlate ako metafore hodnoty v autorskej tvorbe šperku. Tematická výstava reflektuje aktuálne tendencie vizuálneho umenia a súčasného šperku, prezentuje diela trinástich vybraných autorov usilujúcich o istú mieru formálnej sofistikovanosti a tiež konceptuálny rozmer tvorby.

viac o projekte


Výstavné aktivity Galérie X v roku 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.06.2018 - 08.09.2018

Výstava Alternatívy textilného šperku IV. bola už štvrtým opakovaním úspešného projektu.

viac o projekte


Airport

Miesto a termín konania: Partizánske, Slovenská republika / 30.06.2018 - 30.08.2018

„Airport“ je fotografický projekt, v ktorom sa autorka venuje priestoru letiska nachádzajúceho sa v obci Malé Bielice. Zámerom je dokumentárno - výtvarné zachytenie atmosféry miesta; pohľad na priestor – ako divadelnú scénu s množstvom príbehov. Prezentovaný výber veľkorozmerných analógových fotografií je svedectvom o interakciách medzi ľuďmi, ako aj samotným miestom. Vzniká žánrovo pestrá mozaika, ktorá má diváka uviesť do mikrosveta malého vidieckeho letiska.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.06.2018 - 20.07.2018

Samostatná výstava Romana Biceka, kurátor: Matej Fabian

viac o projekte


Selfie Yourself! výstava

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 28.06.2018 - 12.08.2018

Výstava svojou koncepciou poukazaje na pominuteľnosť prežívania subjektívnych pocitov krásy a obdivu okolia vo vzťahu k sebe samému, prežitku aktuálnosti momentu a vnímania času v rýchlej dobe 21.storočia. Autorky diel, Martina Rötlingová a Simona Papšová ponúkajú možnosti výtvarného spracovania problematiky sociálnych sietí a zaoberajú sa problémami vychádzajúcich z tohto súčasného trendu vytvárania si vlastnej identity na najznámejšej „nástenkovej“ sociálnej sieti Instagram.

viac o projekte


T-Gallery 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2018 - 08.09.2018

Katarína Caková: Zatmenie hory 28/6 - 8/9/2018 otvorenie výstavy: štvrtok, 28/6/2018 o 18:00 Pozývame Vás na samostatnú výstavu originálnych ilustrácií Kataríny Cakovej, ktoré vytvorila pre publikáciu Sylvie Geist “Ráno modré zviera a iné básne”. Katarína predstavuje aj novú autorskú knihu “Polárna noc” a knižný projekt “Fjord”, špeciálne koncipovaný pre jej výstavu v T – Gallery. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Konkrétne leto / Súčasné európske geometrické tendencie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2018 - 27.07.2018

Hlavným zámerom organizátorov podujatia je predstaviť čo najširšiu škálu možností konkrétneho a geometrického umenia. Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností. Mnohí autori ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj v súčasnosti.

viac o projekte


Výstava diel Zory Palovej -Zorenie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.06.2018 - 23.09.2018

Tematickú niť výstavy „Zorenie“ významnej sochárky a sklárskej výtvarníčky Zory Palovej predstavuje sedem dekád autorkinho života, obsahovo voľne podporovaných sklenenými plastikami a paralelne dokumentárnou reflexiou výtvarného smerovania v súvislosti so životnými situáciami. Od útleho detstva a nenaplneného sna stať sa baletkou, cez naplnené materstvo a následne postupné a cieľavedomé napĺňanie profesionálnych predstáv a tvorivých cieľov.

viac o projekte


Questioning Value

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.06.2018 - 25.07.2018

QUESTIONING VALUE Autori: Anetta Mona Chişa a & Lucia Tkáčová, Cesare Pietroiusti, Stefanos Tsivopoulos Kurátorka: Lýdia Pribišová 28.6. – 25.7. 2018 28. 6. 2018 o 17:00 diskusia s Cesarem Pietroiustim - Nefunkčné myšlienky Subverzívny pohľad na ekonomické vzťahy, spochybňovanie hodnôt, ako aj budovanie archívu sú styčné body projektov Cesareho Pietroiustiho, Stefanosa Tsivopoulosa a dvojice Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová.

viac o projekte


Činnosť kultúrneho centra Art point v Prievidzi v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 26.06.2018 - 30.07.2018

Výstava k stému výročiu vzniku Československa.

viac o projekte


Konkrétne leto 2019 (Súčasné európske geometrické tendencie)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.06.2018 - 10.08.2019

Hlavným zámerom organizátorov podujatia je predstaviť čo najširšiu škálu možností konkrétneho a geometrického umenia. Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností. Za uplynulé storočie prešla zaujímavým vývojom, mnohými autorskými vkladmi, jedinečnými mutáciami, rôznymi syntézami a protikladnými silami, formálnymi i filozofickými ozvenami. Mnohí autori ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj v súčasnosti.

viac o projekte


Etnomoda - prednášky a workshop

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 26.06.2018 - 29.06.2018

Zámerom projektu je realizácia 4 prednášok a workshopu za účasti medzinárodne uznávaných expertov z domova a zo zahraničia, pôsobiacich predovšetkým na etablovaných univerzitách alebo v kultúrnych a výstavných inštitúciách - teoretikov vizuálneho umenia, kurátorov a umelcov.

viac o projekte


Kde človek a voda pramení (Fotografické eseje Vyšné Ružbachy)

Miesto a termín konania: Vyšné Ružbachy, Slovenská republika / 24.06.2018 - 30.09.2018

Projekt „Kde človek a voda pramení“ (Fotografické eseje Vyšné Ružbachy), reflektuje transformáciu slovenského vidieka. Projekt rozvíja komunikačné zručnosti a skúma nové stratégie fotografie, jej prepojenie so sociológiou, časozberom a archívom. Interpretačné možnosti podporujú kontextuálne a metaforické myslenie. Projekt predstavuje fotografickú esej o vidieckom prostredí s cieľom objektivizovať a humanizovať zabudnuté a skryté regióny Slovenska.

viac o projekte


Kde človek a voda pramení Vyšné Ružbachy / obrazové eseje

Miesto a termín konania: Vyšné Ružbachy, Slovenská republika / 24.06.2018 - 30.09.2018

Výstava a kniha s názvom KDE ČLOVEK A VODA PRAMENÍ Vyšné Ružbachy / obrazové eseje je spoločným projektom Fakulty masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a obce Vyšné Ružbachy. Obecný úrad Vyšné Ružbachy, Kúpele Vyšné Ružbachy, nedeľa 24. 6. 2018 o 16,30 h Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia pre rok 2018.

viac o projekte


“ART INCLUSIVE“ – cyklus výstav v galérii Schemnitz 2018

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 22.06.2018 - 26.08.2018

Vernisáž výstavy Ivany Šátekovej a Jiřího Davida v Galérii Schemnitz: Ne/aktivistická výstava. Kurátor: Juraj Čarný

viac o projekte


XII. Trienále malého objektu a kresby

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 22.06.2018 - 16.09.2018

XII. Trienále malého objektu a kresby s podtitulom #OK predstavuje výber aktuálnej tvorby vyše 30 vizuálnych umelcov zo Slovenska a Česka. Výstavný projekt sa zaoberá analýzou a skúmaním hraníc média objektu a kresby v súčasnej umeleckej produkcii. Koncepcia projektu sa pritom opiera o súdobé filozofické tézy špekulatívneho realizmu a objektovo orientovanej ontológie.

viac o projekte


“Séria výstav pre priestor synagógy-2018”

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 17.06.2018 - 04.08.2018

Alison Safford (USA) A/Musing the Muse Be/Musing the Muse Alison Safford je umelkyňa z Bostonu, ktorej tvorba zahrnuje sochárstvo, inštaláciu, video a kreslenie. Jej práca často odhaľuje zložitosti, ktoré poukazujú na vážnosť a absurdnosť situácie, atraktívnosť materiálu a odpudivosť formy, absenciu tela, aj prítomnosť túžby. Zameriava sa na náš intelekt i naše zmysly, hravo rozoberá veci a preskupuje ich, aby sa pokúsili mať zmysel pre svet. Toto je jej druhá inštalácia pre Šamorín.

viac o projekte


BAKELIT - súčasné slovenské umenie

Miesto a termín konania: Maďarsko / 14.06.2018 - 28.07.2018

Zámerom výstavy je predstaviť maďarskému publiku malú vzorku súčasného výtvarného myslenia na Slovensku v podobe spektra médií (maľba- objekt- video), reflektovania dnešného sveta aj dialógu bratislavskej a košickej scény (preto BA-KE-lit). Umelci/-kyne: Andrej Dúbravský, Ivan Csudai, Michal Černušák, Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo, Mira Gáberová, Jana Kapelová, Marek Kvetan, Peter Lipkovič, Ilona Németh, Rastislav Podhorský, Pavla Sceranková, Adam Szentpétery, Erik Šille, Ján Vasilko

viac o projekte


Palo Fabuš — Fantázia rozumu

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 13.06.2018

Prednáška z cyklu Technika a myslenie Čo je to rozum? Rozum je tendencia myslenia zaobchádzať so svetom ako s priestorom. Táto tendencia sa v histórii myslenia veľmi dlho úspešne presadzuje ako určujúci princíp myslenia a zvrchovaný ľudský prejav. V modernej dobe je však takýto predpoklad poznania neudržateľný; rozum stále viac naráža na svoje limity a je na mieste pýtať sa, ako rozum prekročiť.

viac o projekte


Detské územia (cyklus workshopov venovaný súčasnej vizuálnej kultúre)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 12.06.2018 - 13.06.2018

Detské územia - tretí z cyklu workshopov venovaných vizuálnej kultúre bude dvojdňový a zameria sa na techniky animácie. Deti budú pracovať pod odborným vedením doc. Ivany Laučíkovej.

viac o projekte


Anna Raczyńska & Ivana Čavić – Herbarium

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 12.06.2018

Pozývame vás na ďalší zo série workshopov, ktoré sme pripravili v spolupráci s organizáciou KAIR Košice Artist in Residence. Tentokrát budeme pod vedením Anny Raczyńskej (PL/GER) a Ivany Čavić (RS) pracovať s čerstvými rastlinami, ktoré použijeme ako umelecký materiál a vytvoríme dočasné plastiky

viac o projekte


Ivana Čavić – Artist Talk & Anna Raczyńska – Po búrke / komentovaná prehliadka

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 12.06.2018

Pozývame vás na prezentáciu mladej srbskej umelkyne Ivany Čavić, ktorá predstaví svoju tvorbu a projekt, na ktorom intenzívne pracuje v rámci dvojmesačného rezidenčného pobytu v rámci KAIR Košice Artist in Residence. Jeho finálnu podobu budete môcť vidieť na otvorení výstavy 20. júna o 19.00 hod. v priestoroch Šopa Gallery. Po Ivaninej prezentácii vás Anna Raczyńska prevedie svojou aktuálnou výstavou Po búrke.

viac o projekte


Mária Čorejová: Výstava Stojaté vody v galérii Remont, Belehrad

Miesto a termín konania: Srbsko / 12.06.2018 - 31.08.2018

The solo show of Mária Čorejová Standing Waters at Remont Gallery in Belgrade presents a selection from her latest drawing series Days of Anger (2015-2016), Brave World (2016-2017) and Oh Your God (2017-2018), together with the objects by architect Miriam Šebianová Sweet Home (2017). https://www.facebook.com/remontasocijacija/ https://www.facebook.com/remontasocijacija/

viac o projekte


Mária Čorejová: Výstava Stojaté vody v galérii Remont, Belehrad

Miesto a termín konania: Srbsko / 12.06.2018 - 31.08.2018

The solo show of Mária Čorejová Standing Waters at Remont Gallery in Belgrade presents a selection from her latest drawing series Days of Anger (2015-2016), Brave World (2016-2017) and Oh Your God (2017-2018), together with the objects by architect Miriam Šebianová Sweet Home (2017). In her works, the artists continuously questions the traces of the persisting and the new dogmas within the neoliberal and neoconservative environment of the former Eastern Bloc.

viac o projekte


Mária Čorejová: Výstava Stojaté vody v galérii Remont, Belehrad

Miesto a termín konania: Srbsko / 11.06.2018 - 31.08.2018

The solo show of Mária Čorejová Standing Waters at Remont Gallery in Belgrade presents a selection from her latest drawing series Days of Anger (2015-2016), Brave World (2016-2017) and Oh Your God (2017-2018), together with the objects by architect Miriam Šebianová Sweet Home (2017). In her works, the artists continuously questions the traces of the persisting and the new dogmas within the neoliberal and neoconservative environment of the former Eastern Bloc.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.06.2018 - 20.07.2018

Temporary parapet otvára výzvu na predkladanie výstavných projektov - Open call 2018

viac o projekte


Výstava Every Other Thing v Krokus Galérii

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.06.2018 - 21.07.2018

Kolektívna výstava skúma v žánroch sochy a priestorového umenia rozhranie medzi virtuálnou realitou a skutočnosťou.

viac o projekte


Výstavné aktivity Galérie X v roku 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.06.2018 - 23.06.2018

Autori sú absolventi Ateliéru skla na VŠVU. Ich tvorbu spája vytrvalý záujem o brusené a lešťené optické sklo.

viac o projekte


Anna Raczyńska – Po búrke

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 06.06.2018 - 06.07.2018

Anna Raczyńska (*1990, Poľsko) patrí k najmladšej generácii poľských umelcov. Vo svojich dielach pracuje so súčasným formálnym jazykom a čerpá z vizuálnej reality každodenného života. Napriek tomu jej objekty a inštalácie ignorujú väčšinu pravidiel prirodzenej podobnosti drastickým menením veľkosti, materiálu alebo kontextu.

viac o projekte


Výstavný program Galérie Čin Čin

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.06.2018 - 27.07.2018

výstava Ďalší výstavný projekt RS, ktorý voľne nadväzuje na minuloročnúvýstavu Krajina DneSKa vo Vychodoslovenskej galérii. Priestor galérie sa premenil na white cube - homogénny priestor, kde sa dívak vďaka priestorovej inštalácii cíti ako v reálnej mestskej krajine...

viac o projekte


Výstavný program Galérie Čin Čin

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.06.2018 - 27.07.2018

3D Inštalácia maľby

viac o projekte


Účasť na Landscape Festivale v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 01.06.2018 - 31.12.2018

Medzinárodný festival umenia vo verejnom priestore. Landscape Festival sa koná v rôznych lokalitách Prahy mimo centra. Zámerom projektu je upozorniť na dôležitosť verejného priestoru a krajiny pre metropoly, v tomto prípade Prahu. Na festivale budem prezentovať okrem súboru starších diel aj nové dielo vytvorené špeciálne pre tento festival a kontext miesta. Pri tvorení kolekcie vychádzam jednak zo špecifík danej lokality a zároveň pokračujem vo svojom umeleckom program

viac o projekte


Fonts SK

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.05.2018 - 31.05.2018

Publikácia Fonts SK mapuje tvorbu digitálneho písma na Slovensku od 90. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Odkazuje na historické súvislosti, mapuje akademické prostredie a možnosti vzdelávania, poukazuje aj na spôsoby popularizácie a na uplatnenie písiem v praxi. Najrozsiahlejšou časťou publikácie je chronologická prezentácia, ktorá detailne popisuje konkrétne fonty a písmové rodiny. Obsah dopĺňajú rozhovory s vybranými tvorcami, ktoré dotvárajú obraz o stave dizajnu písma na Slovensku.

viac o projekte


Fonts SK

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.05.2018 - 31.05.2018

Publikácia Fonts SK mapuje tvorbu digitálneho písma na Slovensku od 90. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Odkazuje na historické súvislosti, mapuje akademické prostredie a možnosti vzdelávania, poukazuje aj na spôsoby popularizácie a na uplatnenie písiem v praxi. Najrozsiahlejšou časťou publikácie je chronologická prezentácia, ktorá detailne popisuje konkrétne fonty a písmové rodiny. Obsah dopĺňajú rozhovory s vybranými tvorcami, ktoré dotvárajú obraz o stave dizajnu písma na Slovensku.

viac o projekte


Jaroslav Kyša — Artist Talk

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.05.2018

Nenechajte si ujsť stretnutie s umelcom Jaroslavom Kyšom. V predposledný májový deň nám priblíži svoju tvorbu a porozpráva aj o svojej výstave We see objects around us because of the light they create v Šopa Gallery.

viac o projekte