Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Jubilejný XXV. Novozámocký festival detských folklórnych súborov

Krátky opis
Jubilejný XXV Novozámocký festival detských folklórnych súborov tradične načrie do dávno zabudnutých tradícií klenotnice našej ľudovej kultúry. 25 rokov obnovuje tradície zvyky našich predkov, pamäť národa a možnosť nezabudnúť na svoje korene. Cieľom festivalu je tradične otvoriť svoje brány a dať priestor na prezentáciu všetkým súborom, ktoré sa venujú folklóru a ľudovej tvorbe a to zo Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagačné materiály a publicita

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
27.09.2019 - 28.09.2019

Popis projektu

Jubilejný XXV. Novozámocký festival detských folklórnych súborov chce tradične otvoriť svoje brány a dať priestor na prezentáciu menšinovým súborom, domácim zo Slovenskej republiky a zo zahraničia. Ochraňovať tradície a zvyky je hádam jedným z najdôležitejších cieľov našich občanov, lebo sú to najväčšie poklady, ktoré tu zanechali naši otcovia a matky. Rôznorodá kultúra v meste Nové Zámky - maďarská, židovská, rómska, slovenská - žijú slobodne, v priateľstve a na znak priateľstva podávajú každému svoju ruku. Môžeme skonštatovať , že folklórne hnutie ožilo tradične prostredníctvom detí a mladých ľudí
v súboroch. Jubilejný XXV. Novozámocký festival detských folklórnych súborov je tradičný folklórny festival, ktorý počas svojej existencie vystriedal veľa súborov na novozámockom pódiu, kde vystúpili menšinové súbory ( maďarské, rómske, židovské, české, moravské, poľské, srbské, talianske) so slovenskými začínajúcimi a špičkovými súbormi. Na festivale vystúpili aj profesionálne telesá ako je Romathan, Štátny folklórny súbor z Budapešti a mnohé špičkové amatérske folklórne telesá. Projekt nadväzuje na tradíciu, ktorá má veľký úspech na Slovensku a v zahraničí. Mnohé menšinové súbory zo Slovenska a zahraničia veľmi dobre spolupracujú so slovenskými súbormi. Ich vzájomné spoznávanie je dlhoročne participačné nielen na festivale, ale po ukončení festivalu, kde si vymieňajú navzájom svoje skúsenosti, spoznávajú svoju identitu a uctievajú identitu iných kultúr v európskom spoločenstve k multikultúrnemu spolunažívaniu. XXV. Novozámocký festival detských folklórnych súborov ponúkne pestrofarebnú paletu ľudovej kultúry v slávnostnom programe Hostia Novozámockého Zlatého levíka, kde vystúpia menšinové súbory zo zahraničia 27.9. 2019 - piatok sa p v ktorej vystúpia kultúrne telesá: Novozámocký Zlatý levík, DFS Tokmagok Nové Zámky, Kis Zúgó Nové Zámky , Napsugár Nové Zámky, DFS Vienok .
Kysač Srbsko. Osminka Praha, Regionálny zespól Metowiacy, Večerný program by sa niesol v duchu ". Vystupovať budú v programe „Rozdávajú radosť doma a zahraničí“ DFS Matičiarik Nové Zámky, DFS Kis bojtár Komárno, Ľudová hudba Osminka Praha, Druhý deň festivalu 28. 9. 2019 sa bude niesť v duchu:" Folkloristi mesta Nové Zámky - Oberačkové slávnosti mesta Nové Zámky, kde vystúpia: DFS Árgyélus Nové Zámky, DFS Margarétka Nové Zámky, Púčik Nové Zámky, DFS Ďatelinka Nové Zámky, DFS Čepček Nové Zámky, DFS Devínček Nové Zámky, DFS Ratolesť Nové Zámky, DFS Kis Zúgo Nové Zámky , DFS Slniečko Zámky. O 12.30 hod privíta vedúcich súborov pán primátor a následne sa predstavia najlepší speváčikovia ľudových piesní. O 15.30 hod začne galaprogram kde sa prestavia v programe „Hosť do domu Boh do domu“: Novozámocký Zlatý levík, Lúčik Dulovce, DFS Tokmagok Nové Zámky, Vienok Kysáč Srbská republika, Rezpatkó Nagykovácsi Maďarská republika, Ľudová hudba Osminka Praha, Regionálny zespól Metowiacy, Romathan, Ifiú szívek Bratislava,, Poslednou časťou festivalu bude Ľudová veselica.

Názov prímateľa
Mesto Nové Zámky

Celkový rozpočet:
10 500,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €